Dienstleistungen - 271805-2022

20/05/2022    S98

Slowenien-Ljubljana: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 098-271805

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 081-218745)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: BANKA SLOVENIJE
Nationale Identifikationsnummer: 5023912000
Postanschrift: Slovenska cesta 35
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI Slovenija
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): Primož Simončič, Danilo Kodrin
E-Mail: javna.narocila@bsi.si
Telefon: +386 014719755
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bsi.si

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nadgradnja ter vzdrževanje sistema za upravljanje z dokumenti BS (DSBS)

Referenznummer der Bekanntmachung: JN-11929
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nadgradnja ter vzdrževanje sistema za upravljanje z dokumenti BS (DSBS)

Podrobnejši opis in popis za »Nadgradnjo ter vzdrževanje sistema za upravljanje z dokumenti Banke Slovenije« je naveden v Prilogi I: Specifikacija zahtev za nadgradnjo DSBS.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 081-218745

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
Anstatt:
Tag: 13/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:
muss es heißen:

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da v neizključni in neprenosljivi obliki prenese na naročnika materialne avtorske pravice do samostojne uporabe in upravljanja licenčnih modulov in standardnih integracijskih vmesnikov, ki so predmet te pogodbe. Za dele dokumentacijskega sistema naročnika, ki jih izvajalec izdela oziroma prilagodi posebej za naročnika, pa izvajalec v neizključni in prenosljivi obliki na naročnika prenese materialne avtorske pravice in sicer: pravico do uporabe del v telesni in netelesni obliki, pravico do uporabe del v spremenjeni obliki in pravico do uporabe primerkov avtorskega dela ter morebitne druge pravice, ki so potrebne za dosego namena te pogodbe v tem delu dokumentacijskega sistema. Navedene materialne avtorske pravice s to pogodbo izvajalec prenaša na naročnika neomejeno in jih lahko naročnik izvršuje in z njimi prosto razpolaga brez vnaprejšnjega soglasja izvajalca. Izvajalec na naročnika prenese tudi pravico do reproduciranja in predelave izvajalčeve dokumentacije, ki jo ta posreduje naročniku v skladu s to pogodbo.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 19.05.2022 do 10:00 ure

Naročnik objavlja popravek razpisne dokmentacije Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444941/Razpisna_DSBS_popravek_16-5-2022.zip