Dienstleistungen - 271147-2022

20/05/2022    S98

Finnland-Joroinen: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2022/S 098-271147

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Joroisten kunta
Nationale Identifikationsnummer: 0207112-8
Postanschrift: Lentoasemantie 130
Ort: Joroinen
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Postleitzahl: 79600
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Heli Kukkohovi
E-Mail: heli.kukkohovi@joroinen.fi
Telefon: +358 406616885
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.joroinen.fi
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

HENKILÖLIIKENNEKULJETUKSET, JOROISTEN KUNTA

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Joroisten kunta pyytää tarjouksia avoimen joukkoliikenteen täydentäjänä toimiviin oppilaskuljetuksiin Joroisten kunnassa.

Oppilaskuljetuksella tarkoitetaan henkilöliikenneluvan tai taksiliikenneluvan nojalla harjoitettavaa henkilöliikennettä, joka on säännöllistä ja jonka hoitaminen perustuu Joroisten kunnan kanssa tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen.

Joroisissa toimi kaksi koulua, kirkonkylällä 1-9 lk ja Kuvansin taajamassa 1-6 lk. Molempien koulujen yhteydessä toimii myös esikoulu. Oppilaskuljetukset koskevat koulun ja kodin välistä liikennettä ja toteutetaan koulun toiminta-aikojen mukaisesti, lukujärjestystä noudattaen.

Koulupäiviä on vuodessa 190, jotka vahvistetaan vuosittain. Koulupäivä voi satunnaisesti olla myös lauantai. Koulujen lomakausien taikka arkipyhien aikana oppilaskuljetuksia ei ajeta eikä tällöin palveluntuottajalle suoriteta mitään korvauksia. Joroisten kunnan koulukuljetukset järjestetään Keski-Savon koulukuljetusopaassa määritellyn mukaisesti, liite 1.

Kunta ei takaa mitään matkaminimimäärää, vaan kuljetustarpeen säätelevät koulujen lukujärjestykset ja todelliset tarpeet. Tilaaja valitsee tarjousten perusteella kullekin reitille kuljetuskapasiteetiltaan riittävän kokoisen kaluston. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tehdä mahdollisia reittimuutoksia oppilastilanteen ja lukujärjestyksen niin edellyttäessä ennen sopimusta ja myös sopimuskauden aikana.

Joroisten kunta voi järjestää henkilöliikennekuljetuksia myös yhteistyössä lähialueen kuntien kanssa.

Mikäli tilaaja pystyy hyödyntämään joukkoliikennettä koulukuljetuksissa, tilaaja varaa oikeuden hyödyntää sitä.

Kilpailutettuja kuljetuksia voidaan hyödyntää myös osana kunnan palveluliikennettä. Palveluliikenteen tarve saattaa tuoda liikennöitsijälle lisäkilometrejä. Kuljetuksista neuvotellaan erikseen tilaajan kanssa eikä kuljetustarvetta ole määritelty liitteinä olevissa asiakirjoissa.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 200 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 1, Kaitainen - kirkonkylä

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Hauptort der Ausführung:

Joroisten kunnan alue

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Joroisten kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaiden kuljetukset välillä Kaitainen – Joroisten yhtenäiskoulu, reitti sisältää myös oppilaiden siirtokuljetuksia linja-autolle/linja-autolta. Reitillä ajetaan 2-3 kertaa päivässä. Reitti on suuntaa antava ja siihen voi tulla muutoksia lukuvuosittain. Oppilaiden määrä, kuljetusten aikataulut sekä täsmälliset reitit valmistuvat vuosittain heinä-elokuussa. Kuljetettavien oppilaiden määrä ja sijainti voivat vaihdella myös lukuvuoden aikana. Alustavan arvion mukaan reitillä kulkee lv 2022-23 noin 15-20 oppilasta.

Hankinnan kohteen alustava kuljetusreitti on kuvattu erillisellä liitteellä, liite 2.

Oppilaskohtainen ja lukujärjestyksen mukainen reittisuunnittelu tehdään tilaajan ja sopimustoimittajan/ yhteenliittymän kanssa yhteistyössä.

Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Palveluntuottajan laatima reittisuunnitelma ja aikataulu tulee hyväksyttää tilaajalla.

Liikennöitsijä voi tarjota reittejä vapaavalintaisella kalustolla, joka täyttää kalustoluettelossa sekä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Oppilaille soveltuvia asiakaspaikkoja tarjotussa kalustossa tulee olla vähintään 11. Henkilöautojen ja niin sanottujen pienoislinja-autojen on täytettävä vähintään EURO-5-päästöluokan normit. Kalustovaatimukset on kuvattu liitteessä 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 2, Maavesi - Huutokoski - kirkonkylä

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Hauptort der Ausführung:

Joroisten kunnan alue

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Joroisten kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaiden kuljetukset välillä Maavesi -Huutokoski – Joroisten yhtenäiskoulu, reitti sisältää myös oppilaiden siirtokuljetuksia linja-autolle/linja-autolta. Reitillä ajetaan 2-3 kertaa päivässä. Reitti on suuntaa antava ja siihen voi tulla muutoksia lukuvuosittain. Oppilaiden määrä, kuljetusten aikataulut sekä täsmälliset reitit valmistuvat vuosittain heinä-elokuussa. Kuljetettavien oppilaiden määrä ja sijainti voivat vaihdella myös lukuvuoden aikana. Alustavan arvion mukaan reitillä kulkee lv 2022-23 noin 25 oppilasta.

Hankinnan kohteen alustava kuljetusreitti on kuvattu erillisellä liitteellä, liite 2.

Oppilaskohtainen ja lukujärjestyksen mukainen reittisuunnittelu tehdään tilaajan ja sopimustoimittajan/ yhteenliittymän kanssa yhteistyössä.

Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Palveluntuottajan laatima reittisuunnitelma ja aikataulu tulee hyväksyttää tilaajalla.

Liikennöitsijä voi tarjota reittejä vapaavalintaisella kalustolla, joka täyttää kalustoluettelossa sekä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Oppilaille soveltuvia asiakaspaikkoja tarjotussa kalustossa tulee olla vähintään 19. Henkilöautojen ja niin sanottujen pienoislinja-autojen on täytettävä vähintään EURO-5-päästöluokan normit. Kalustovaatimukset on kuvattu liitteessä 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 3, Kolma - Paro - kirkonkylä

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Hauptort der Ausführung:

Joroisten kunnan alue

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Joroisten kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaiden kuljetukset välillä Kolma – Paro -Joroisten yhtenäiskoulu, reitti sisältää myös oppilaiden siirtokuljetuksia linja-autolle/linja-autolta. Reitillä ajetaan 2-3 kertaa päivässä. Reitti on suuntaa antava ja siihen voi tulla muutoksia lukuvuosittain. Oppilaiden määrä, kuljetusten aikataulut sekä täsmälliset reitit valmistuvat vuosittain heinä-elokuussa. Kuljetettavien oppilaiden määrä ja sijainti voivat vaihdella myös lukuvuoden aikana. Alustavan arvion mukaan reitillä kulkee lv 2022-23 noin 15-20 oppilasta.

Hankinnan kohteen alustava kuljetusreitti on kuvattu erillisellä liitteellä, liite 2.

Oppilaskohtainen ja lukujärjestyksen mukainen reittisuunnittelu tehdään tilaajan ja sopimustoimittajan/ yhteenliittymän kanssa yhteistyössä.

Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Palveluntuottajan laatima reittisuunnitelma ja aikataulu tulee hyväksyttää tilaajalla.

Liikennöitsijä voi tarjota reittejä vapaavalintaisella kalustolla, joka täyttää kalustoluettelossa sekä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Oppilaille soveltuvia asiakaspaikkoja tarjotussa kalustossa tulee olla vähintään 13. Henkilöautojen ja niin sanottujen pienoislinja-autojen on täytettävä vähintään EURO-5-päästöluokan normit. Kalustovaatimukset on kuvattu liitteessä 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 4, Kerisalonsaari - Laitila - kirkonkylä

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Hauptort der Ausführung:

Joroisten kunnan alue

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Joroisten kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaiden kuljetukset välillä Kerisalonsaari – Laitila- Rantasalmentie - Joroisten yhtenäiskoulu. Reitillä ajetaan 2-3 kertaa päivässä. Reitti on suuntaa antava ja siihen voi tulla muutoksia lukuvuosittain. Oppilaiden määrä, kuljetusten aikataulut sekä täsmälliset reitit valmistuvat vuosittain heinä-elokuussa. Kuljetettavien oppilaiden määrä ja sijainti voivat vaihdella myös lukuvuoden aikana. Alustavan arvion mukaan reitillä kulkee lv 2022-23 noin 15 oppilasta.

Hankinnan kohteen alustava kuljetusreitti on kuvattu erillisellä liitteellä, liite 2.

Oppilaskohtainen ja lukujärjestyksen mukainen reittisuunnittelu tehdään tilaajan ja sopimustoimittajan/ yhteenliittymän kanssa yhteistyössä.

Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Palveluntuottajan laatima reittisuunnitelma ja aikataulu tulee hyväksyttää tilaajalla.

Liikennöitsijä voi tarjota reittejä vapaavalintaisella kalustolla, joka täyttää kalustoluettelossa sekä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Oppilaille soveltuvia asiakaspaikkoja tarjotussa kalustossa tulee olla vähintään 11. Henkilöautojen ja niin sanottujen pienoislinja-autojen on täytettävä vähintään EURO-5-päästöluokan normit. Kalustovaatimukset on kuvattu liitteessä 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 5, Kollinmäki - Järvikylä - Kuvansi

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Hauptort der Ausführung:

Joroisen kunnan alue

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Joroisten kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaiden kuljetukset välillä Kollinmäki – Järvikylä – Kuvansin koulu. Reitillä ajetaan 2-3 kertaa päivässä. Reitti on suuntaa antava ja siihen voi tulla muutoksia lukuvuosittain. Oppilaiden määrä, kuljetusten aikataulut sekä täsmälliset reitit valmistuvat vuosittain heinä-elokuussa. Kuljetettavien oppilaiden määrä ja sijainti voivat vaihdella myös lukuvuoden aikana. Alustavan arvion mukaan reitillä kulkee lv 2022-23 noin 15-20 oppilasta.

Hankinnan kohteen alustava kuljetusreitti on kuvattu erillisellä liitteellä, liite 2.

Oppilaskohtainen ja lukujärjestyksen mukainen reittisuunnittelu tehdään tilaajan ja sopimustoimittajan/ yhteenliittymän kanssa yhteistyössä.

Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Palveluntuottajan laatima reittisuunnitelma ja aikataulu tulee hyväksyttää tilaajalla.

Liikennöitsijä voi tarjota reittejä vapaavalintaisella kalustolla, joka täyttää kalustoluettelossa sekä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Oppilaille soveltuvia asiakaspaikkoja tarjotussa kalustossa tulee olla vähintään 13. Henkilöautojen ja niin sanottujen pienoislinja-autojen on täytettävä vähintään EURO-5-päästöluokan normit. Kalustovaatimukset on kuvattu liitteessä 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 6, Rantasalmentie - Tahkoranta - Kuvansi

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Hauptort der Ausführung:

Joroisten kunnan alue

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Joroisten kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaiden kuljetukset välillä Rantasalmentie – Tahkoranta – Kuvansin koulu. Reitillä ajetaan 2-3 kertaa päivässä. Reitti on suuntaa antava ja siihen voi tulla muutoksia lukuvuosittain. Oppilaiden määrä, kuljetusten aikataulut sekä täsmälliset reitit valmistuvat vuosittain heinä-elokuussa. Kuljetettavien oppilaiden määrä ja sijainti voivat vaihdella myös lukuvuoden aikana. Alustavan arvion mukaan reitillä kulkee lv 2022-23 noin 15 oppilasta.

Hankinnan kohteen alustava kuljetusreitti on kuvattu erillisellä liitteellä, liite 2.

Oppilaskohtainen ja lukujärjestyksen mukainen reittisuunnittelu tehdään tilaajan ja sopimustoimittajan/ yhteenliittymän kanssa yhteistyössä.

Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Palveluntuottajan laatima reittisuunnitelma ja aikataulu tulee hyväksyttää tilaajalla.

Liikennöitsijä voi tarjota reittejä vapaavalintaisella kalustolla, joka täyttää kalustoluettelossa sekä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Oppilaille soveltuvia asiakaspaikkoja tarjotussa kalustossa tulee olla vähintään 11. Henkilöautojen ja niin sanottujen pienoislinja-autojen on täytettävä vähintään EURO-5-päästöluokan normit. Kalustovaatimukset on kuvattu liitteessä 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 7, Joroinen - Pieksämäki, Vaaliala

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on yksi kuljetusreitti välillä Joroisten kirkonkylä – Sateenkaaren erityiskoulu, Vaalialan kuntayhtymä Pieksämäki. Kuljetettava matka on noin 50-60 km/suunta. Reitti ajetaan 2 kertaa päivässä koulun alkamis- ja päättymis-aikojen mukaisesti. Mahdolliset pois jääneet kuljetukset tulee huomioida laskutuskauden aikana. Retin alustava tarve alkaa lv 2023-24 alusta ja reitillä kulkee arvioin mukaan 2-4 oppilasta.

Hankinnan kohteen alustava kuljetusreitti on kuvattu erillisellä liitteellä, liite 2.

Oppilaskohtainen ja lukujärjestyksen mukainen reittisuunnittelu tehdään tilaajan ja sopimustoimittajan/ yhteenliittymän kanssa yhteistyössä.

Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Palveluntuottajan laatima reittisuunnitelma ja aikataulu tulee hyväksyttää tilaajalla.

Liikennöitsijä voi tarjota reittiä vapaavalintaisella kalustolla, jonka täyttää puhtaiden ajoneuvojen laissa (740/2021) säädetyt ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset (vähimmäisvaatimuksena päästörajat alittava lataushybridi). Tarjottavan autokaluston tulee täyttää kalustoluettelossa sekä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Oppilaille soveltuvia asiakaspaikkoja tarjotussa kalustossa tulee olla vähintään 4. Henkilöautojen on täytettävä vähintään EURO-6-päästöluokan normit. Kalustovaatimukset on kuvattu liitteessä 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 8, Joroisten kunnan muut henkilöliikennekuljetukset

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Hauptort der Ausführung:

Joroisten kunnan alue

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on muut Joroisten kunnan tilaamat henkilöliikennekuljetukset.

Hankintaan sisältyy esi- ja perusopetuksen oppilaiden kuljetuksia välillä Ruokoniemi -Joroisniemenkehätie- Joroisten yhtenäiskoulu sekä muita oppilaskuljetuksia ja palveluliikenteen kuljetuksia siltä osin, kun kuljetukset eivät toteudu muissa tämän kilpailutuksen reiteissä määriteltyjen kuljetusreittien puitteissa. Autoa voidaan myös hyödyntää lisäkalustona muilla tässä kilpailutuksessa mainituilla reiteillä tarpeen niin vaatiessa.

Ruokoniemi -Joroisniemenkehätie - Joroisten yhtenäiskoulu reitti on suuntaa antava ja siihen voi tulla muutoksia lukuvuosittain. Oppilaiden määrä, kuljetusten aikataulut sekä täsmälliset reitit valmistuvat vuosittain heinä-elokuussa. Kuljetettavien oppilaiden määrä ja sijainti voivat vaihdella myös lukuvuoden aikana. Alustavan arvion mukaan reitillä kulkee lv 2022-23 noin 7 oppilasta, reitillä ajetaan noin 2 kertaa päivässä. Alustava kuljetusreitti on kuvattu erillisellä liitteellä, liite 2.

Kunta ei takaa mitään matkaminimimäärää, vaan kuljetustarpeen säätelevät koulujen lukujärjestykset ja todelliset tarpeet.

Liikennöitsijä voi tarjota reittiä vapaavalintaisella kalustolla, jonka täyttää puhtaiden ajoneuvojen laissa (740/2021) säädetyt ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset (vähimmäisvaatimuksena päästörajat alittava lataushybridi). Tarjottavan autokaluston tulee täyttää kalustoluettelossa sekä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Oppilaille soveltuvia asiakaspaikkoja tarjotussa kalustossa tulee olla vähintään 7. Henkilöautojen on täytettävä vähintään EURO-6-päästöluokan normit. Kalustovaatimukset on kuvattu liitteessä 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 018-043847
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 1, Kaitainen - kirkonkylä

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Kuljetus H.Hakala Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI27607427
Postanschrift: Paronraitti 24
Ort: Joroinen
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Postleitzahl: 79600
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 160 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 160 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 2, Maavesi - Huutokoski - kirkonkylä

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Kuljetus H.Hakala Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI27607427
Postanschrift: Paronraitti 24
Ort: Joroinen
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Postleitzahl: 79600
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 160 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 160 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 4, Kerisalonsaari - Laitila - kirkonkylä

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Taksi Pekka Niskanen
Nationale Identifikationsnummer: FI18985282
Postanschrift: Montiontie 152
Ort: Joroinen
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Postleitzahl: 79600
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 160 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 160 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 5, Kollinmäki - Järvikylä - Kuvansi

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Kuljetus H.Hakala Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI27607427
Postanschrift: Paronraitti 24
Ort: Joroinen
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Postleitzahl: 79600
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 160 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 160 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 6, Rantasalmentie - Tahkoranta - Kuvansi

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Taksi Ari Natunen
Nationale Identifikationsnummer: FI12211331
Postanschrift: Puistokuja 2 A 22
Ort: Joroinen
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Postleitzahl: 79600
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 160 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 160 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Reitti 7, Joroinen - Pieksämäki, Vaaliala

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Kuljetus H.Hakala Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI27607427
Postanschrift: Paronraitti 24
Ort: Joroinen
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Postleitzahl: 79600
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 96 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 96 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 8
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Liikennöitsijältä toivotaan sähköistä laskutusta.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022