Dienstleistungen - 271107-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-București: Bewachungsdienste

2022/S 098-271107

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucuresti
Nationale Identifikationsnummer: 9791650
Postanschrift: Strada: Calea Serban Voda, nr. 249
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040124
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Tatiana Homer
E-Mail: achizitii@accu.ro
Telefon: +40 6363571/30
Fax: +40 3344254
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.accu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: servicii funerare

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de prestări SERVICII DE PAZĂ A OBIECTIVELOR, PROTECȚIA PERSOANELOR, MONITORIZAREA SISTEMELOR DE ALARMARE, TRANSPORTUL BUNURILOR ȘI VALORILOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA DIRECTĂ A ACCU

Referenznummer der Bekanntmachung: 9791650/21/IA2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79713000 Bewachungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Având in vedere necesitatea obiectivă privind paza bunurilor și valorilor aparținând instituției cat si a concesionarilor, reglementata prin Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, este necesara încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 48 luni, pentru servicii de pază a obiectivelor, protecția persoanelor, monitorizarea sistemelor de alarmare, transportul bunurilor și valorilor aflate în administrarea directă a ACCU, pentru cimitirele și crematoriile umane administrate și întreținute de Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, precum și asigurarea de servicii de însoțire colectare valori, în vederea asigurării securității acestora, cu firme specializate în astfel de servicii.

NOTĂ: Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel :

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 10 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 66 721 550.80 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de intervenție - 2 echipaje mobile

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79713000 Bewachungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Municipiul București și județul Ilfov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de însoțire colectare valori de la casieriile teritoriale:

- 2 echipaje mobile – 4 posturi temporare de zi de câte 8h / zi - 5zile/săptămână și 2 autoutilitare

Valoarea maxima contract subsecvent 12 luni 197.622,32 lei fără TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Experiență profesională specifică personalului cheie propus de ofertant: manager de securitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Conform caiet de sarcini

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 - 57 posturi

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79713000 Bewachungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Cimitirul Bucureștii Noi

cimitirul Străulești

Cimitirul Sfântă Vineri

Cimitirul Dămăroaia

Cimitirul Eroilor Sovietici

Cimitirul Ghencea

Cimitirul Domnești

Cimitirul Vest

Cimitirul Tudor Vladimirescu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de pază și patrulare: 57 posturi, din care 49 posturi permanente (24/24h 7 zile/7) și 8 posturi temporare 10h / zi (6 zile/7)

Valoarea maxima a contractului subsecvent (12 luni) - 8.293.363,20 lei fără TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 3. Experiență profesională manager de securitate - punctaj maxim: 10 puncte. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2. Experiență profesională specifică personalului cheie propus de ofertant șef de tură - punctaj maxim: 10 puncte. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 1. Experiență profesională specifică personalului cheie propus de ofertant șef obiectiv : punctaj maxim 10 puncte / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Conform caiet de sarcini

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1 - 67 posturi

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79713000 Bewachungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Cimitirul Bellu

Cimitirul Berceni

Cimitirul Eroii Revoluției

Cimitirul Metalurgiei

Crematoriul Cenușa

Crematoriul Vitan Bârzești

Cimitirul Colentina

Cimitirul Iancu Nou

Cimitirul Izvorul Nou

Cimitirul Pantelimon

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de pază și patrulare: 67 posturi, din care 57 posturi permanente (24/24h 7 zile/7) și 10 posturi temporare 10h/zi (6zile/7)

Valoare maxima contract subsecvent 9.684.650,40 lei fără TVA, conform Caiet de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Experiență profesională specifică personalului cheie propus de ofertant șef de tură - punctaj maxim: 10 puncte. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Experiență profesională specifică personalului cheie propus de ofertant: șef obiectiv / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Experiență profesională manager de securitate - punctaj maxim: 10 puncte. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Conform caiet de sarcini

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 166-434620
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5446
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Acord - cadru lot 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TETRA SISTEMS GUARD
Nationale Identifikationsnummer: 38469641
Postanschrift: Strada SOS. OLTENITEI, Nr. 225A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: tetrasistemsguard@yahoo.com
Telefon: +40 721961677
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 38 738 601.60 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 35 600 466.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5447
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru lot 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TETRA SISTEMS GUARD
Nationale Identifikationsnummer: 38469641
Postanschrift: Strada SOS. OLTENITEI, Nr. 225A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: tetrasistemsguard@yahoo.com
Telefon: +40 721961677
Internet-Adresse: www.tetrasistemsguard.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SEAL ARMY SECURITY
Nationale Identifikationsnummer: RO30874606
Postanschrift: Strada Poştalionului, Nr. 47 b
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041125
Land: Rumänien
E-Mail: daniela_me68@yahoo.com
Telefon: +40 724588026
Internet-Adresse: www.sealarmy.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 33 173 452.80 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 485 116.80 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5448
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Acord - cadru lot 3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TETRA SISTEMS GUARD
Nationale Identifikationsnummer: 38469641
Postanschrift: Strada SOS. OLTENITEI, Nr. 225A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: tetrasistemsguard@yahoo.com
Telefon: +40 721961677
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 790 489.28 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 635 968.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucuresti
Postanschrift: Intrarea Serelor 1, București
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 077160
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@accu.ro
Telefon: +40 216344743
Internet-Adresse: www.accu.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022