Dienstleistungen - 271645-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Split: Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi

2022/S 098-271645

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 076-208598)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Nacionalni registracijski broj: 29845096215
Poštanska adresa: Ulica Ruđera Boškovića 31
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: btadic@unist.hr
Telefon: +385 21558256
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.unist.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Organizacija i provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja

Referentni broj: VV/02/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71230000 Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Organizacija i provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 076-208598

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.3.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Ime i prezime člana ocjenjivačkog suda:
Umjesto:

prof. dr. sc. Tomislav Kilić

Glasi:

prof.dr.sc. Darovan Tušek, dipl.ing.arh.

Broj odjeljka: IV.3.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Ime i prezime člana ocjenjivačkog suda:
Umjesto:

prof. dr. sc. Tomislav Kilić

Glasi:

prof. Tin Sven Franić, dipl.ing.arh.

Broj odjeljka: IV.3.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Ime i prezime člana ocjenjivačkog suda:
Umjesto:

prof. dr. sc. Tomislav Kilić

Glasi:

prof. Dario Gabrić; dipl.ing.arh. (predsjednik Ocjenjivačkog suda)

Broj odjeljka: IV.3.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Ime i prezime člana ocjenjivačkog suda:
Umjesto:

prof. dr. sc. Tomislav Kilić

Glasi:

prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 14/06/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 24/06/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: