Dienstleistungen - 271576-2022

20/05/2022    S98

Slovenija-Idrija: Odstranjevanje in obdelava odpadkov

2022/S 098-271576

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5144647000
Poštni naslov: Carl Jakoba ulica 4
Kraj: Idrija
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 5280
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Ana Knap
E-naslov: ana.knap@komunalaidrija.si
Telefon: +386 53727219
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.komunalaidrija.si/si/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Prevzem gradbenih odpadkov v letu 2022

Referenčna številka dokumenta: JN-1-2022
II.1.2)Glavna koda CPV
90510000 Odstranjevanje in obdelava odpadkov
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Prevzem mešanice betona, opeke, ploščic in keramike v letu 2022

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90510000 Odstranjevanje in obdelava odpadkov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Idrija

II.2.4)Opis javnega naročila:

Prevzem mešanice betona, opeke, ploščic in keramike v letu 2022

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2022/S 068-180752
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
Poštni naslov: Carl Jakoba ulica 4
Kraj: Idrija
Poštna številka: 5280
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/05/2022