Dienstleistungen - 271727-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Reinigung von Abwässerkanälen

2022/S 098-271727

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 093-255530)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Kraków - Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
Postanschrift: Os. Szkolne 27
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-977
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Waśko
E-Mail: zamowienia@kegw.krakow.pl
Telefon: +48 123233001
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kegw.krakow.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.kegw.krakow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług czyszczenia i odmulania studzienek wodościekowych i przykanalików w ramach utrzymania systemu odwodnienia Miasta Krakowa w roku 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: 4/II/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90470000 Reinigung von Abwässerkanälen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wyczyszczeniu i odmuleniu studzienek wodościekowych na terenie miasta Krakowa w roku 2022 w każdym z czterech obszarów miasta, zgodnie z podziałem na 4 części zamówienia:

Część I - Obszar Śródmieście (obejmujący Dzielnice: I, II, III);

Część II - Obszar Krowodrza (obejmujący Dzielnice: IV, V, VI, VII);

Część III - Obszar Podgórze (obejmujący Dzielnice: VIII, IX, X, XI, XII, XIII);

Część IV - Obszar Nowa Huta (obejmujący Dzielnice: XIV, XV, XVI, XVII, XVIII)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 093-255530

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 1,2,3,4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Punkt 16. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości:
Anstatt:

- Dla części I: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Dla części II: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Dla części III: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Dla części III: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

muss es heißen:

- Dla części I: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Dla części II: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Dla części III: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Dla części IV: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Abschnitt Nummer: III.1.3
Los-Nr.: 1,2,3,4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
Anstatt:

UWAGA: Zamawiający wymaga sumowania powyższego warunku udziału w postępowaniu w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia.

muss es heißen:

UWAGA: Zamawiający nie wymaga sumowania powyższego warunku udziału w postępowaniu w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: