Dienstleistungen - 270977-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Internetdienste

2022/S 098-270977

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Nationale Identifikationsnummer: 107-00-01-057
Postanschrift: ul. Rakowiecka 26/30
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-528
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Telefon: +48 225726251
Fax: +48 225726305
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://nfz.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przeniesienia, utworzenia i rozbudowę systemu pn. Portal edukacyjny Akademia NFZ

Referenznummer der Bekanntmachung: BAG-SZP.261.1.6.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72400000 Internetdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa przeniesienia, utworzenia i rozbudowa systemu pn. Portal edukacyjny Akademia NFZ.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do specyfikacji.

Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do specyfikacji.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 069 105.69 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

NFZ Centrala

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa przeniesienia, utworzenia i rozbudowa systemu pn. Portal edukacyjny Akademia NFZ.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do specyfikacji.

Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowa obsługa redakcyjna / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Kwalifikacje zawodowe grafika dedykowanego do realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ PLUS”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

W ramach przedmiotowego postępowania przewiduje się udostępnienie portalu opieki koordynowanej z przeznaczeniem dla realizatorów pilotażu POZ PLUS jak również przeniesienie treści z dotychczas użytkowanego portalu Akademia NFZ. Zamówienie w części dotyczącej portalu opieki koordynowanej będzie finansowane z budżetu projektu „POZ PLUS” współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, co nakłada na Zamawiającego pewne restrykcyjne terminy realizacji przedmiotowego zamówienia. Przedmiot postępowania powinien zostać odebrany w okresie realizacji projektu, tj. do 31 maja 2022 r. Jednakże w przypadku utrzymania terminu składania ofert do 35 dni, istnieje zagrożenie, że odbiór platformy opieki koordynowanej będzie wykraczał poza ramy czasowe realizacji projektu i nie będzie możliwe sfinansowanie tego zakupu z budżetu projektu POZ PLUS. Zasadnym jest zatem podjęcie działań mających na celu skrócenie terminu przewidzianego w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych do 15 dni

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 060-156638
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przeniesienia, utworzenia i rozbudowę systemu pn. Portal edukacyjny Akademia NFZ

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Smart Education International Sp. z o.o.
Postanschrift: Vetterów 1
Ort: Lublina
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 20-277
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 069 105.69 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 961 629.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022