Dienstleistungen - 270717-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Jönköping: Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall

2022/S 098-270717

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Jönköpings kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0530
Postadress: Stadskontoret
Ort: JÖNKÖPING
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 551 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Annika Elm
E-post: annika.elm@jonkoping.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Omhändertagande av farligt avfall

Referensnummer: 18/86
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Avser sortering, transport och behandling av farligt avfall från sortergårdar och övriga kommunala verksamheter.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 15 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Jönköping

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avser sortering, transport och behandling av farligt avfall från sortergårdar och övriga kommunala verksamheter.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende farligt avfall.

Omfattning

Uppdraget omfattar både farligt avfall från kommunal verksamhet samt farligt avfall från kommunala bolag och sortergårdar (återvinningscentraler).

Om det under avtalstiden tillkommer nya avfallsslag ska dessa ges möjlighet att inrymmas i avtalet.

Uppskattat värde och takvolym

Avtalets uppskattade värde under hela avtalstiden inkl. ev. förlängningsklausuler uppgår till 35000000.

Det uppskattade värdet och eventuella andra angivna kvantiteter i dokumentet är baserat på omsättning av befintliga ramavtal, förväntade kvantiteter och vad som framkommit i analysen inför upphandlingen. Några garanterade volymer lämnas inte. Avtalets takvolym är 42 000 000

Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Beställaren rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 013-029552
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: JRAB JR-Företagen Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556151-9868
Postadress: Box 498
Ort: JÖNKÖPING
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 55116
Land: Sverige
E-post: jrab.olle@jrab.se
Internetadress: http://www.jrab.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 13 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 13 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ragn-Sells Recycling AB
Nationellt registreringsnummer: 556057-3452
Postadress: Box 952
Ort: SOLLENTUNA
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 19129
Land: Sverige
E-post: john.eriksson@ragnsells.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022