Dienstleistungen - 271973-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen

2022/S 098-271973

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000288685
Postanschrift: ul. Kopernika 36
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-501
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-Mail: lsendo@su.krakow.pl
Telefon: +48 124247046
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.su.krakow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie kompleksowej usługi prania asortymentu z jego leasingiem i usługi prania asortymentu SU, z oprogramowaniem do obsługi procesu pralniczego i szkolenia (DFP.271.62.2020.LS)

Referenznummer der Bekanntmachung: DFP.271.62.2020.LS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
98310000 Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
71356300 Technische Unterstützung
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
98311000 Abholdienst für Wäsche
98315000 Bügeln
98390000 Andere Dienste
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi prania asortymentu wraz z jego leasingiem oraz usługi prania asortymentu będącego własnością Szpitala Uniwersyteckiego, wraz z zapewnieniem oprogramowania do obsługi procesu obiegu pralniczego oraz przeprowadzenie szkoleń:

I. usługa prania asortymentu będącego własnością zamawiającego – 280 000 kg;

II. usługa prania asortymentu wraz z jego leasingiem:

1. poszwa biała – 561 600 szt.;

2. poszewka biała – 547 200 szt.;

3. poszewka jasiek – 14 400 szt.;

4. prześcieradło białe – 547 200 szt.;

5. prześcieradło kolorowe – 14 400 szt.;

6. bluza operacyjna – 200 000 szt.;

7. spodnie operacyjne – 200 000 szt.;

8. kołdra – 44 000 szt.;

9. poduszka – 1 000 szt.;

10. poduszka jasiek – 200 szt.;

11. mopy – 2 700 000 szt.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 177-427541

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
12/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Praxima Krakpol Sp. z o.o., ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia
Ort: Trzebinia
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 5 663 055.28 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
98310000 Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
71356300 Technische Unterstützung
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
98311000 Abholdienst für Wäsche
98315000 Bügeln
98390000 Andere Dienste
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi prania asortymentu wraz z jego leasingiem oraz usługi prania asortymentu będącego własnością Szpitala Uniwersyteckiego, wraz z zapewnieniem oprogramowania do obsługi procesu obiegu pralniczego oraz przeprowadzenie szkoleń:

I. usługa prania asortymentu będącego własnością zamawiającego – 280 000 kg;

II. usługa prania asortymentu wraz z jego leasingiem:

1. poszwa biała – 561 600 szt.;

2. poszewka biała – 547 200 szt.;

3. poszewka jasiek – 14 400 szt.;

4. prześcieradło białe – 547 200 szt.;

5. prześcieradło kolorowe – 14 400 szt.;

6. bluza operacyjna – 200 000 szt.;

7. spodnie operacyjne – 200 000 szt.;

8. kołdra – 44 000 szt.;

9. poduszka – 1 000 szt.;

10. poduszka jasiek – 200 szt.;

11. mopy – 2 700 000 szt.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 7 119 428.56 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Praxima Krakpol Sp. z o.o., ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia
Ort: Trzebinia
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiana umowy dokonana na mocy art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana Umowy polegająca na waloryzacji wynagrodzenia (wzrost wynagrodzenia) z powodu znacznego zwiększenia kosztów realizacji usługi prania w związku ze wzrostem cen gazu, o czym zawiadomił wykonawca. Zamawiający mając to na uwadze zweryfikował czy wzrost ceny gazu ma rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę niniejszej umowy. Weryfikacja ta potwierdziła okoliczności zgłoszone przez wykonawcę. Mając dodatkowo na uwadze konieczność zabezpieczenia ciągłości świadczenia usługi zmiana umowy stała się niezbędna. Zmiana umowy została wywołana okolicznością, której strony, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

Wcześniej dokonano trzech zmian w umowie. Zmiana 1 dotyczyła kwestii organizacyjno-technicznych związanych z realizacja usługi w kontekście okoliczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w jednostkach Zamawiającego (zmiana bez wpływu na wartość umowy i termin wykonania umowy). Zmiana 2 i 3 dotyczyła zmiany wynagrodzenia umownego w związku z dwukrotna zmianą wynagrodzenia minimalnego za pracę, co miało realny wpływ na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy (niniejsze zmiany były przewidziane postanowieniami specyfikacji - umowa).

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Zmiana umowy dokonana na mocy art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana Umowy polegająca na waloryzacji wynagrodzenia (wzrost wynagrodzenia) z powodu znacznego zwiększenia kosztów realizacji usługi prania w związku ze wzrostem cen gazu, o czym zawiadomił wykonawca. Zamawiający mając to na uwadze zweryfikował czy wzrost ceny gazu ma rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę niniejszej umowy. Weryfikacja ta potwierdziła okoliczności zgłoszone przez wykonawcę. Mając dodatkowo na uwadze konieczność zabezpieczenia ciągłości świadczenia usługi zmiana umowy stała się niezbędna. Zmiana umowy została wywołana okolicznością, której strony, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 6 200 073.72 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 7 119 428.56 PLN