Dienstleistungen - 271767-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Žilina: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2022/S 098-271767

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 129-342796)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Žilinský samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 37808427
Postanschrift: Komenského
Ort: Žilina
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 01109
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Marcela Turčanová
E-Mail: turcanova@apuen.sk
Telefon: +421 908225248
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.zilinskazupa.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie

Referenznummer der Bekanntmachung: 61_21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov prímestskej autobusovej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 129-342796

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Posunutie lehoty z dôvodu doručenia otázok a spracovania odpovede na doručenú žiadosť o nápravu.