Dienstleistungen - 271637-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Oskarshamn: Larmövervakningstjänster

2022/S 098-271637

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 075-202369)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Oskarshamns kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0761
Postadress: BOX 706
Ort: OSKARSHAMN
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Postnummer: 57228
Land: Sverige
Kontaktperson: Fredrik Lindström
E-post: fredrik.lindstrom@vastervik.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.oskarshamn.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Trygghetslarm Ordinärt boende

Referensnummer: U-011-2022
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79711000 Larmövervakningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget avser hyra och omfattar projektering och leverans av ett komplett, fullt fungerande trygghetslarm samt tillhörande larmcentral.

Samtliga arbeten, material och leveranser för trygghetslarmsfunktionens iordningställande ska ingå, så även kostnader för utbildning, support, service och underhåll för utbyte av produkter med slitage och/eller ålder.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 075-202369

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 19/05/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 24/05/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 20/05/2022
Lokal tid: 07:00
Ska det stå:
Datum: 25/05/2022
Lokal tid: 07:00
VII.2)Övriga upplysningar: