Dienstleistungen - 271564-2022

20/05/2022    S98

Latvija-Rīga: Zvejas kuģu pakalpojumi

2022/S 098-271564

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Valsts reģistrācijas numurs: 90009235333
Pasta adrese: Lejupes iela 3
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV006 Rīga
Pasta indekss: LV-1076
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Juridiskās nodaļas juriskonsulte Laine Šarkuna
E-pasts: laine.sarkuna@bior.lv
Tālrunis: +371 26621599
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://bior.lv/lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/399
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Publisko tiesību subjekts
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: zinātniskā darbība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei

Atsauces numurs: BIOR 2022/11/AK/EJZF
II.1.2)Galvenās CPV kods
63726700 Zvejas kuģu pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 44 700.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Hidroakustiskā uzskaite Rīgas jūras līča Latvijas ūdeņos jūlijā-augustā

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
63726700 Zvejas kuģu pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Visā Latvijas Republikas teritorijā (LATVIJA), LV

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Atbilstošu pakalpojumu sniegšana

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma „Datu vākšana” projekta „Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programma 2022. gadā” (projekta Nr. 21-00-F03602-000002) ietvaros.

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Okeanogrāfisko, zooplanktona un bentisko zivju un bezmugurkaulnieku uzskaite Rīgas jūras līcī maijā-jūnijā

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
63726700 Zvejas kuģu pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Visā Latvijas Republikas teritorijā (LATVIJA), LV

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Atbilstošu pakalpojumu sniegšana

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma „Datu vākšana” projekta „Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programma 2022. gadā” (projekta Nr. 21-00-F03602-000002) ietvaros

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Okeanogrāfisko, zooplanktona un bentisko zivju un bezmugurkaulnieku uzskaite Rīgas jūras līcī oktobrī

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
63726700 Zvejas kuģu pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Visā Latvijas Republikas teritorijā (LATVIJA), LV

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Atbilstošu pakalpojumu sniegšana

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma „Datu vākšana” projekta „Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programma 2022. gadā” (projekta Nr. 21-00-F03602-000002) ietvaros.

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zooplanktona uzskaite Rīgas jūras līcī jūnijā

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
63726700 Zvejas kuģu pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Visā Latvijas Republikas teritorijā (LATVIJA), LV

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Atbilstošu pakalpojumu sniegšana

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma „Datu vākšana” projekta „Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programma 2022. gadā” (projekta Nr. 21-00-F03602-000002) ietvaros.

II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2022/S 067-177751
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: BIOR 2022/11/AK/EJZF/1
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Hidroakustiskā uzskaite Rīgas jūras līča Latvijas ūdeņos jūlijā-augustā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
12/05/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERĢI"
Valsts reģistrācijas numurs: 40002010380
Pasta adrese: Jūrmala, Mellužu prospekts 66A - 3
Pilsēta: Jūrmala
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 2008
Valsts: Latvija
E-pasts: janis@vergi.lv
Tālrunis: +371 67351037
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 18 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: BIOR 2022/11/AK/EJZF/2
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Okeanogrāfisko, zooplanktona un bentisko zivju un bezmugurkaulnieku uzskaite Rīgas jūras līcī maijā-jūnijā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
12/05/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERĢI"
Valsts reģistrācijas numurs: 40002010380
Pasta adrese: Jūrmala, Mellužu prospekts 66A - 3
Pilsēta: Jūrmala
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 2008
Valsts: Latvija
E-pasts: janis@vergi.lv
Tālrunis: +371 67351037
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 10 800.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: BIOR 2022/11/AK/EJZF/3
Daļas numurs: 3
Nosaukums:

Okeanogrāfisko, zooplanktona un bentisko zivju un bezmugurkaulnieku uzskaite Rīgas jūras līcī oktobrī

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
12/05/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERĢI"
Valsts reģistrācijas numurs: 40002010380
Pasta adrese: Jūrmala, Mellužu prospekts 66A - 3
Pilsēta: Jūrmala
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 2008
Valsts: Latvija
E-pasts: janis@vergi.lv
Tālrunis: +371 67351037
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 10 800.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: BIOR 2022/11/AK/EJZF/4
Daļas numurs: 4
Nosaukums:

Zooplanktona uzskaite Rīgas jūras līcī jūnijā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
12/05/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERĢI"
Valsts reģistrācijas numurs: 40002010380
Pasta adrese: Jūrmala, Mellužu prospekts 66A - 3
Pilsēta: Jūrmala
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 2008
Valsts: Latvija
E-pasts: janis@vergi.lv
Tālrunis: +371 67351037
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 5 100.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
17/05/2022