Dienstleistungen - 271503-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-București: Gelegenheitsflugverkehr

2022/S 098-271503

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI
Nationale Identifikationsnummer: 22084517
Postanschrift: Strada: Cpt. Av. Alexandru Serbănescu, nr. 50
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Gheorghe Mirescu
E-Mail: achizitii.igi@mai.gov.ro
Telefon: +40 0213132331
Fax: +40 0213132331
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.igi.mai.gov.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de transport aerian ocazional intern si international de pasageri

Referenznummer der Bekanntmachung: 22084517_2021_PAAPD1311764
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60420000 Gelegenheitsflugverkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul principal îl reprezintă achiziționarea de servicii de transport aerian intern si international.

Acordul cadru ce va fi încheiat ca urmare a atribuirii prezentei achiziții având ca obiect “Servicii de transport aerian de pasageri ocazional intern si internațional”, pe o perioadade 24 luni, este necesar în vederea asigurării serviciilor de transport aerian intern şi internaţional de pasageri, pentru realizarea misiunilor specifice autoritatii contractante, participarea personalului la activitati de relatii internationale, la nivelul instituţiilor europene, la cursuri de formare profesională, schimburi de experiență etc. si se v-a incheia cu toti ofertantii declarati admisi. 1. Contractele subsecvente vor fi atribuite prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului cadru conform art. 110 din H.G. 395/2016, iar elementele care vor face obiectul reluării competiţiei vor fi: preţul pentru serviciile de transport aerian solicitate, pentru destinatiile prevazute in caietul de sarcini si eventual altele noi, in funcţie de necesităţile achizitorului. 1. Acordul cadru se va încheia cu un numar preconizat de 3 operatori economici, numarul maxim fiind toti ofertantii declarati admisi. Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu toti operatorii economici participanti care depun oferte admisibile.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecvenţa contractelor subsecvente ce urmează a fi atribuite este aproximativ bilunară sau ori de cate ori apare necesitatea indeplinirii unor misiuni specifice ale autoritatii contractante.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 80.916,40 lei fara tva pentru lot 1, 349.800,00 lei fara tva pentru lot 2, 139.920,00 lei fara tva pentru lot 3, 46.640,00 lei fara tva pentru lot 4, 15.000,00 lei fara tva pentru lot 5.

Cantitatea estimativă minimă a acordului-cadru este de 1247 bilete, respectiv:

662 bilete pentru Lotul nr. 1;

320 bilete pentru Lotul nr. 2;

185 bilete pentru Lotul nr. 3;

20 bilete pentru Lotul nr. 4;

60 bilete pentru Lotul nr. 5;

Cantitatea estimativă maximă a acordului-cadru este 2158 bilete, respectiv:

1120 bilete pentru Lotul nr.1;

640 bilete pentru Lotul nr. 2;

243 bilete pentru Lotul nr. 3;

30 bilete pentru Lotul nr. 4;

125 bilete pentru Lotul nr. 5;

Cantitatea estimativă care ar putea face obiectul unei singure comenzi ferme, respectiv a unui singur contract subsecvent este:

Minim 1 bilet – maxim 20 pentru Lotul nr. 1;

Minim 1 bilet – maxim 50 pentru Lotul nr. 2;

Minim 1 bilet – maxim 20 pentru Lotul nr. 3;

Minim 1 bilet – maxim 10 pentru Lotul nr. 4;

Minim 1 bilet – maxim 10 pentru Lotul nr. 5;

Valoarea estimativă a celui mai mare contract subsecvent:

80.916,40 lei fără TVA pentru Lotul nr. 1;

349.800,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 2;

139.920,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 3;

46.640,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 4;

15.000,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 5;

Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până la 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 11 598 892.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de transport aerian intern

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60420000 Gelegenheitsflugverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Intern

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile interne prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 60 bilete

cantitate maxima 125 bilete

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de transport aerian international destinate activitatilor de audiere în vederea identificării cetăţenilor străini aflaţi în centrele de cazare, ce provin din ţări care nu au reprezentanţe diplomatice pe teritoriul României

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60420000 Gelegenheitsflugverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Intern si international

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile activitatilor de audiere în vederea identificării cetăţenilor străini aflaţi în centrele de cazare, ce provin din ţări care nu au reprezentanţe diplomatice pe teritoriul României prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 20 bilete

cantitate maxima 30 bilete

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

- FONDUL PENTRU AZIL MIGRATIE -Titlul X art. bugetar 58.07

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de transport aerian international destinate activitatilor de relatii internationale

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60420000 Gelegenheitsflugverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

intern si international

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile internationale prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 662 bilete

cantitate maxima 1120

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

- FONDUL PENTRU AZIL MIGRATIE -Titlul X art. bugetar 58.07 - BESA- Titlul X art. bugetar 58.16 - FRONTEX -Titlul X art. bugetar 58.16 - Mecanismul Financiar Norvegian - Asistenta Tehnica – Titlul X art. bugetar 58.09 Si fonduri bugetare -cap. 61.50.00 titlul II art. 20.06.01

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de transport aerian international destinate activitatilor de returnare

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60420000 Gelegenheitsflugverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

intern si international

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile internationale destinate activitatilor de returnare prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 320 bilete

cantitate maxima 640 bilete

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

- FONDUL PENTRU AZIL MIGRATIE -Titlul X art. bugetar 58.07 - BESA- Titlul X art. bugetar 58.16 - FRONTEX -Titlul X art. bugetar 58.16

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de transport aerian international destinate activitatilor de transfer straini conform procedura DUBLIN

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60420000 Gelegenheitsflugverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Intern si international

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile internationale specifice activitatilor de transfer straini conform procedura DUBLIN, prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 185 bilete

cantitate maxima 243 bilete

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 186-483090
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 119397
Los-Nr.: 5,2,3
Bezeichnung des Auftrags:

Contract prestari servicii transport aerian

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 21
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 18
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 21
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Nationale Identifikationsnummer: RO 6519768
Postanschrift: Strada Vişana, Nr. 5, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040392
Land: Rumänien
E-Mail: congress@olimpic.ro
Telefon: +40 213305658
Fax: +40 213305123
Internet-Adresse: www.olimpic.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 364 968.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 602.66 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 119367
Los-Nr.: 1,2
Bezeichnung des Auftrags:

Contract prestari servicii transport aerian

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/02/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 13
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 15
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BBook Bed and Breakfast SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 30394080
Postanschrift: Strada Maxim Gorki, Nr. 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010991
Land: Rumänien
E-Mail: mihai@bbook.ro
Telefon: +40 733123534
Internet-Adresse: www.bbook.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 571 444.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 181.16 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 119265
Los-Nr.: 1,5
Bezeichnung des Auftrags:

Contract de prestari servicii de transport aerian

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/02/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 13
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 15
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9482566
Postanschrift: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021972
Land: Rumänien
E-Mail: office@dancopro.ro
Telefon: +40 212500221
Fax: +40 212503312
Internet-Adresse: www.dancopro.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 281 504.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 13 418.81 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 119443
Los-Nr.: 1,2
Bezeichnung des Auftrags:

Contract prestari servicii transport aerian

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 13
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 15
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 17926970
Postanschrift: Strada Anton Pann, Nr. 2, Sector: 3
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: licitatie@travel-time.ro
Telefon: +40 213121252
Fax: +40 213121272
Internet-Adresse: www.travel-time.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 571 444.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 37 883.10 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 119430
Los-Nr.: 1,5
Bezeichnung des Auftrags:

Contract bilete avion

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 13
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 15
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM
Nationale Identifikationsnummer: RO 477647
Postanschrift: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224F
Ort: Otopeni
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 075150
Land: Rumänien
E-Mail: corporate@tarom.ro
Telefon: +40 212014723
Fax: +40 212014762
Internet-Adresse: http://www.tarom.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 766.39 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 766.39 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 113408
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru servicii transport aerian destinate activitatilor de transfer straini conform procedurii Dublin

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9482566
Postanschrift: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021972
Land: Rumänien
E-Mail: office@dancopro.ro
Telefon: +40 212500221
Fax: +40 212503312
Internet-Adresse: www.dancopro.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM
Nationale Identifikationsnummer: RO 477647
Postanschrift: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224F
Ort: Otopeni
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 075150
Land: Rumänien
E-Mail: corporate@tarom.ro
Telefon: +40 212014723
Fax: +40 212014762
Internet-Adresse: http://www.tarom.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BBook Bed and Breakfast SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 30394080
Postanschrift: Strada Maxim Gorki, Nr. 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010991
Land: Rumänien
E-Mail: mihai@bbook.ro
Telefon: +40 733123534
Internet-Adresse: www.bbook.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WECO TMC S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 6309553
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 023782
Land: Rumänien
E-Mail: florin.tancu@wecotravel.ro
Telefon: +40 212422323
Fax: +40 212423118
Internet-Adresse: www.wecotravel.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Nationale Identifikationsnummer: RO 6519768
Postanschrift: Strada Vişana, Nr. 5, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040392
Land: Rumänien
E-Mail: congress@olimpic.ro
Telefon: +40 213305658
Fax: +40 213305123
Internet-Adresse: www.olimpic.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 17926970
Postanschrift: Strada Anton Pann, Nr. 2, Sector: 3
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: licitatie@travel-time.ro
Telefon: +40 213121252
Fax: +40 213121272
Internet-Adresse: www.travel-time.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 700 028.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 700 028.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 113410
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru servicii transport aerian destinate transportului aerian intern

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM
Nationale Identifikationsnummer: RO 477647
Postanschrift: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224F
Ort: Otopeni
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 075150
Land: Rumänien
E-Mail: corporate@tarom.ro
Telefon: +40 212014723
Fax: +40 212014762
Internet-Adresse: http://www.tarom.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BBook Bed and Breakfast SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 30394080
Postanschrift: Strada Maxim Gorki, Nr. 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010991
Land: Rumänien
E-Mail: mihai@bbook.ro
Telefon: +40 733123534
Internet-Adresse: www.bbook.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 17926970
Postanschrift: Strada Anton Pann, Nr. 2, Sector: 3
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: licitatie@travel-time.ro
Telefon: +40 213121252
Fax: +40 213121272
Internet-Adresse: www.travel-time.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9482566
Postanschrift: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021972
Land: Rumänien
E-Mail: office@dancopro.ro
Telefon: +40 212500221
Fax: +40 212503312
Internet-Adresse: www.dancopro.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WECO TMC S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 6309553
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 023782
Land: Rumänien
E-Mail: florin.tancu@wecotravel.ro
Telefon: +40 212422323
Fax: +40 212423118
Internet-Adresse: www.wecotravel.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Nationale Identifikationsnummer: RO 6519768
Postanschrift: Strada Vişana, Nr. 5, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040392
Land: Rumänien
E-Mail: congress@olimpic.ro
Telefon: +40 213305658
Fax: +40 213305123
Internet-Adresse: www.olimpic.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 187 500.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 187 500.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 113406
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru servicii transport aerian destinate relatiilor internationale

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM
Nationale Identifikationsnummer: RO 477647
Postanschrift: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224F
Ort: Otopeni
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 075150
Land: Rumänien
E-Mail: corporate@tarom.ro
Telefon: +40 212014723
Fax: +40 212014762
Internet-Adresse: http://www.tarom.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9482566
Postanschrift: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021972
Land: Rumänien
E-Mail: office@dancopro.ro
Telefon: +40 212500221
Fax: +40 212503312
Internet-Adresse: www.dancopro.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WECO TMC S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 6309553
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 023782
Land: Rumänien
E-Mail: florin.tancu@wecotravel.ro
Telefon: +40 212422323
Fax: +40 212423118
Internet-Adresse: www.wecotravel.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Nationale Identifikationsnummer: RO 6519768
Postanschrift: Strada Vişana, Nr. 5, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040392
Land: Rumänien
E-Mail: congress@olimpic.ro
Telefon: +40 213305658
Fax: +40 213305123
Internet-Adresse: www.olimpic.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 17926970
Postanschrift: Strada Anton Pann, Nr. 2, Sector: 3
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: licitatie@travel-time.ro
Telefon: +40 213121252
Fax: +40 213121272
Internet-Adresse: www.travel-time.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BBook Bed and Breakfast SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 30394080
Postanschrift: Strada Maxim Gorki, Nr. 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010991
Land: Rumänien
E-Mail: mihai@bbook.ro
Telefon: +40 733123534
Internet-Adresse: www.bbook.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SC J'INFO TOURS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 445220
Postanschrift: Strada Jules Michelet, Nr. 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010458
Land: Rumänien
E-Mail: office@jinfotours.ro
Telefon: +4 0721104835
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 094 004.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 094 004.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 113409
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru servicii transport aerian destinate activitatilor de audiere

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WECO TMC S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 6309553
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 023782
Land: Rumänien
E-Mail: florin.tancu@wecotravel.ro
Telefon: +40 212422323
Fax: +40 212423118
Internet-Adresse: www.wecotravel.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 17926970
Postanschrift: Strada Anton Pann, Nr. 2, Sector: 3
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: licitatie@travel-time.ro
Telefon: +40 213121252
Fax: +40 213121272
Internet-Adresse: www.travel-time.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BBook Bed and Breakfast SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 30394080
Postanschrift: Strada Maxim Gorki, Nr. 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010991
Land: Rumänien
E-Mail: mihai@bbook.ro
Telefon: +40 733123534
Internet-Adresse: www.bbook.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM
Nationale Identifikationsnummer: RO 477647
Postanschrift: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224F
Ort: Otopeni
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 075150
Land: Rumänien
E-Mail: corporate@tarom.ro
Telefon: +40 212014723
Fax: +40 212014762
Internet-Adresse: http://www.tarom.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Nationale Identifikationsnummer: RO 6519768
Postanschrift: Strada Vişana, Nr. 5, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040392
Land: Rumänien
E-Mail: congress@olimpic.ro
Telefon: +40 213305658
Fax: +40 213305123
Internet-Adresse: www.olimpic.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9482566
Postanschrift: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021972
Land: Rumänien
E-Mail: office@dancopro.ro
Telefon: +40 212500221
Fax: +40 212503312
Internet-Adresse: www.dancopro.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 139 920.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 139 920.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 113407
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru servicii transport aerian destinate activitatilor de returnare

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Nationale Identifikationsnummer: RO 6519768
Postanschrift: Strada Vişana, Nr. 5, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040392
Land: Rumänien
E-Mail: congress@olimpic.ro
Telefon: +40 213305658
Fax: +40 213305123
Internet-Adresse: www.olimpic.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 17926970
Postanschrift: Strada Anton Pann, Nr. 2, Sector: 3
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: licitatie@travel-time.ro
Telefon: +40 213121252
Fax: +40 213121272
Internet-Adresse: www.travel-time.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WECO TMC S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 6309553
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 023782
Land: Rumänien
E-Mail: florin.tancu@wecotravel.ro
Telefon: +40 212422323
Fax: +40 212423118
Internet-Adresse: www.wecotravel.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM
Nationale Identifikationsnummer: RO 477647
Postanschrift: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224F
Ort: Otopeni
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 075150
Land: Rumänien
E-Mail: corporate@tarom.ro
Telefon: +40 212014723
Fax: +40 212014762
Internet-Adresse: http://www.tarom.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BBook Bed and Breakfast SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 30394080
Postanschrift: Strada Maxim Gorki, Nr. 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010991
Land: Rumänien
E-Mail: mihai@bbook.ro
Telefon: +40 733123534
Internet-Adresse: www.bbook.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9482566
Postanschrift: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021972
Land: Rumänien
E-Mail: office@dancopro.ro
Telefon: +40 212500221
Fax: +40 212503312
Internet-Adresse: www.dancopro.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 477 440.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 477 440.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 119364
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent prestare servicii de transport aerian

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/02/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WECO TMC S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 6309553
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 023782
Land: Rumänien
E-Mail: florin.tancu@wecotravel.ro
Telefon: +40 212422323
Fax: +40 212423118
Internet-Adresse: www.wecotravel.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 094 004.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 032.20 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022