Dienstleistungen - 270713-2022

20/05/2022    S98

Suomi-Valtioneuvosto: Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut

2022/S 098-270713

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245872-8
Postiosoite: PL 29
Postitoimipaikka: Valtioneuvosto
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://minedu.fi/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Hankintayksikön Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen hankinta. Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke on uusimpaan tieteelliseen tutkimustietoon pohjautuva perusopetuksen turvallisuuskulttuurin vahvistamiseen suunnattu hanke.

Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen tavoitteena on vahvistaa perusopetuksen koulujen turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria. Hankkeessa edistetään perusopetuksen kouluissa turvallisuutta sekä hyvää ja jatkuvasti kehittyvää turvallisuuskulttuuria. Hankkeen kokonaisuuden kehittämisen ja toteuttamisen tavoitteena on luoda perusopetuksen koulujen käyttöön tehokkaita kouluyhteisöjen turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria edistäviä toimenpiteitä ja edistää niiden käyttöönottoa tutkimuksen avulla. Toimenpiteiden tulee soveltua kaikkien perusopetusta järjestävien koulujen käyttöön osaksi perustoimintoja.

Hankittava kokonaisuus koostuu kohdista I–IV. Kohta I sisältää seuraavat kolme osa-aluetta; osa-alue 1: Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuuria edistävien toimenpiteiden tutkiminen, osa-alue 2: Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja osa-alue 3: Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin levittämisen ja vakiinnuttamisen suunnitelman toteutus (Optio mahdolliseksi jatkohankkeeksi). Kohta II sisältää hankkeen resurssoinnin ja toteutukseen osallistuvien vastuut ja työnjaon. Kohta III sisältää viestinnän hankkeen toimista sekä tulosten valtakunnallisesta tiedottamisesta. Kohta IV sisältää kehittämis- ja tutkimushankkeen seurannan ja raportoinnin. Edellä mainitut kohdat on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

Hankinnan kohde on kokonaisuudessaan kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 2 300 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73300000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus
73200000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut
79311100 Tutkimusten suunnittelupalvelut
79311200 Tutkimusten suorittamispalvelut
79311300 Tutkimusten analysointipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta esitetään tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatuvertailtava tekijä 1: Ratkaisukuvauksen laatu / Painotus: 40
Laatuperuste - Nimi: Laatuvertailtava tekijä 2: Asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus / Painotus: 30
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankintamahdollisuudet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä Liite 6 Sopimusmalli.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 112-293210
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18/03/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Turun yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245896-3
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 300 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Kohdissa II.1.7) "Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä) ja V.2.4 "Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)" ilmoitettu arvo perustuu tarjouspyynnössä ilmoitettuun hankinnan arvioituun kokonaisarvoon

Tarjouspyynnössä ilmoitettu sitoumukseton arvio hankinnan kokonaisarvosta (alv 0%) on 1 900 000 - 2 300 000 euroa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2022