Dienstleistungen - 271562-2022

20/05/2022    S98

Latvija-Daugavpils: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2022/S 098-271562

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Valsts reģistrācijas numurs: 41503029600
Pasta adrese: Vasarnīcu iela 20
Pilsēta: Daugavpils
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV - 5417
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Ilona Iliško, Evita Zelenkova
E-pasts: iepirkumi@siadrs.lv
Tālrunis: +371 65405190
Fakss: +371 65405254
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.slimnica.daugavpils.lv/
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/356
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Publisko tiesību subjekts
I.5)Galvenā darbības joma
Veselība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana un visa veida konfidenciālu dokumentu iznīcīnāšana

Atsauces numurs: DRS 2022/5
II.1.2)Galvenās CPV kods
90500000 Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana un visa veida konfidenciālu dokumentu iznīcīnāšana

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 160 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90500000 Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV005 Latgale
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana un visa veida konfidenciālu dokumentu iznīcīnāšana

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2022/S 018-043873
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana un visa veida konfidenciālu dokumentu iznīcīnāšana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
26/04/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 3
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SIA "Lautus"
Valsts reģistrācijas numurs: 40003554635
Pasta adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., "Gurnicas"
Pilsēta: Ķekavas nov.
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-2123
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 160 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 160 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
17/05/2022