Dienstleistungen - 271510-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-București: Beratung im Bereich Forschung und Entwicklung

2022/S 098-271510

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Nationale Identifikationsnummer: 16335444
Postanschrift: Strada Libertăţii, Nr. 15, Sector: 5
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040129
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Tiberia Rus
E-Mail: ServiciulAchizitii@mmediu.ro
Telefon: +40 213163704
Fax: +40 213163704
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mmediu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

,,Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea unui set de măsuri pentru eficientizarea procedurilor de constatare și evaluare la nivel local a daunelor produse de evenimentele generate de tipurile de risc specifice Ministerului Mediului", în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacităţii administrative a Ministerului Mediului privind gestionarea situaţiilor... detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 163354444/2021/4
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
73200000 Beratung im Bereich Forschung und Entwicklung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea unui set de măsuri pentru eficientizarea procedurilor de constatare și evaluare la nivel local a daunelor produse de evenimentele generate de tipurile de risc specifice Ministerului Mediului”, în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacităţii administrative a Ministerului Mediului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice ministerului şi a situaţiilor privind starea mediului", cod SIPOCA/MySMIS nr. 596/127554. Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor: 15; Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 11 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 837 600.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90710000 Umweltmanagement
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO România
Hauptort der Ausführung:

pe teritoriul României

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Scopul acestei achiziții este de a elabora un set de măsuri pentru eficientizarea procedurilor de constatare și evaluare la nivel local a daunelor produse de evenimentele generate de tipurile de risc specifice Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, respectiv fenomenele meteorologice periculoase și a riscurilor în care ministerul asigură funcția de sprijin.

În acest sens, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor dorește achiziționarea de servicii pentru elaborarea unui studiu privind procedurile existente de constatare și evaluare la nivel local a daunelor determinate de evenimentele aferente tipurilor de risc specifice ministerului, propuneri privind sistematizarea și simplificarea procedurile de constatare și evaluare la nivel local a daunelor generate de riscurile specifice ministerului și un pachet de măsuri pentru eficientizarea procedurilor de constatare și evaluare la nivel local a daunelor produse de evenimentele generate de tipurile de risc specifice ministerului și a riscurilor în care ministerul asigură funcția de sprijin în cazul situațiilor de urgență, în scopul realizării activităților din cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de riscurile specifice ministerului si a situațiilor privind starea mediului”, cod SIPOCA/MySMIS nr. 596/127554, care să corespundă cerințelor din Caietul de Sarcini.

OBIECTIVELE TEMEI

1. Obiectiv global

Obiectivul global al proiectului îl reprezintă sistematizarea şi simplificarea legislaţiei naţionale prin realizarea şi implementarea regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc specifice Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, inclusiv fenomene meteorologice periculoase și a tipurilor de risc unde ministerul asigură funcția de sprijin, precum și a situațiilor privind starea mediului.

2. Obiective specifice

Studiul are ca scop realizarea următoarelor obiective specifice:

i. Identificarea și analiza procedurilor existente de constatare și evaluare a daunelor la nivel local;

ii. Elaborarea unei propuneri privind sistematizarea și simplificarea procedurilor de constatare și evaluare la nivel local a daunelor generate de riscurile specifice ministerului, respectiv fenomenele meteorologice periculoase și a riscurilor în care ministerul asigură funcția de sprijin în cazul situațiilor de urgență;

iii. Elaborarea unei proceduri de constatare și evaluare a daunelor generate de riscurile specifice ministerului, respectiv fenomenele meteorologice periculoase și a riscurilor în care ministerul asigură funcția de sprijin în cazul situațiilor de urgență.

Pentru realizarea acestor obiective se vor desfăşura următoarele activităţi, conform caietului de sarcini:

Activitatea 4.2.1 - Identificarea și analiza procedurilor existente de constatare și evaluare a daunelor la nivel local

În cadrul acestei activități va fi elaborat un document care va conține rezultatele privind identificarea și analiza procedurilor existente de constatare și evaluare la nivel local a daunelor determinate de evenimentele aferente tipurilor de risc specifice ministerului, respectiv fenomenele meteorologice periculoase și a riscurilor pentru care Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor asigură funcția de sprijin.

În acest scop prestatorul va desfășura următoarele subactivități:

S1.1 - Identficarea instituțiilor implicate în evaluarea la nivel local a daunelor;

S1.2 - Colectarea informațiilor referitoare la procedurile existente de constatare și evaluare la nivel local a daunelor, atât pentru fiecare instituție în parte cât și la nivelul comisiilor comune de constatare;

S1.3 - Analiza compatibilității și interoperabilității procedurilor existente de constatare și evaluare la nivel local a daunelor

Durata de desfășurare a activității 4.2.1: 3 luni de la semnarea contractului de către ambele părți, înregistrarea lui la sediul achizitorului și constituirea garanției de bună execuție.

Activitatea 4.2.2 - Elaborarea unei propuneri privind sistematizarea și simplificarea procedurilor de constatare și evaluare la nivel local a daunelor generate de riscurile specifice ministerului, respectiv fenomenele meteorologice periculoase și a riscurilor în care ministerul asigură funcția de sprijin

În cadrul acestei activități va fi elaborat un document care va conține un set de propuneri privind sistematizarea și simplificarea procedurilor de constatare și evaluare la nivel local a daunelor generate de riscurile specifice ministerului, respectiv fenomenele meteorologice periculoase și a riscurilor în care ministerul asigură funcția de sprijin.

În acest scop prestatorul va desfășura următoarele subactivități:

S2.1 - Identificarea elementelor redundante și suprapunerilor din cadrul procedurilor existente de constatare și evaluare la nivel local a daunelor.

S2.2 - Identificarea lipsurilor și neconcordanțelor din cadrul procedurilor existente de constatare și evaluare la nivel local a daunelor.

S2.3 - Elaborarea și analiza soluțiilor posibile pentru sistematizarea și simplificarea procedurilor de constatare și evaluare la nivel local a daunelor, cu identificare punctelor forte și a punctelor slabe.

Durata de desfășurare a activității 4.2.2: 7 luni de la semnarea contractului de către ambele părți, înregistrarea lui la sediul achizitorului și constituirea garanției de bună execuție.

Activitatea 4.2.3 - Elaborarea unei proceduri de constatare și evaluare a daunelor generate de riscurile specifice ministerului, respectiv fenomenele meteorologice periculoase și a riscurilor în care ministerul asigură funcția de sprijin în cazul situațiilor de urgență

În cadrul acestei activități va fi elaborată o procedură de constatare și evaluare a daunelor generate de riscurile specifice ministerului, respectiv fenomenele meteorologice periculoase și a riscurilor în care ministerul asigură funcția de sprijin în cazul situațiilor de urgență.

În acest scop prestatorul va desfășura următoarele subactivități:

S3.1 - Identificarea elementelor cheie pentru constatarea și evaluarea la nivel local a daunelor.

S3.2 - Elaborarea și analiza soluțiilor posibile pentru implementarea unei proceduri unice pentru constatarea și evaluarea la nivel local a daunelor.

S3.3 - Teste de simulare a aplicării procedurii unice pentru constatarea și evaluarea la nivel local a daunelor, pentru calibrarea și validarea soluției.

Durata de desfășurare a activității 4.2.3: 9 luni de la semnarea contractului de către ambele părți, înregistrarea lui la sediul achizitorului și constituirea garanției de bună execuție.

1. REZULTATE AȘTEPTATE ce vor fi recepționate:

Capacitate administrativă scazută a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor necesară pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice ministerului și a situațiilor privind starea mediului este cauzată de lipsa analizelor, studiilor și cercetarilor referitoare la evaluarea efectelor în cazul producerii evenimentelor generate de tipurile de risc specifice ministerului și a riscurilor în care ministerul asigură funcția de sprijin, precum și a situaților privind starea mediului; lipsa studiilor și procedurilor de constatare și evaluare la nivel local a daunelor produse de evenimentele pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice ministerului și a riscurilor în care ministerul asigură funcția de sprijin în cazul situațiilor de urgență, precum si a situațiilor privind starea mediului.

Se are în vedere obținerea următoarelor livrabile:

• Raport privind procedurile existente de constatare și evaluare la nivel local a daunelor determinate de evenimentele aferente tipurilor de risc specifice ministerului, respectiv fenomenele meteorologice periculoase și a riscurilor pentru care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor asigură funcția de sprijin;

• Raport privind sistematizarea și simplificarea procedurile de constatare și evaluare la nivel local a daunelor generate de riscurile specifice ministerului, respectiv fenomenele meteorologice periculoase și a riscurilor în care ministerul asigură funcția de sprijin;

• Raport privind identificarea unei proceduri de constatare și evaluare la nivel local a daunelor generate de riscurile specifice ministerului, respectiv fenomenele meteorologice periculoase și a riscurilor în care ministerul asigură funcția de sprijin în cazul situațiilor de urgență.

TERMEN ȘI CONDIȚII DE PREDARE A RAPOARTELOR (livrabilelor):

Activitățile pentru realizarea studiului vor fi inițiate după semnarea contractului de către achizitor şi prestator și se vor desfășura pe o perioadă de maximum 9 luni. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție a contractului. Cu trei săptămâni înainte față de termenele de predare a livrabilelor, prestatorul va furniza versiuni intermediare ale acestora.

Predarea raportului pentru activitatea 4.2.1: cel mai tărziu la 3 luni de la semnarea contractului de către ambele părți, înregistrarea lui la sediul achizitorului și constituirea garanției de bună execuție.

Predarea raportului pentru activitatea 4.2.2: cel mai tărziu la 7 luni de la semnarea contractului de către ambele părți, înregistrarea lui la sediul achizitorului și constituirea garanției de bună execuție.

Predarea raportului pentru activitatea 4.2.3: cel mai tărziu la 9 luni de la semnarea contractului de către ambele părți, înregistrarea lui la sediul achizitorului și constituirea garanției de bună execuție.

Documentele elaborate (livrabilele rezultate) vor fi prezentate pe hârtie şi în format electronic.

Livrarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzei de recepţie.

Adresa de livrare: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Experiența expertului în domeniul legislativ / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: Experiența expertului în domeniul statistică economică și socială / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: Experiența expertului în analiză economico-financiară, / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: “Resurse (umane și materiale) și realizările corespunzatoare fiecărei activități” / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Experiența coordonatorului de proiect/ liderului de echipă / Gewichtung: 9
Qualitätskriterium - Name: „Abordarea propusă pentru implementarea contractului” / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul "Dezvoltarea capacităţii administrative a Ministerului Mediului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice ministerului şi a situaţiilor privind starea mediului", cod SIPOCA/MySMIS nr. 596/127554.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 181-470105
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 66
Bezeichnung des Auftrags:

Contract de ,,Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea unui set de măsuri pentru eficientizarea procedurilor de constatare și evaluare la nivel local a daunelor produse de evenimentele generate de tipurile de risc specifice Ministerului Mediului”, în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacităţii administrative a Ministerului Mediului privind gestionarea... detalii pe www.e-licitatie.ro

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CIVITTA STRATEGY & CONSULTING
Nationale Identifikationsnummer: RO 19861729
Postanschrift: Strada ION SLATINEANU , Nr. 3, Sector: 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011805
Land: Rumänien
E-Mail: office@civitta.com
Telefon: +40 318053588
Fax: +40 318053591
Internet-Adresse: http://www.civitta.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EPC - CONSULTANTA DE MEDIU
Nationale Identifikationsnummer: 13280921
Postanschrift: Strada Haga, Nr. 7, Sector: 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050492
Land: Rumänien
E-Mail: office@epcmediu.ro
Telefon: +40 213355195
Fax: +40 213355195
Internet-Adresse: http://www.epcmediu.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 968 470.59 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 837 600.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Achiziții Publice
Postanschrift: B-dul Libertăţii, Nr. 12, Sector 5
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 040129
Land: Rumänien
E-Mail: tiberia.rus@mmediu.ro
Telefon: +40 214089604
Fax: +40 213163704
Internet-Adresse: www.mmediu.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022