Dienstleistungen - 270932-2022

20/05/2022    S98

Finnland-Helsinki: Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken

2022/S 098-270932

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Nationale Identifikationsnummer: 0202132-3
Postanschrift: Itämerenkatu 11-13 /PL 160
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: 00181
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Anne Saarinen
E-Mail: anne.saarinen@sitra.fi
Telefon: +358 505577881
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sitra.fi
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Julkisoikeudellinen rahasto
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Julkisuusseurannan palvelu

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79300000 Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena on julkisuusseurannan palvelu, jolla tarkoitetaan seurattavan datan keräämiseen ja raportointiin vaadittavan järjestelmän käyttöoikeutta sekä järjestelmän tukipalveluita ja palvelukokonaisuuteen liittyviä mahdollisia muita asiantuntijapalveluita. Tarjottu ratkaisu voi koostua yhdestä tai useammasta järjestelmästä, kunhan tässä tarjouspyynnössä kuvatut asiat on kattavasti ja tarkoituksenmukaisesti huomioitu tarjouksessa.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 200 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sitran tavoitteena on seurata yhteiskunnallista keskustelua kaikista niistä aiheista, jotka suoraan tai välillisesti liittyvät Sitran toimintaan tai toiminnan tuloksiin. Julkisuusseuranta kohdistuu pääasiassa Sitran kulloistenkin teemojen mukaisiin tai niihin kytkeytyviin aiheisiin, kuten demokratiaan ja osallisuuteen, ennakointiin, kestävyysratkaisuihin, koulutukseen ja reiluun datatalouteen. Tämänhetkinen erillisten seurantojemme määrä on n. 100.

Hankinnan tavoitteena on pystyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä seuraamaan tehokkaasti, ajantasaisesti ja nykyaikaisia työkaluja käyttäen, missä kaikkialla Sitralle kiinnostavista aiheista ja Sitrasta keskustellaan, ketkä keskustelevat ja minkälaisessa hengessä näitä keskusteluja käydään. Haluamme myös arvioida, miten hyvin viestimme resonoivat eri kohderyhmissä ja miten hyvin kykenemme vaikuttamaan julkiseen keskusteluun.

Sitran tulee huomioida hankinnoissaan yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja energiatehokkuuteen liittyvät kysymykset. Teemme vastuullisia ja kestäviä valintoja kaikissa hankinnoissamme.

Hankinnan kohteena on julkisuusseurannan palvelu, jolla tarkoitetaan seurattavan datan keräämiseen ja raportointiin vaadittavan järjestelmän ja siihen liittyvän mobiilipalvelun käyttöoikeutta sekä järjestelmän tukipalveluita ja palvelukokonaisuuteen liittyviä mahdollisia muita asiantuntijapalveluita (esim. erikseen tilattavat tekniset ratkaisut tai koulutukset). Tarjottu ratkaisu voi koostua yhdestä tai useammasta järjestelmästä, kunhan tässä tarjouspyynnössä kuvatut asiat on kattavasti ja tarkoituksenmukaisesti huomioitu tarjouksessa.

Tämän hankinnan kohteena olevan julkisuusseurannan palvelun tulee sisältää liitteessä 1 esitetyt vähimmäisvaatimukset. Sitran julkisuusseuranta kohdistuu kolmelle alueelle:

1. Sitran seuranta kotimaisesta toimitetusta mediasta, sisältäen printtimedian, television sekä radion, muut AV-lähteet ynnä viranomaislähteet sekä toimituksellisen verkkomedian (viimeisten kolmen osalta tietyiltä osin myös kansainvälisen median).

2. Toimialaseuranta Sitran teemoihin kytkeytyvistä aihepiireistä, joka kattaa lähes vastaavat lähteet kuin oman julkisuuden seuranta, mutta toimialaseurannan puolella lähteinä ovat edellä mainittujen lisäksi yritysten osavuosikatsaukset.

3. Sosiaalisen median seuranta (edellisiin liittyen), jolla tarkoitetaan:

- Sitran omien sosiaalisen median kanavien seurantaa

- Sitran työstämien aiheiden ja erilaisten trendien seuraamista

- Sitralle otollisten sosiaalisen median keskustelujen tunnistamista ja

- mielipidevaikuttajien tunnistamista valituissa kanavissa.

Lisäksi hankinta sisältää kvartaaleittain ja vuosittain tehtävät toistuvaisluonteiset analyysit Sitran julkisuudesta sisältäen julkisuuden toimituksellisessa mediassa, sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa, kuten blogeissa, keskustelupalstoilla ja muilla verkkosivustoilla.

Hankinnan kokonaisarvoksi neljälle vuodelle arvioidaan 220 000-270 000 €.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Hinta / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Laatu / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 246-650291
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Julkisuusseurannan palvelu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Meltwater Finland Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI22763113
Postanschrift: Mikonkatu 15 A
Ort: HELSINKI
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: 00100
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 200 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 10 %

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Käynti- ja postiosoite 27.12.2021 alkaen: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022