Lieferungen - 272271-2022

20/05/2022    S98

Ungarn-Siófok: Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör

2022/S 098-272271

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 11226002214
Postanschrift: Tanácsház Utca 7
Ort: Siófok
NUTS-Code: HU232 Somogy
Postleitzahl: 8600
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Makkai Bianka
E-Mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Telefon: +36 308936647
Fax: +36 000000000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://drv.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000633512022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000633512022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

1 db nagyteljesítményű nyomtató bérlete

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000633512022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30190000 Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya, keretszerződés keretében 1 darab új (még használatba nem vett) nagyteljesítményű, dupla nyomóműves nyomtató bérbeadása és üzemeltetése ajánlattevő részéről. Az üzemeltetés alatt a gép karbantartását és javítását is érti Ajánlatkérő.

A gép feleljen meg a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

A keretösszeg: nettó 95 000 000 Ft

Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára, azaz 66 500 000 Ft-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell egy 8 órás oktatást is a gép kezelésére vonatkozóan 5 fő részére.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30190000 Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU232 Somogy
Hauptort der Ausführung:

Zamárdi, Tóközi úti bejáró

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya, keretszerződés keretében 1 darab új (még használatba nem vett) minimum 3 000 000 oldal/hó teljesítményű nagyteljesítményű, dupla nyomóműves nyomtató bérbeadása és üzemeltetése nyertes ajánlattevő részéről. Az üzemeltetés alatt a gép karbantartását és javítását is érti Ajánlatkérő.

A gép feleljen meg a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

A keretösszeg: nettó 95 000 000 Ft

Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára, azaz 66 500 000 Ft-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell egy 8 órás oktatást is a gép kezelésére vonatkozóan 5 fő részére.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Minimum 3 db vákuumszalagos adagolású papírtálca megléte (IGEN/NEM) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: LED-es képalkotással rendelkezik-e a megajánlott gép (IGEN/NEM) / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: A megajánlott gép energiafogyasztása alacsony, maximum 6 kW/h (IGEN/NEM) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: A megajánlott gép kétoldali nyomtatási illeszkedés pontossággal (+/- 0,35 mm) rendelkezik (IGEN/NEM) / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: A megajánlott gép élettartama minimum 90.000.000 A/4-es oldal (IGEN/NEM) / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 100
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.5) pontban meghatározott Ajánlati ár értékelési szempont az alábbi alszempontokból áll:

1.1. Havi bérleti díj (nettó Ft/hónap); Súlyszám: 30

1.2. A/4-es méretű, fekete-fehér oldalak teljes körű nyomtatási díja (nettó Ft/oldal); Súlyszám: 70

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

Igazolási mód:

M/1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon nyilatkozatot vagy referenciaigazolást kell csatolni, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);

- Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail);

- A szállítás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

- A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal);

- A szállítás mennyisége (darabszámmal);

- Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi szállítást kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciakent a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

AK 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § alapján a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni, és azt megjelölni.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az M/1. alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített legalább 30 hónap folyamatos időtartamú, 1 db minimum 3 000 000 oldal/hó teljesítményű nyomtató bérbeadására és üzemeltetésére együttesen vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő kizárólag olyan szerződésszerűen teljesített referenciát fogad el, amely magában foglalta a bérbeadást, valamint üzemeltetést is a szerződés teljes időtartama alatt.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az AK az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelőség vizsgálata során a vizsgált időszak - azaz a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap - alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett bérleti szolgáltatást veszi figyelembe.

Az alkalmasság igazolása során a K.r. 24.§ (1) bek.-ben, valamint a Kbt. 65.§ (6) és (11) bek. foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. AT-k a Kbt.65.§ (7), (8), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Késedelmi kötbér: amennyiben késedelmesen szállítja le a berendezést vagy a cseregépet: kötbér alapja: a havi bérleti díj tízszerese, mértéke: kötbéralap 1%-a/késedelemmel érintett nap, maximum 20 nap.

Amennyiben késedelmesen kezdi meg a karbantartást: mértéke: 50 000 Ft/nap/karbantartandó berendezés, max 20 napi tétel

Amennyiben késedelmesen kezdi meg a javítást: mértéke: 100 000 Ft/óra/berendezés, de max 8 órai tétel.

Hibás teljesítési kötbér: egy havi nettó bérleti díj

Meghiúsulási kötbér: mértéke: 20%, alapja: a 48 hónapból még hátra lévő hónapokra számított nettó bérleti díj. A részletes előírások a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. AK előleget nem fizet; nyertes AT havonta, utólag jogosult számlát kiállítani.

2. Az ellenérték a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-re figyelemmel, átutalással kerül kifizetésre, a Ptk. 6:155. (1) bek. figyelembevételével. AK az elektronikus számlák benyújtása vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ára.

3. az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetés pénzneme: HUF.

A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

Az ajánlatot elektronikus úton szükséges benyújtani a www.ekr.gov.hu oldalon.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok bontása a www.ekr.gov.hu oldalon történik.

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik.

Az elektronikus bontási eljárásra az EKR rendelet 15. § (1)-(3) bekezdéseinek, és - üzemzavar esetén - 16. §-ának rendelkezései az irányadók.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A közbeszerzés tárgya 1 darab áru bérbeadására és üzemeltetésére vonatkozik, ezért nem indokolt a részajánlat tétel biztosítása.

1. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

3. Közös ajánlat esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.

4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-a alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.

5. Az ajánlatban benyújtandó a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről az ajánlatban nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozata (aláírási címpéldánya/címpéldányai) vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintája egyszerű másolatban.

6. Az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

7. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található.

8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

9. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: dr. Petrás Zsuzsa (lajstromszám: 00984).

10. AK a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja ajánlattevőket (a továbbiakban: AT), hogy jelen eljárásban a műszaki-szakmai alkalmassági feltételt a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

11. AK nem alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdése szerinti kizáró okot.

12. Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott nyomtatók műszaki paramétereit tartalmazó nyilatkozatot (Műszaki megfelelőségi nyilatkozat), melyből a Műszaki leírásban meghatározott paramétereknek történő megfelelésnek egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Ugyanebben a dokumentumban kell nyilatkoznia az ajánlattevőnek a megajánlott nyomtatók gyártmányáról és típusáról. A Műszaki megfelelőségi nyilatkozat megajánlott gép gyártmányáról és típusáról szóló rovata SZAKMAI AJÁNLATNAK minősül.

13. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a megajánlott nyomtatók gyártója által kiadott igazolást arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő rendelkezik a megajánlott géptípusra vonatkozóan szervizelési joggal.

14. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a megajánlott nyomtató gyártói adatlapját, amely tartalmazza a megajánlott nyomtató műszaki paramétereit, amelyből minden a műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

15. Az értékelési szempontokra és egyéb megajánlásokra vonatkozó megfelelőség igazolása gyártói adatlapon nem szereplő adata tekintetében ajánlattevőnek gyártói nyilatkozattal kell alátámasztania a megajánlását. A gyártói nyilatkozat kiállítását a gyártó hivatalos képviselőjétől is elfogadja az Ajánlatkérő, azzal a feltétellel, ha az ajánlattevő igazolja, hogy jogosult a gyártó képviseletére.

16. Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell a megajánlott áru származási országáról.

17. Benyújtandó iratok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

18. Ajánlatkérő a Kbt.71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. AK a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

19. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.

20. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás a közbeszerzési dokumentum szerint.

21. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT-nek kell viselnie.

22. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kér ajánlati biztosítékot.

23. Ajánlatkérő előírja az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kizáró ok alkalmazását jelen eljárásban.

Ajánlattevőnek/közös ajánlattevőknek ajánlatában nyilatkoznia kell a kizáró ok hatálya alá tartozás tekintetében az 5k. cikk (1) bekezdése tekintetében. Amennyiben ajánlattevő/közös ajánlattevő, ideértve a szerződés több mint 10 %-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait az ajánlattevő/közös ajánlattevő a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszi jelen kizáró ok hatálya alá tartozik és nem áll fenn az 5k. cikk (2) bekezdése szerinti eltérés, úgy ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

Ha a tilalom személyi hatálya az ajánlatban már ismert, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában állapítható meg, ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a tilalom személyi hatálya alá eső szervezet, személy cseréjére, ennek nem teljesítése pedig az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022