Dienstleistungen - 271829-2022

20/05/2022    S98

die Niederlande-Bilthoven: Umweltinformationssysteme

2022/S 098-271829

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: IUC-RIVM
Nationale Identifikationsnummer: 30276683
Postanschrift: Postbus 1
Ort: Bilthoven
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 3720 BA
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): RIVM Hoofdkantoor
E-Mail: Richard.van.Roomen@rivm.nl
Telefon: +31 886892629
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.rivm.nl
Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=150431
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aanbesteding AERIUS 2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90714100 Umweltinformationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Het doel van deze Europese aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst tussen het RIVM en een Opdrachtnemer voor het beheer en onderhoud van AERIUS.

AERIUS is een informatiesysteem welke gedurende de afgelopen jaren op initiatief en in opdracht van het (huidige) Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) werd ontwikkeld ten behoeve van het stikstofbeleid in relatie tot Natura 2000. Met AERIUS is ook een werkwijze geïntroduceerd waarmee initiatiefnemers die een vergunning aanvragen en de (lokale) overheden op een eenvoudige manier met elkaar kunnen communiceren over de effecten van het initiatief op het milieu. Op een transparante manier toont AERIUS de resultaten van de vaak complexe onderliggende modelberekeningen en maakt daarmee de dialoog tussen overheid en initiatienemer (burger) eenvoudiger. De ontwikkeling van AERIUS vereist een specificatietraject gekenmerkt door intensief contact tussen stakeholders, opdrachtgevers en het RIVM.

Het gaat daarbij om kennis op de volgende thema's: 

·         Registratie emissies

·         Stikstof en natuur

·         Luchtkwaliteit

·         Circulaire economie

·         Geluid

·         Ontsluiten meetnetten

 

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 200 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72267100 Wartung von Informationstechnologiesoftware
90713000 Beratung in Umweltfragen
90714500 Kontrolle der Umweltqualität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL Nederland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

AERIUS is een informatiesysteem welke gedurende de afgelopen jaren op initiatief en in opdracht van het (huidige) Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) werd ontwikkeld ten behoeve van het stikstofbeleid in relatie tot Natura 2000. De ontwikkeling van AERIUS vereist een specificatietraject gekenmerkt door intensief contact tussen stakeholders, opdrachtgevers en het RIVM.

Het gaat daarbij om kennis op de volgende thema's: 

·         Registratie emissies

·         Stikstof en natuur

·         Luchtkwaliteit

·         Circulaire economie

·         Geluid

·         Ontsluiten meetnetten

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Voor het beroep op artikel 2.163e (onvoorziene omstandigheid) van de Aanbestedingswet 2012 geldt dat het artikel bepaalt dat een overheidsopdracht zonder nieuwe aanbestedingsprocedure kan worden gewijzigd indien:

a. de behoefte aan wijziging het gevolg is van omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst niet kon voorzien,

b. de wijziging geen verandering in de algemene aard van de opdracht meebrengt, en

c. de verhoging van de prijs niet meer bedraagt dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

Deze verhoging van de opdrachtwaarde voldoet aan de genoemde voorwaarden:

a. De wijziging is het gevolg van onderstaande omstandigheden die het RIVM niet kon of had kunnen voorzien:

1. In juni 2020 publiceerde de commissie Hordijk haar eindrapport en gaf aan dat het systeem AERIUS op onderdelen niet doelmatig was voor vergunningverlening.

Dit heeft geresulteerd in het verzoek tot aanpassing van AERIUS met de 25km afstandsgrens en later tevens de visualisatie randeffecten.

2. In november 2020 hebben de opdrachtgevers van AERIUS aan het RIVM gevraagd om, gezien het nieuwe voorgenomen beleid (op dat moment een wetsvoorstel), een nieuwe startarchitectuur te maken voor beleidsgerichte stikstofregistratie wat een volledige herbouw van AERIUS Register noodzakelijk maakte.

3. In de eerste helft van 2021 heeft de CIO Office van het Ministerie van EZK/LNV een onderzoek gedaan naar het AERIUS-instrumentarium. Haar dwingende adviezen omtrent met name de governance van het project zijn doorgevoerd.

b. Geen verandering in de algemene aard van de opdracht:

De onvoorziene werkzaamheden zijn in lijn met de beheer- en doorontwikkelingswerk-zaamheden voor het AERIUS informatiesysteem die deel uitmaakten van de oorspronkelijke opdracht en leiden derhalve niet tot een wijziging in de algemene aard van de aanbestede opdracht.

c. Maximaal 50% van de oorspronkelijke opdrachtwaarde:

De raming van de overschrijding is 50% van het oorspronkelijk geraamde bedrag van de aanbestede opdracht.

Inmiddels is gestart met de voorbereiding van een nieuwe Europese aanbesteding voor AERIUS, die in de tweede helft van 2022 moet leiden tot gunning. U zult hierover te zijner tijd meer informatie ontvangen via Negometrix en Tenderned.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 098-234746

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
28/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Wing Proces Consultancy B.V.
Ort: Wageningen
NUTS-Code: NL Nederland
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Tauw B.V.
Ort: Deventer
NUTS-Code: NL Nederland
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 7 200 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

In 2020 is deze opdracht voor AERIUS 2020 – 2024 aanbesteed voor een geraamde waarde van € 4.800.000 exclusief BTW voor vier jaar (2020 – 2024). Door onvoorziene omstandigheden (zie hieronder) is de hoeveelheid werkzaamheden binnen de scope gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dusdanig gegroeid dat de totale geraamde waarde voor vier jaar in de loop van 2022 al bereikt zal worden. Daarom:

1. zal in de loop van 2022 een nieuwe Europese aanbesteding AERIUS 2022 in de markt worden gezet voor een vervolgopdracht in lijn met de onderhavige aanbesteding;

2. wordt met een verwijzing naar artikel 2.163e (onvoorziene omstandigheid) van de Aanbestedingswet 2012 het geraamde opdrachtbedrag van onderhavige aanbesteding verhoogd.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: RIVM
Ort: Bilthoven
Land: Niederlande
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022