Dienstleistungen - 270709-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Kungsbacka: Programvaruutvecklingstjänster för särskild industri

2022/S 098-270709

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kungsbacka kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1256
Postadress: Kungsbacka kommun
Ort: KUNGSBACKA
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 43481
Land: Sverige
Kontaktperson: Karin Eriksson
E-post: karin.eriksson@kungsbacka.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kungsbacka.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lösning för e-underskrift

Referensnummer: 22/9
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212100 Programvaruutvecklingstjänster för särskild industri
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kungsbacka kommun avser att att teckna avtal gällande lösning för elektroniska underskrifter (e-underskrifter).

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48100000 Programvara för särskild industri
48310000 Programvara för dokumentredigering
48311000 Programvara för dokumenthantering
48311100 Dokumenthanteringssystem
72212310 Programvaruutvecklingstjänster för dokumentredigering
72212311 Programvaruutvecklingstjänster för dokumenthantering
72512000 Dokumenthanteringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kungsbacka

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kungsbacka kommun avser att att teckna avtal gällande lösning för elektroniska underskrifter (e-underskrifter).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 025-062541
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Kommunen saknar giltiga anbud.

Mercell annons: https://opic.com/id/affxqyisiv

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022