Dienstleistungen - 271071-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste

2022/S 098-271071

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Postanschrift: Świętojerska 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 00-236
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marek Ogonowski
E-Mail: m.ogonowski@armsa.pl
Telefon: +48 225664760
Fax: +48 225668331
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.armsa.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka Kapitałowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania ECI

Referenznummer der Bekanntmachung: ARM/05/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania ECI. Usługa ma być świadczona w dniach roboczych – 5 dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 16.00, zgłoszenia serwisowe w godzinach od 8.00 do 16.00 lub 6.00 do 22.00 (w zależności od wyniku negocjacji).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 822 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
72611000 Technische Computerunterstützung
72261000 Software-Unterstützung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych dla oprogramowania i sprzętu w reżimie 8x5xNBD (świadczenie serwisu w dni robocze w godzinach 8.00–16.00) dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania producenta ECI (zgodnie z załącznikiem nr 9 do OPZ „Wykaz sprzętu i oprogramowania ECI”). Zakres usług serwisowych:

Serwis sprzętu i oprogramowania świadczony 24 miesiące od momentu aktywowania usługi przez Wykonawcę: 1. Dostarczenie i wymiana podzespołu lub urządzenia zastępczego w reżimie 8x5xNBD (świadczenie serwisu w dni robocze w godzinach 8.00–16.00) przy założeniu, że dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji – zapewnienie części zamiennych oraz podjęcie prac naprawczych najpóźniej na następny dzień roboczy od zgłoszenia awarii/uszkodzenia (NBD).

Lista lokalizacji:

Lp. ID węzła, typ węzła, nazwa węzła, województwo, powiat GPS:

1) 23/1195/WSA, szkieletowy typu A, Domanice, mazowieckie, siedlecki, 52.03738938723491, 22.17548565502493;

2) 10/1167/WSA, szkieletowy typu A, Drążdżewo Nowe, mazowieckie, makowski, 53.123607799427695, 21.095813605925635;

3) 30/1243/WSA, szkieletowy typu A, Grygrów, mazowieckie, węgrowski, 52.4978871568649, 21.90013624458603;

4) 5/1035/WSA, szkieletowy typu A, Jakubowizna, mazowieckie, grójecki, 51.906806260769564, 21.120142733564705;

5) 16/3003/WSA, szkieletowy typu A, Józefów mazowieckie otwocki 52.12607910724875, 21.237201350485254;

6) 18/1151/WSA, szkieletowy typu A, Kamienica, mazowieckie płoński, 52.470168743608276, 20.47218279171532;

7) 35/1273/WSA, szkieletowy typu A, Kamionka, mazowieckie, żyrardowski, 52.07087480119541, 20.28450862508571;

8) 5/1032/WSA, szkieletowy typu A, Lewiczyn, mazowieckie, grójecki, 51.79998257902327, 20.863681911052; 9) 33/1278/WSA, szkieletowy typu A, Lipiny, mazowieckie, zwoleński, 51.311449848808245, 21.7337665016874;

10) 4/1028/WSA, szkieletowy typu A, model mazowieckie, gostyniński, 52.29743379494906, 19.715390518511974;

11) 15/3002/WSA, szkieletowy typu A, Ostrów Mazowiecka, mazowieckie, ostrowski 52.79655504880068, 21.892610789986534;

12) 17/1144/WSA, szkieletowy typu A, Rogowo, mazowieckie, płocki 52.614511070462015, 20.09494511820882;

13) 12/1081/WSA, szkieletowy typu A, Rzęgnowo, mazowieckie, mławski 53.104225098100216, 20.68783813275564;

14) 28/3004/WSA, szkieletowy typu A, Warszawa mazowieckie, Warszawa 52.25064921894221, 21.006416154850548;

15) 27/1229/WSA, szkieletowy typu A, Zastronie mazowieckie, szydłowiecki, 51.31188727267994, 20.86464316698833;

16) 26/1222/WSA, szkieletowy typu A, Zawady, mazowieckie, sokołowski, 52.35893438611647, 22.37544700026908;

17) 14/1111/WSB, szkieletowy typu B, Szafranki, mazowieckie ostrołęcki, 53.28599467839304, 21.537563329202214.

2. Zgłaszanie awarii i uszkodzeń w dniach roboczych w godzinach 8.00–16.00 lub 6.00–22.00 zależnie od złożonej oferty.

3. Wsparcie zdalne inżyniera serwisu partnera ECI w zakresie diagnozowania i usuwania awarii.

4. W przypadku braku dostarczenia rozwiązania incydentu krytycznego eskalacja do TAC producenta nie później niż 4 godziny robocze od dokonanego zgłoszenia incydentu.

5. Zapewnienie Zamawiającemu dostępu oraz wsparcia do aktualizacji systemów operacyjnych, firmware

i innego oprogramowania dostępnego dla urządzeń będących przedmiotem usług serwisowych w tym aktualizacje systemu do najwyższej wersji.

6. Wykonanie kalibracji urządzeń DWDM.

7. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy obejmować musi wszelkie koszty materiałów wykorzystywanych przez niego do realizacji usług, w tym koszty wymiany urządzeń i podzespołów, o których mowa w pkt 1 powyżej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin zgłaszania awarii i uszkodzeń / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 Ustawy dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej. Z uwagi na fakt że w postępowaniach prowadzonych uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego pt: "Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania ECI" nr ARM/06/2021 oraz ARM/15/2021 wszystkie złożone oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b i c. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ARM/05/2022
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania ECI

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FCA Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 0000109900
Postanschrift: ul. Grabska 11
Ort: Niepołomice
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 32-005
Land: Polen
E-Mail: fca@fca.com.pl
Telefon: +48 122949800
Fax: +48 122949899
Internet-Adresse: www.fca.com.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 827 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 822 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławczau
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w artykule 515 PZP.

Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 Ustawy.

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022