Dienstleistungen - 271077-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Växjö: Programvaruutvecklingstjänster för affärstransaktioner och personliga affärer

2022/S 098-271077

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Växjö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0662
Postadress: Box 1222
Ort: VÄXJÖ
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 351 12
Land: Sverige
Kontaktperson: Hidajete Fejzullahu
E-post: Hidajete.Fejzullahu@vaxjo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vaxjo.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Digitalparkering, HUB-insamlingsdata och digitala parkeringstillstånd

Referensnummer: KS 2021-00312
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212400 Programvaruutvecklingstjänster för affärstransaktioner och personliga affärer
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser digitala appar för digital parkering, HUB-insamlingsdata och digitala parkeringstillstånd.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48400000 Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer
48614000 Datainsamlingssystem
48810000 Informationssystem
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
72250000 System- och stödtjänster
72260000 Programrelaterade tjänster
72267100 Underhåll av IT-programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Växjö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser Digitalparkering, HUB-insamlingsdata och digitala parkeringstillstånd.

Upphandlingen är delad i tre delområden.

Delområde I-Digitalparkering: Utvecklingen av mobila betalningar och kringtjänster går fort. Leverantören förväntas arbeta aktivt med att förbättra och vidareutveckla sina tjänster för att möta nuvarande och framtida behov under hela avtalstiden. Kunden/parkören ska kunna välja att betala för endast den tid den parkerar. Det innebär att när kund avslutar parkeringen och den faktiska kostnaden är exempelvis ”5:27”, är det den kostnaden som leverantören ska debitera kund. Inga avrundningar upp eller ner tillåts. Det ska vara enkelt för parkören att välja ett nytt betalmedel, eller använda övriga tjänster. Leverantören förväntas erbjuda en hög servicenivå där kundnytta är av yttersta vikt och tjänsterna ska vara enkla och säkra att använda.

Delområde II - HUB-insamlingsdata: Köparen avser i denna del upphandla ett verktyg/HUB för att samla ihop all kommande parkeringsdata med medföljande Backoffice program. Denna del omfattar en datainsamlings-HUB för parkeringsdata samt drift och support under avtalstiden. Syftet med datainsamlingshubben är att hantera beställarens parkeringsdata på ett ställe. Avsikten är att de tjänster och produkter som hanterar parkeringsdata ska integreras med datainsamlingshubben och att produkter och funktioner ska kunna förändras och utvecklas under avtalstiden.

Delområde III - Digitala parkeringstillstånd: Köparen avser i denna del upphandla ett webbaserat system för hyra och betalning av digitala parkeringstillstånd.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 063-166210
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Växjö kommun beslutar att avbryta upphandlingen. Skäl till detta är:

- Otydligt upphandlingsdokument

- Bristande konkurrens

Mercell annons: https://opic.com/id/afcdacwtkh

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022