Dienstleistungen - 271507-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-București: Computer-Fachdienste

2022/S 098-271507

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Nationale Identifikationsnummer: 16517187
Postanschrift: Strada: Bd. Carol I, nr. 17
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 030161
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristina Gavrila, Dumitra Mihaila
E-Mail: investitii@apia.org.ro
Telefon: +40 213054976/+40 213054835
Fax: +40 213054803
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.apia.org.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

”Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al APIA”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16517187_2018_PAAPD1015420
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72590000 Computer-Fachdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

La data prezentei, APIA deține un sistem informatic specific activitatilor pe care le desfasoara in directia gestionarii fondurilor europene si nationale destinate sprijinirii agriculturii. Modificarea permanenta si completarea manualelor cu proceduri si a politicilor europene si nationale care reglemen. politicile in domeniul agricol fac insa necesare atât adaptari, modificari si dezvoltari continue ale acestui sistem informatic, cât și servicii de mentenanță și întretinere, astfel incat el sa raspunda in permanenta nevoilor operative ale APIA.Obiectivul general al acordului cadru este mentinerea functionalitatilor sistemului informatic al APIA, respectiv, prestarea de servicii software de dezvoltare/extindere si suport tehnic pentru intretinerea sistemului informatic centralizat APIA in acord cu modificarile legislatiei europene si nationale pentru asigurarea gestionarii corecte (administrare, control, plata) a subventiilor in domeniul agriculturii, conform Polticii Agricole Comune.Totodata, se urmareste asigurarea suportului tehnic necesar utilizarii in parametri normali de functionare a sistemului.Serviciile care se propun a fi achizitionate constau, pe de o parte, în realizarea de servicii de dezvoltare software pentru realizarea de noi functionalitati ale Sistemului IT sau de extindere a celor existente, iar pe de alta parte constau în prestarea de servicii cu caracter de regularitate, respectiv, servicii de suport tehnic, mentenanta corectiva si administrare pentru sistemul informatic, prestate în vederea rezolvarii eventualelor disfunctionalitati care pot apare în operarea sistemului, conform caietului de sarcini, dupa cum urmeaza: I. Servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic, respectiv servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplicatie si mentenanta,II. Servicii de dezvoltare de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale

Durata acordului-cadru: Durata în luni: 36 de luni.Acordul cadru se va încheia cu un singur operator economic . Calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire a acordului-cadru: Se estimeaza ca Ac. cadr se va aplica în per: febr 2019 -febr 2022. Estimam ca se vor atribui câte 20 de ctr. subs/an. Se estimeaza ca pe parcursul celor 3 ani ai acordului cadru, sa existe mai multe ctr subs de valoare maxima ce se pot desfasura in paralel cat si o serie de ctr sub de valoare mai mica. Descrierea detaliata a serviciilor care se solicita a fi realizate, precum și cerințele tehnice ale serviciilor, sunt prezentate în Caietul de sarcini.Operatorii economici pot solicita clarificari cu un numar de 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 74 063 731.54 RON / höchstes Angebot: 74 063 731.54 RON das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72210000 Programmierung von Softwarepaketen
72600000 Computerunterstützung und -beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Serviciile vor fi prestate la sediul Autoritatii Contractante si la sediul prestatorului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Descrierea serviciilor si cerintelor solicitate se regaseste in Caietul de sarcini. Se estimeaza prestarea urmatoarelor cantitati de servicii:

• Cantitatea maxima estimata de servicii care urmeaza a fi achizitionate pe toata durata acordului-cadru se regaseste în Anexa 4 la caietul de sarcini - Cantitati minime si maxime estimate,

• Cantitatea minima estimata de servicii care urmeaza a fi achizitionate pe toata durata acordului-cadru se regaseste în Anexa 4 la caietul de sarcini - Cantitati minime si maxime estimate,

• Cantitatea maxima de servicii care se preconizeaza a fi achizitionate pe durata celui mai mare contract subsecvent care va fi atribuit pe durata acordului-cadru, se regaseste în Anexa 4 la caietul de sarcini - Cantitati minime si maxime estimate,

• Cantitatea minima de servicii care se preconizeaza a fi achizitionate pe durata unui contract subsecvent care va fi atribuit pe durata acordului-cadru, se regaseste în Anexa 4 la caietul de sarcini - Cantitati minime si maxime estimate,

Ctr. subs care se vor atribui in derularea acordului sunt de aceeasi natura unele cu altele si cuprind aceleasi tipuri de servicii respectiv de mentenanta si de dezvoltare. Cantit de servicii de dezvoltare software pentru realizarea de noi functionalitati ale Sistemului IT sau de extindere a celor existente sunt cuantificate in zile/om., (man/days), iar cantit de servicii cu caracter de regularitate, lunare, sunt cuantificate in abonamente de servicii. Valoarea totală maximă estimată a acordului cadru este 80.514.219,26 lei fără TVA şi corespunde cantit maxime de servicii care urmează a fi achiziţionate pe toată durata acordului-cadru. Fată de această valoare estimată, se vor elabora şi evalua ofertele din punct de vedere financiar. Valoarea maximă estimată a celui mai mare contr subs dintre cele care se vor atribui pe durata acordului-cadru este de 14.063.119,00 lei fără TVA, şi corespunde cantităţii maxime de servicii pt. cel mai mare ctr subsecvent

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: P4. – Metodologii utilizate / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: P3. TERMENE DE GARANTIE / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: P2. termene de interventie / Gewichtung: 14
Qualitätskriterium - Name: P1-4 -Resurse umane - Experienta si calific. personalului propus pt îndeplinirea contractului - Coordonator echipa analiza / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: P1-3 -Resurse umane - Experienta si calific. personalului propus pt îndeplinirea contractului - Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) ) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: P1-2 -Resurse umane - Experienta si calific. personalului propus pt îndeplinirea contractului - Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul IACS (Sistemul Integrat de Administrare si Control) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: P1-1 -Resurse umane asigurate - Experienta si calificarea personalului propus pentru îndeplinirea contractului - Manager de proiect / Gewichtung: 6
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 025-055821
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 84
Bezeichnung des Auftrags:

CS nr.26 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de ”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA”-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 104 900.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 104 900.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 278
Bezeichnung des Auftrags:

CS nr.25 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de ”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA”-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 084 298.33 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 084 298.33 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 197
Bezeichnung des Auftrags:

CS nr.23 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de ”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA”-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/11/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 441 505.90 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 441 505.90 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

CS nr.24 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de ”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA”-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/01/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 209 800.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 209 800.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 148
Bezeichnung des Auftrags:

CS nr.20 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de ”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA”-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 068 256.53 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 068 256.53 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 228
Bezeichnung des Auftrags:

CS 1 -Servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic, respectiv servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplicatie si mentenanta

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/07/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 777 100.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 475 241.30 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 306
Bezeichnung des Auftrags:

CS3- Servicii de dezvoltare de functionalităţi/module noi şi actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 020 291.80 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 020 291.15 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

CS 4 - Servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic, respectiv servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplicatie si mentenanta

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 851 400.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 596 832.50 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 135
Bezeichnung des Auftrags:

CS nr. 8 la AC nr.209/2774/02.07.2019 de ”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA”-Servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic, respectiv servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplicație și mentenanță

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 388 550.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 388 550.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 279
Bezeichnung des Auftrags:

CS 15 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019 -Servicii de dezvoltare de funcționalităţi/module noi şi actualizarea sistemului informatic existent APIA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 624 290.56 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 624 290.56 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 284
Bezeichnung des Auftrags:

CS 14 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 - Servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic respectiv servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplicație și mentenanță

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 851 400.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 851 400.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 95
Bezeichnung des Auftrags:

CS nr. 17 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de ”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA”-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 419 600.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 309 110.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 103
Bezeichnung des Auftrags:

CS nr. 18 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de ”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA”-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/05/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 092 941.66 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 092 941.66 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 130
Bezeichnung des Auftrags:

CS nr. 19 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de ”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA”-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/07/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 259 156.91 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 259 156.91 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 281
Bezeichnung des Auftrags:

CS 16 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019 - Servicii de dezvoltare de funcționalităţi/module noi şi actualizarea sistemului informatic existent APIA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 896 932.92 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 896 932.92 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 102
Bezeichnung des Auftrags:

CS 7-Servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic, respectiv servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplicatie si mentenanta

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 925 700.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 925 700.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 163
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 10- Servicii lunare de support, call center, mentenanta

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 388 550.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 388 550.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 206
Bezeichnung des Auftrags:

CS nr. 12 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019 -Servicii de dezvoltare de funcționalităţi/module noi şi actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 554 288.68 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 554 288.68 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 215
Bezeichnung des Auftrags:

CS 13 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019 -Servicii de dezvoltare de funcționalităţi/module noi şi actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 460 213.37 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 460 213.37 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 201
Bezeichnung des Auftrags:

CS 11 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019 - Servicii de dezvoltare de funcționalităţi/module noi şi actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 855 366.46 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 855 366.46 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 146
Bezeichnung des Auftrags:

CS 9 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019 de ”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA”- Servicii de dezvoltare de funcționalităţi/module noi şi actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, în acord cu modificările regulamentelor europene și naționale, respectiv schimbărilor organizaționale

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 181 285.10 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 181 285.10 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 55
Bezeichnung des Auftrags:

CS nr. 6 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019- Servicii de dezvoltare de functionalităţi/module noi şi actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, în acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 964 520.87 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 964 520.87 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 388
Bezeichnung des Auftrags:

CS 5 Servicii de dezvoltare de functionalităţi/module noi şi actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, în acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 200 079.79 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 192 143.33 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 299
Bezeichnung des Auftrags:

CS 2-Servicii de dezvoltare de functionalităţi/module noi şi actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 453 228.20 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 406 847.75 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 209
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al APIA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/07/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 80 514 219.26 RON
Niedrigstes Angebot: 74 063 731.54 RON / höchstes Angebot: 74 063 731.54 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 27 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

27% sunt impartiti astfel:

1.15% - din valoarea serviciilor de analiza,proiectare, dezvoltare, testare, implementare ,dupa deducerea serviciilor de management si coordonare ce vor fi realizate de catre SIVECO- Trencadis Corp SRL

2.12% - Servicii de dezvoltare din Anexa 1 la acordul de subcontractare, în limita a 12% din valoarea acordului cadru semnat între autorit... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 163
Bezeichnung des Auftrags:

CS nr.21 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de ”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA”-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 612 912.96 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 612 912.96 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 179
Bezeichnung des Auftrags:

CS nr.22 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de ”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA”-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/10/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIVECO Romania S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 476331
Postanschrift: Strada , Nr.
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet-Adresse: www.siveco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 747 801.10 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 747 801.10 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - Serviciul Achizitii
Postanschrift: Bd. Carol I nr. 17,sector 2
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030161
Land: Rumänien
E-Mail: investitii@apia.org.ro
Telefon: +40 213054974/+40 213054835/+40 213054976
Internet-Adresse: www.apia.org.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022