Dienstleistungen - 271639-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Växjö: Mobiltelefontjänster

2022/S 098-271639

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 075-201792)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Växjö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0662
Postadress: Box 1222
Ort: VÄXJÖ
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 351 12
Land: Sverige
Kontaktperson: Carin Olofsson
E-post: carin.olofsson@vaxjo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vaxjo.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mobiltelefoner med tillhörande tjänster

Referensnummer: 2021-00692
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
64212000 Mobiltelefontjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Omfattning

Upphandlingen omfattar löpande leverans av produkter inom följande områden:

Mobiltelefoner

Tillbehör (headset, laddare, skärmskydd, skal m.m)

Upphandlingen omfattar även produktnära tjänster inom följande tjänsteområden:

Preparation

Leverans

Service, support och garanti

Återtag och cirkulär hantering

Anbudsgivaren ska kunna leverera produkter och produktnära tjänster inom samtliga, ovan angivna, områden.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 075-201792

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 17/05/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 24/05/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 16/08/2022
Ska det stå:
Datum: 23/08/2022
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 18/05/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 25/05/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: