Dienstleistungen - 271972-2022

20/05/2022    S98

Polen-Tarnów: Planungsleistungen im Bauwesen

2022/S 098-271972

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Kaczmarek
E-Mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.psgaz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c na terenie miejscowości Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Kierzki, Bolesławiec, Borkowice, gm. Mosina– zamówienie sektorowe

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/W300/WP-002118
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 13/02/2020
Ende: 13/02/2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 033-078548

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c na terenie miejscowości Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Kierzki, Bolesławiec, Borkowice, gm. Mosina– zamówienie sektorowe

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej na budowę gazociągów ś/c na terenie miejscowości Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Kierzki, Bolesławiec, Borkowice, gm. Mosina wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (Projekt) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 13/02/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 311 083.09 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała
Postanschrift: ul. Marcela Nenckiego 15A
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 52-223
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Wystąpiła konieczność realizacji usługi przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w OPZ, dodatkowo Wykonawca napotkał niezależne od siebie problemy w pozyskaniu dokumentów i uzgodnień niezbędnych do wszczęcia prac projektowych, tj. przedłużający się okres uzyskiwania zgód prywatnych właścicieli działek, szczególnie w obrębie przekroczenia Kanału Samica oraz konieczność uzyskania odstępstwa od rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ze względu na lokalizację gazociągu pod istniejącą jezdnią na fragmentach drogi powiatowej.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 308 443.09 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 311 583.09 PLN