Dienstleistungen - 271246-2022

20/05/2022    S98

Polen-Gryfice: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 098-271246

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice
Nationale Identifikationsnummer: 8570206949
Postanschrift: Osada Zdrój 1
Ort: Gryfice
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Postleitzahl: 72-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Szymczak, Marta Ziółkowska
E-Mail: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl
Telefon: +48 913843321
Fax: +48 913877165
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gryfice.szczecin.lasy.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Zarządzający Własnością Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna, leśnictwo, pozyskanie drewna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfice w latach 2021-2022- postępowanie Uzupełniające

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.2.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfice w latach 2021-2022- postępowanie Uzupełniające

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 380 584.60 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfice w latach 2021-2022 – postępowanie uzupełniające dla Pakietu nr I, Mrzeżyno i Gosław

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

obszar leśnictwa Mrzeżyno i Gosław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. „klęskowego”, tzn. wywrotów i złomów w leśnictwach Mrzeżyno i Gosław

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Qualitätskriterium - Name: samodzielna relizacja kluczowych zadań / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w Zaproszeniu i wynegocjowane przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w Informacji i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie cenowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 40% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do Zaproszenia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie cenowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfice w latach 2021-2022 – postępowanie uzupełniające dla Pakietu nr II, Raduń, Prusinowo, Lubin i Kołomąć

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Obszar leśnictwa; Raduń, Prusinowo, Lubin i Kołomąć

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. „klęskowego”, tzn. wywrotów i złomów w leśnictwach Raduń, Prusinowo, Lubin i Kołomąć

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Qualitätskriterium - Name: samorealizacja kluczowych zadań / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w Zaproszeniu i wynegocjowane przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w Informacji i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie cenowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 40% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do Zaproszenia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie cenowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfice w latach 2021-2022 – postępowanie uzupełniające dla Pakietu nr III, Otok, Rybokarty i Jatki

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

obszar leśnictwa: Otok, Rybokarty i Jatki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. „klęskowego”, tzn. wywrotów i złomów w leśnictwach Otok, Rybokarty i Jatki.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Qualitätskriterium - Name: samorealizacja kluczowych zadań / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w Zaproszeniu i wynegocjowane przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w Informacji i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie cenowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 40% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do Zaproszenia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie cenowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfice w latach 2021-2022 – postępowanie uzupełniające dla Pakietu nr IV, Pobierowo, Niczonów i Świerzno

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

obszar: leśnictwa Pobierowo, Niczonów i Świerzno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. „klęskowego”, tzn. wywrotów i złomów w leśnictwach Pobierowo, Niczonów i Świerzno

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Qualitätskriterium - Name: samorealizacja kluczowych zadań / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w Zaproszeniu i wynegocjowane przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w Informacji i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie cenowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

race będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 40% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do Zaproszenia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie cenowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein nichtoffenes Verfahren
Erläuterung:

Zamówienie uzupełniające - polegające na zawarciu odrębnej umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie artykułu 214 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.1129 z późn. zm..-PZP) - w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenie zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 198-480436
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.271.4.2021
Los-Nr.: I
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I - leśnictwa Mrzeżyno i Gosław

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZUL "Bóbr" Marcin Szura ul. Akacjowa 1D/1 72-300 Gryfice
Nationale Identifikationsnummer: NIP; 8571019586 Regon; 811626298
Postanschrift: Gryfice
Ort: Gryfice
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 72300
Land: Polen
E-Mail: aginan@wp.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 305 364.50 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 305 364.50 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022