Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 270980-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Karlstad: Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster

2022/S 098-270980

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-4771
Postadress: Gustaf Anders gata 13
Ort: Karlstad
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 65340
Land: Sverige
Kontaktperson: Patrik Jakesch Vahlberg
E-post: kontaktcenter@pliktverket.se
Telefon: +46 771244030
Internetadress(er):
Allmän adress: https://pliktverket.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bokningstjänst prövanderesor

Referensnummer: 2022/0087
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
63000000 Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar en bokningstjänst för prövanderesor.

 

Beställaren genomför årligen ett stort antal prövningar främst inom ramen för allmän värnplikt. I samband med dessa prövningar tillhåller beställaren resor till, och från, prövningskontor (i dagsläget Malmö och Stockholm samt inom en snar framtid även Göteborg). Resorna sker främst från och till de prövandes hemort inom Sverige, men undantag förekommer.

 

I dagsläget sker dessa resor nästan uteslutande med tåg och bokningarna sker digitalt via transportörens webbplats av de prövande själva. Framöver kommer dock resorna att ske med flera olika upphandlade trafikslag och kommer inte kunna bokas via transportörens webbplats.

 

Mot bakgrund av detta har beställaren behov av att upphandla en tjänst för att genomföra bokningar, samt om- och avbokningar, av de så kallade prövanderesorna.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfatta en bokningstjänst för externa deltagare.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 036-093143
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Box 568
Ort: Karlstad
Postnummer: 651 12
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefon: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022