Dienstleistungen - 271362-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Göteborg: Undersökningar

2022/S 098-271362

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Akademiska Hus Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556459-9156
Postadress: Box 483
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 401 27
Land: Sverige
Kontaktperson: Madelene Sköldberg
E-post: madelene.skoldberg@akademiskahus.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.akademiskahus.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Statligt fastighetsbolag

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Systemstöd med tillhörande undersökningstjänster för NKI och andra operativa mätningar

Referensnummer: 22/38
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79311000 Undersökningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar ett systemstöd med tillhörande undersökningstjänster för NKI och andra operativa mätningar av Akademiska Hus olika leveranser, som sedan kan användas som grund för utveckling inom bolaget för att öka kundnöjdheten.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 7 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48000000 Programvara och informationssystem
72268000 Tillhandahållande av programvara
79311200 Genomförande av undersökningar
79311300 Undersökningsanalys
79342310 Kundundersökningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling omfattar ett systemstöd med tillhörande undersökningstjänster för NKI och andra operativa mätningar av Akademiska Hus olika leveranser, som sedan kan användas som grund för utveckling inom bolaget för att öka kundnöjdheten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 043-111736
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/04/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: AktivBo
Nationellt registreringsnummer: 556332-3947
Postadress: Engelbrektsgatan 6
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 114 32
Land: Sverige
E-post: martin.gustafsson@aktivbo.se
Internetadress: http://www.aktivbo.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 7 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022