Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 271645-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Split: Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi

2022/S 098-271645

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 076-208598)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Nacionalni registracijski broj: 29845096215
Poštanska adresa: Ulica Ruđera Boškovića 31
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: btadic@unist.hr
Telefon: +385 21558256
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.unist.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Organizacija i provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja

Referentni broj: VV/02/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71230000 Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Organizacija i provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 076-208598

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.3.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Ime i prezime člana ocjenjivačkog suda:
Umjesto:

prof. dr. sc. Tomislav Kilić

Glasi:

prof.dr.sc. Darovan Tušek, dipl.ing.arh.

Broj odjeljka: IV.3.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Ime i prezime člana ocjenjivačkog suda:
Umjesto:

prof. dr. sc. Tomislav Kilić

Glasi:

prof. Tin Sven Franić, dipl.ing.arh.

Broj odjeljka: IV.3.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Ime i prezime člana ocjenjivačkog suda:
Umjesto:

prof. dr. sc. Tomislav Kilić

Glasi:

prof. Dario Gabrić; dipl.ing.arh. (predsjednik Ocjenjivačkog suda)

Broj odjeljka: IV.3.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Ime i prezime člana ocjenjivačkog suda:
Umjesto:

prof. dr. sc. Tomislav Kilić

Glasi:

prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 14/06/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 24/06/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: