Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 271760-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Östersund: Rekryteringstjänster

2022/S 098-271760

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 084-225783)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Almi Företagspartner Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556481-6204
Postadress: Box 168
Ort: Östersund
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 83122
Land: Sverige
Kontaktperson: Roland Falkdalen
E-post: roland.falkdalen@almi.se
Telefon: +46 70-5908337
Internetadress(er):
Allmän adress: http://almi.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rekryteringstjänster Almi Företagspartner AB

Referensnummer: UH-2022-11
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79600000 Rekryteringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Almi önskar ett tätt samarbete med leverantörer för rekryteringstjänster som kan matcha oss med sina idéer och som ser detta som ett högt prioriterat uppdrag.

 

Hela Almi koncernen ska ha rätt att nyttja antagna leverantörer genom avrop från avtalen.

Upphandlingen omfattar rekryteringstjänster inom tre (3) anbudsområden,

- Östersund Almi Företagspartner AB

- Stockholm Almi Företagspartner AB

- Hela koncernen Almi Företagspartner AB (Executive Search)

 

Sista anbudsdag är 2022-05-25

 

Uppskattningsvis kommer Almi att rekrytera ca 30 tjänster per år. Avtalstiden är tre (3) år med möjlighet för Almi till förlängning med ytterligare ett (1) år.

Den totala volymen för samtliga områden i kronor per år uppskattas till 3 500 tkr.

 

Välkommen med er ansökan!

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 084-225783

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 25/05/2022
Ska det stå:
Datum: 30/05/2022
Avsnitt nummer: IV.2.6
Plats där texten ska ändras: Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 21/11/2022
Ska det stå:
Datum: 26/11/2022
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 26/05/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 31/05/2022
Lokal tid: 00:00
Avsnitt nummer: II.1.4
Plats där texten ska ändras: Kort beskrivning
I stället för:

Almi önskar ett tätt samarbete med leverantörer för rekryteringstjänster som kan matcha oss med sina idéer och som ser detta som ett högt prioriterat uppdrag.

Hela Almi koncernen ska ha rätt att nyttja antagna leverantörer genom avrop från avtalen.

Upphandlingen omfattar rekryteringstjänster inom tre(3) anbudsområden,

- Östersund Almi Företagspartner AB

- Stockholm Almi Företagspartner AB

- Hela koncernen Almi Företagspartner AB (Executive Search)

Sista anbudsdag är 2022-05-25

Uppskattningsvis kommer Almi att rekrytera ca 30 tjänster per år. Avtalstiden är tre (3) år med möjlighet för Almi till förlängning med ytterligare ett (1) år.

Den totala volymen för samtliga områden i kronor per år uppskattas till 3 500 tkr.

Välkommen med er ansökan!

Ska det stå:

Almi önskar ett tätt samarbete med leverantörer för rekryteringstjänster som kan matcha oss med sina idéer och som ser detta som ett högt prioriterat uppdrag.

Hela Almi koncernen ska ha rätt att nyttja antagna leverantörer genom avrop från avtalen.

Upphandlingen omfattar rekryteringstjänster inom tre (3) anbudsområden.

- Östersund Almi Företagspartner AB

- Stockholm Almi Företagspartner AB

- Hela koncernen Almi Företagspartner AB (Executive Search)

Sista anbudsdag är 2022-05-30

Uppskattningsvis kommer Almi att rekrytera ca 30 tjänster per år. Avtalstiden är tre (3) år med möjlighet för Almi till förlängning med ytterligare ett (1) år.

Den totala volymen för samtliga områden i kronor per år uppskattas till 3 500 tkr.

Välkommen med er ansökan!

VII.2)Övriga upplysningar: