Dienstleistungen - 271119-2022

20/05/2022    S98

Polen-Żywiec: Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle

2022/S 098-271119

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: BESKID ŻYWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Kabaty 2
Ort: Żywiec
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 34-300
Land: Polen
E-Mail: beskid@beskidzywiec.pl
Telefon: +48 338602271
Fax: +48 338602270
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.beskidzywiec.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka odpadami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 12, 20 03 07.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZS-71/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dalszego zagospodarowania odpadów:

Zadanie I: odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) – tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości ok. 4 800 Mg.

Zadanie II: odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości ok. 1 500 Mg.

2. Miejscem powstawania odpadów jest zakład gospodarki odpadami BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu przy ul. Kabaty 2, POLSKA, natomiast miejscem wykonania Zamówienia jest instalacja do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, którą dysponuje Wykonawca. Zamawiający dokonywać będzie transportu odpadów na własny koszt.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 584 800.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE I - usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Instalacja wykonawcy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ZADANIE I - usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa)

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) – tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu, przy ul. Kabaty 2.

2) Odpady o kodzie 19 12 12 pochodzą z procesu mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Ciąg technologiczny składa się z przenośników taśmowych, sita dyskowego, kabiny sortowniczej, separatora metali żelaznych oraz sortera optoelektronicznego. W wyniku tego procesu powstaje odpad 19 12 12 o wartości opałowej powyżej 6 MJ/kg s. m. Odpady te będą przekazywane luzem. Część odpadów może pochodzić z rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych.

3) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w procesie R12, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021 poz. 779).

4) Ilość w/w odpadów planowana do przekazania Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, wyniesie ok. 4 800 Mg.

5) Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami przetwarzania wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. DZ.U.2021 poz. 779).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

A. Cena ofertowa brutto – waga 60

B. Odległość od miejsca załadunku do miejsca rozładunku odpadów – waga 10

C. Termin płatności – waga 30.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE II - usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Instalacja wykonawcy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ZADANIE II - usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe”.

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości ok. 1 500 Mg. Odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć meble i inne odpady dużych rozmiarów (np. szafy, wersalki, szafki kuchenne, krzesła, fotele, materace, dywany, narty itp.) z wyposażenia gospodarstwa domowego. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami przetwarzania wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. DZ.U.2021 poz. 779).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

A. Cena ofertowa brutto – waga 60

B. Odległość od miejsca załadunku do miejsca rozładunku odpadów – waga 10

C. Termin płatności – waga 30.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 048-124824
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: I
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE I - usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NEW ENERGY CIESZYN Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Postanschrift: ul. Przemysłowa 23
Ort: Ogrodzona
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-426
Land: Polen
E-Mail: biuro@nec-cieszyn.eu
Telefon: +48 519172839
Internet-Adresse: www.nec-cieszyn.eu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 688 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 584 800.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: I
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE II - usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

sekcja V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia - dotycząca części 2 ZADANIA II - usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.

W wyznaczonym terminie składania ofert w w/w postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

Ceny ofertowe

• OFERTA nr 1: PreZero Recycling Południe Sp. z o.o., ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów - cena równa 1 239 300,00 zł brutto ,

• OFERTA nr 2: Konsorcjum:

LIDER KONSORCJUM:

Senda Sp. o. o., ul. Strzygłowska 67FK, 04-872 Warszawa

PARTNER KONSORCJUM:

ARW Baltic Sp. z o.o., ul. Stacyjna 7A, 41-217 Sosnowiec - cena równa 1 205 280,00 zł brutto,

• OFERTA nr 3: Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne Przemysław Olejnik, Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec - cena równa 955 800,00 zł brutto,

przewyższają środki, które Zamawiający zabezpieczył na sfinansowanie zadania w kwocie 923 400,00 zł brutto.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

13. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale IX ustawy PZP

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022