Dienstleistungen - 271805-2022

20/05/2022    S98

Slovenija-Ljubljana: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora

2022/S 098-271805

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2022/S 081-218745)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: BANKA SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5023912000
Poštni naslov: Slovenska cesta 35
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Primož Simončič, Danilo Kodrin
E-naslov: javna.narocila@bsi.si
Telefon: +386 014719755
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.bsi.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nadgradnja ter vzdrževanje sistema za upravljanje z dokumenti BS (DSBS)

Referenčna številka dokumenta: JN-11929
II.1.2)Glavna koda CPV
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Nadgradnja ter vzdrževanje sistema za upravljanje z dokumenti BS (DSBS)

Podrobnejši opis in popis za »Nadgradnjo ter vzdrževanje sistema za upravljanje z dokumenti Banke Slovenije« je naveden v Prilogi I: Specifikacija zahtev za nadgradnjo DSBS.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/05/2022
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2022/S 081-218745

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
Besedilo:
Datum: 13/05/2022
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 19/05/2022
Lokalni čas: 10:00
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da v neizključni in neprenosljivi obliki prenese na naročnika materialne avtorske pravice do samostojne uporabe in upravljanja licenčnih modulov in standardnih integracijskih vmesnikov, ki so predmet te pogodbe. Za dele dokumentacijskega sistema naročnika, ki jih izvajalec izdela oziroma prilagodi posebej za naročnika, pa izvajalec v neizključni in prenosljivi obliki na naročnika prenese materialne avtorske pravice in sicer: pravico do uporabe del v telesni in netelesni obliki, pravico do uporabe del v spremenjeni obliki in pravico do uporabe primerkov avtorskega dela ter morebitne druge pravice, ki so potrebne za dosego namena te pogodbe v tem delu dokumentacijskega sistema. Navedene materialne avtorske pravice s to pogodbo izvajalec prenaša na naročnika neomejeno in jih lahko naročnik izvršuje in z njimi prosto razpolaga brez vnaprejšnjega soglasja izvajalca. Izvajalec na naročnika prenese tudi pravico do reproduciranja in predelave izvajalčeve dokumentacije, ki jo ta posreduje naročniku v skladu s to pogodbo.

VII.2)Druge dodatne informacije:

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 19.05.2022 do 10:00 ure

Naročnik objavlja popravek razpisne dokmentacije Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444941/Razpisna_DSBS_popravek_16-5-2022.zip