Dienstleistungen - 271857-2022

20/05/2022    S98

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)

2022/S 098-271857

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Telefon: +36 14680753
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nmhh.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Buszos személyszállítási szolgáltatások 2020

Hivatkozási szám: EKR001094532020
II.1.2)Fő CPV-kód
60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Buszos személyszállítási szolgáltatások 2020

II.2.2)További CPV-kód(ok)
60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A személyszállítást az alábbi 4 különböző, az ajánlatkérő igénye szerint felmerülő - a vezetőn kívüli - férőhelyszám szerinti gépjármű kategóriában szükséges biztosítani:

1. kategória: 9-19 fő

2. kategória: 20-30 fő

3. kategória: 31-49 fő

4. kategória: 50-54 fő

Az ajánlatkérő a férőhelyek számát ülőhelyekben határozta meg - nem elfogadottak azon ajánlatok, amelyek a járművekben az állóhelyek számát is figyelembe veszik.

A szolgáltatás célja:

Az ajánlatkérő vállalja, hogy a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központokat (a továbbiakban „Központok”) működteti, és ennek látogatását lehetővé teszi tanulócsoportok részére országos hatókörben, valamint a Központok nyári napközis táborában résztvevő gyermekek számára a Központon kívüli programokon való részvételt biztosítja. Ezenkívül vállalja, hogy a résztvevőket eljuttatja a központokban zajló eseményekre, rendezvényekre - ilyen rendezvények pl. a tanulmányi versenyek, nyílt napok stb. Az Ajánlatkérő elvárása, hogy ajánlattevő képes legyen egyszerre, egy időben mindhárom központ szállítási feladatait ellátni. A szállítási feladatok ellátásánál biztosítani szükséges az azonnali, de legfeljebb 120 percen belüli mentést (az utasok másik autóbusszal való tovább szállítását) a buszok meghibásodása esetén (részletesebben lásd a kd-ban).

Az iskolai tanév keretében a Központokba érkező tanulócsoportok számára bérelt autóbuszt (személyszállítási szolgáltatást) biztosít, ahol az igénybe vett busz útvonala az alábbi (az igénybe vétel munkanapon történhet):

- kiállási hely: országos; célállomása: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95. vagy 4025 Debrecen, Hatvan utca 43., vagy 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 24., majd vissza a kiállási helyre.

- Egy nap, Budapest és Sopron esetében legfeljebb 50 fő tanuló + 4 fő kísérő szállítását szükséges biztosítani, Debrecenbe jellemzően legfeljebb 35 fő tanuló +4 fő kísérő.

Az iskolai tanéven kívül a nyári szünetben 4 héten keresztül napközis tábor kerül megszervezésre a Központokban a 9-14 éves korosztály számára, ahol 1 héten maximum 40 fő gyermek táboroztatása valósul meg Budapesten és Sopronban, valamint 32 fő gyerek táboroztatása Debrecenben. Számukra a Központokon kívül külsős program is beépítésre kerül heti legalább 1 alkalommal - 1 napos program keretében - összesen maximum 40 gyermek és 10 fő kísérő, valamint 32 gyermek + 10 fő kísérő részére. A külső program helyszíne Budapest, illetve Közép-Magyarország, valamint Debrecen, illetve az alföldi régió és Sopron valamint a Nyugat-Dunántúl.

Ehhez kapcsolódóan buszos személyszállítási szolgáltatás biztosítása szükséges az ajánlattevő részéről 4 + 4 alkalommal, alkalmanként Budapesten és Sopronban legfeljebb 50 fő, illetve Debrecenben 42 fő részére, legfeljebb 10 óra/alkalom időtartamra, amelynek kiállási helye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95. vagy 4025 Debrecen, Hatvan utca 43, vagy 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 24.

A szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő az igények felmerülése alapján egyedi megrendeléseket küld a nyertes ajánlattevő (a szerződést teljesítő vállalkozó) részére. Az egyedi megrendelések összértéke a szerződés időszaka alatt nem haladhatja meg a szerződés keretösszegét.

A keretösszeg kimerítésére vállalt indikatív mérték: 70%.

További információ közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 075-192282

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Buszos személyszállítási szolgáltatások 2020

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
08/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Obusz Travel Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_75693561
Postai cím: Avar Utca 4
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: obusztravel@upcmail.hu
Telefon: +36 706686847
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 100 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A II.2.7) pont és a VII.1.5) pont kiegészítéseként „a szerződés időtartama legfeljebb további 12 (tizenkét) hónappal meghosszabbítható, amennyiben a teljes keretösszeg nem került felhasználásra.”

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A személyszállítást az alábbi 4 különböző, az ajánlatkérő igénye szerint felmerülő - a vezetőn kívüli - férőhelyszám szerinti gépjármű kategóriában szükséges biztosítani:

1. kategória: 9-19 fő

2. kategória: 20-30 fő

3. kategória: 31-49 fő

4. kategória: 50-54 fő

Az ajánlatkérő a férőhelyek számát ülőhelyekben határozta meg - nem elfogadottak azon ajánlatok, amelyek a járművekben az állóhelyek számát is figyelembe veszik.

A szolgáltatás célja:

Az ajánlatkérő vállalja, hogy a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központokat (a továbbiakban „Központok”) működteti, és ennek látogatását lehetővé teszi tanulócsoportok részére országos hatókörben, valamint a Központok nyári napközis táborában résztvevő gyermekek számára a Központon kívüli programokon való részvételt biztosítja. Ezenkívül vállalja, hogy a résztvevőket eljuttatja a központokban zajló eseményekre, rendezvényekre - ilyen rendezvények pl. a tanulmányi versenyek, nyílt napok stb. Az Ajánlatkérő elvárása, hogy ajánlattevő képes legyen egyszerre, egy időben mindhárom központ szállítási feladatait ellátni. A szállítási feladatok ellátásánál biztosítani szükséges az azonnali, de legfeljebb 120 percen belüli mentést (az utasok másik autóbusszal való tovább szállítását) a buszok meghibásodása esetén (részletesebben lásd a kd-ban).

Az iskolai tanév keretében a Központokba érkező tanulócsoportok számára bérelt autóbuszt (személyszállítási szolgáltatást) biztosít, ahol az igénybe vett busz útvonala az alábbi (az igénybe vétel munkanapon történhet):

- kiállási hely: országos; célállomása: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95. vagy 4025 Debrecen, Hatvan utca 43., vagy 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 24., majd vissza a kiállási helyre.

- Egy nap, Budapest és Sopron esetében legfeljebb 50 fő tanuló + 4 fő kísérő szállítását szükséges biztosítani, Debrecenbe jellemzően legfeljebb 35 fő tanuló +4 fő kísérő.

Az iskolai tanéven kívül a nyári szünetben 4 héten keresztül napközis tábor kerül megszervezésre a Központokban a 9-14 éves korosztály számára, ahol 1 héten maximum 40 fő gyermek táboroztatása valósul meg Budapesten és Sopronban, valamint 32 fő gyerek táboroztatása Debrecenben. Számukra a Központokon kívül külsős program is beépítésre kerül heti legalább 1 alkalommal - 1 napos program keretében - összesen maximum 40 gyermek és 10 fő kísérő, valamint 32 gyermek + 10 fő kísérő részére. A külső program helyszíne Budapest, illetve Közép-Magyarország, valamint Debrecen, illetve az alföldi régió és Sopron valamint a Nyugat-Dunántúl.

Ehhez kapcsolódóan buszos személyszállítási szolgáltatás biztosítása szükséges az ajánlattevő részéről 4 + 4 alkalommal, alkalmanként Budapesten és Sopronban legfeljebb 50 fő, illetve Debrecenben 42 fő részére, legfeljebb 10 óra/alkalom időtartamra, amelynek kiállási helye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95. vagy 4025 Debrecen, Hatvan utca 43, vagy 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 24.

A szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő az igények felmerülése alapján egyedi megrendeléseket küld a nyertes ajánlattevő (a szerződést teljesítő vállalkozó) részére. Az egyedi megrendelések összértéke a szerződés időszaka alatt nem haladhatja meg a szerződés keretösszegét.

A keretösszeg kimerítésére vállalt indikatív mérték: 70%.

További információ közbeszerzési dokumentumokban.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 24
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 100 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Obusz Travel Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_75693561
Postai cím: Avar Utca 4
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: obusztravel@upcmail.hu
Telefon: +36 706686847
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Felek a 2021. április 8. napján létrejött vállalkozási keretszerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint közös megegyezéssel módosítják, tekintettel arra, hogy a módosítás olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, é az ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. A Szerződés aláírását követően az előre nem látható üzemanyagár emelkedésre tekintettel vált szükségessé a Szerződés 4.1. pontja szerinti ellenérték módosítása. A módosítás a keretösszeg értékét nem érinti.

A Felek a szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti:

2.1.1. 9-19 fős autóbusz km-díja 199,- Ft + áfa, óradíja 4 999,- Ft + áfa;

2.1.2. 20-30 fő autóbusz km-díja 269,- Ft + áfa, óradíja 6 999,- Ft + áfa;

2.1.3. 31-49 fő autóbusz km-díja 279,- Ft + áfa, óradíja 7 499,- Ft + áfa;

2.1.4. 50-54 fő autóbusz km-díja 299,- Ft + áfa, óradíja 7 999,- Ft + áfa.

Módosítás után:

9-19 fős autóbusz km-díja 243,- Ft + ÁFA 9-19 fős autóbusz óradíja 5 382,- Ft + ÁFA

20-30 fős autóbusz km-díja 337,- Ft + ÁFA 20-30 fős autóbusz óradíja 7 766,- Ft + ÁFA

31-49 fős autóbusz km-díja 366,- Ft + ÁFA 31-49 fős autóbusz óradíja 8 262,- Ft + ÁFA

50-54 fős autóbusz km-díja 395,- Ft + ÁFA 50-54 fős autóbusz óradíja 8 860,- Ft + ÁFA

A Felek a Szerződést a következők szerint egészítik ki:

4.10. Vállalkozó amennyiben elektronikus számlát állít ki, akkor azt az eszamla@nmhh.hu elektronikus levelezési címre küldi meg. Elektronikus számla befogadásához szükséges formai követelmények:

- egy darab e-mailben több számla és melléklet is küldhető

- kötelező számlaformátum PDF (adatfile XML szabadon küldhető)

- a számlának minősített elektronikus aláírással ellátott PDF állománynak kell lennie

- a küldött állomány nem lehet titkosított, jelszóval védett.

A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2022. május 09.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek a szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint közös megegyezéssel módosítják, tekintettel arra, hogy a módosítás olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, é az ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A szerződés hatálybalépését követően a teljesítés megkezdésétől, 2021.07. 01-től 2022. 03. 31-ig tartó időtartam alatt a járművek üzemeltetése tekintetében a járműüzemanyag emelkedése jelentősen meghaladta a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás és az ajánlattételekor előrelátható és figyelembe vehető árváltozásokat. Magyarország Kormánya 2021. november 15-étől rendeletben maximalizálta a kereskedelmi üzemanyagok árát bruttó 480-Ft-ban. 2022. márciusban a személy- és teherszállító vállalkozások kikerültek a maximált üzemanyagárak hatálya alól, ezeknek a vállalkozásoknak piaci áron kell az üzemanyagot megvásárolni. Az ajánlattétel időpontjához képest a személyszállításhoz használt gépjárművek dízel üzemanyagdíj növekménye jelen módosítás aláírásakor meghaladja az eredti díj kétszeresét, jelen szerződésmódosítás aláírásakor a 2020-as évhez viszonyítottan 214%. A díjemelkedés a szerződéskötés időpontjában nem volt előrelátható, így Vállalkozó oldalán nem volt tervezhető.

A Vállalkozási Szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont rendelkezéseinek, az alábbiakra tekintettel:

ca) Ajánlatkérő a szerződéskötés időpontjában nem láthatta előre a piaci feltételek megváltoztatását, valamint az árak tervezettnél magasabb mértékű emelkedését,

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,

cc) jelen módosítás során a szerződés ellenértéke nem változik.

Az elektronikus számlázásra vonatkozó feltételek rögzítése a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, azaz a módosítás nem lényeges, mert a szerződés módosítása az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 100 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 100 000 000.00 HUF