Dienstleistungen - 270987-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Bratislava: Softwareprogrammierung und -beratung

2022/S 098-270987

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00156426
Postanschrift: Botanická 17
Ort: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 84213
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Katarína Chebeňová
E-Mail: katarina.chebenova@svps.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.svps.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/250
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej potravinovej správy SR

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je prostredníctvom odborných služieb implementovať Komplexný veterinárny a potravinový

informačný systému s označením KVEPIS (isvs_9111) projektom Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a

potravinovej správy SR zverejnenom na linku https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/1bb60784-1cce-4cbc-

92cf-9f5d538cff8e/cimaster?tab=basicForm, s výhradou práva uplatnenia opcie podľa stanovených podmienok.

Hlavnými cieľmi projektu implementácie KVEPIS sú:

zvýšiť početnosť ročne vykonaných úradných kontrol modernizáciou, optimalizáciou a čiastočnou automatizáciou

procesov ŠVPS SR a súvisiacich organizácií prostredníctvom informačného systému KVEPIS, zvýšiť kvalitu výkonu úradných kontrol s cieľom minimalizácie výskytu procesných chýb a s cieľom zabezpečiť vysoký štandard zdravia zvierat, vysokú úroveň bezpečnosti potravín, krmív a zvýšiť dôveru spotrebiteľov zavádzaním inovatívnych postupov kontroly potravinového reťazca, podporených informačným systémom KVEPIS, skrátiť čas potrebný na výkon úradných kontrol elektronizáciou, integráciou a čiastočnou automatizáciou administratívnych procesov a činností spojených s koordináciou všetkých organizačných zložiek kontroly, vybudovať a zaviesť procesy elektronickej ambulantnej knihy v podmienkach SR, vybudovať a zaviesť procesy elektronickej bitúnkovej knihy v podmienkach SR, občanom, firmám, poľnohospodárom a potravinárom zjednodušiť dostupnosť služieb a odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž vybudovaním kvalitných elektronických služieb KVEPIS.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 202 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická 17, 842 13 Bratislava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom projektu sú nasledovné základné biznis služby, resp. procesné komponenty systému KVEPIS v ŠVPS SR:

1.Schvaľovanie a registrovanie prevádzok, subjektov a činností,

2.Úradná kontrola a veterinárne úkony

3.Výkaz nákaz

4.Podnety a podania,

5.Bitúnková kniha,

6.Kniha veterinárnych úkonov - Ambulantná kniha,

7.Dovoz / Vývoz, vnútrospoločenský obchod

8.Proces odberu a analýzy úradných vzoriek,

9.Správne konanie,

10.Evidencia odchytených túlavých zvierat.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas platnosti zmluvy uplatniť u úspešného uchádzača opciu alebo jej časť v

max. hodnote 200 000 EUR bez DPH. Ďalšie informácie, podmienky a rozsah sú upravené v súťažných podkladoch.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kód projektu: 311071Z736

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 149-397463
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Z/9-2022/E
Bezeichnung des Auftrags:

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA - 6-2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: YMS, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 36224278
Postanschrift: Hornopotočná 1
Ort: Trnava
NUTS-Code: SK02 Západné Slovensko
Postleitzahl: 91701
Land: Slowakei
E-Mail: jana.morhacova@yms.sk
Internet-Adresse: http://www.yms.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 232 465.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 202 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 41 666.00 EUR
Anteil: 4 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Návrh, implementácia a kontroling bezpečnosti IS a dodávok služieb IS.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2022