Dienstleistungen - 271572-2022

20/05/2022    S98

Kroatien-Split: Werbedienste

2022/S 098-271572

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš"
Nationale Identifikationsnummer: 43599729956
Postanschrift: Domovinskog rata 2
Ort: Split
NUTS-Code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Postleitzahl: 21000
Land: Kroatien
Kontaktstelle(n): Jelena Bajić
E-Mail: jelena.bajic@moreikrs.hr
Telefon: +385 21332322
Fax: +385 21332323
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.moreikrs.hr
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja u okviru projekta Jadro - izvor života

Referenznummer der Bekanntmachung: 01/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79341000 Werbedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nabava usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja provodi se u sklopu projekta Jadro - izvor života sufinanciranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 227 400.00 HRK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79341000 Werbedienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Hauptort der Ausführung:

Mjesto izvršenja ugovora nabave će odabrani ponuditelj izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima u Projektnom zadatku, sukladno Dokumen

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetna nabava obuhvaća organizaciju javnih događanja i oglašavanja u okviru projekta Jadro - izvor života, sukladno Dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Specifično iskustvo stručnjak 1 / Gewichtung: 10 bodova
Qualitätskriterium - Name: Specifično iskustvo stručnjak 2 / Gewichtung: 10 bodova
Qualitätskriterium - Name: Specifično iskustvo stručnjak 3 / Gewichtung: 10 bodova
Kostenkriterium - Name: Cijena ponude (s PDV-om) / Gewichtung: 70 bodova
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt Jadro - izvor života, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 005-008077
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja u okviru projekta Jadro - izvor života

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Trotočka d.o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 67059989656
Postanschrift: Dubrovačka 55
Ort: Voćin
NUTS-Code: HR022 Virovitičko-podravska županija
Postleitzahl: 33522
Land: Kroatien
E-Mail: radojevic.ileana@gmail.com
Telefon: +385 997335105
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SM Studio Marketing komunikacije d.o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 52844677197
Postanschrift: Petrinjska 31
Ort: zagreb
NUTS-Code: HR05 Grad Zagreb
Postleitzahl: 10 000
Land: Kroatien
E-Mail: ivana.palatinus@sm-studiomarketing.com
Telefon: +385 14579375
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 307 200.00 HRK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 227 400.00 HRK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet-Adresse: www.dkom.hr
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave RH, u pisanom obliku. Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb- u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (e-Žalba). Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Služba za infrastrukturne radove
Postanschrift: Prilaz braće Kaliterna 10
Ort: Split
Postleitzahl: 21000
Land: Kroatien
E-Mail: jelena.bajic@moreikrs.hr
Telefon: +385 21332322
Fax: +385 21332323
Internet-Adresse: www.moreikrs.hr
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022