Lieferungen - 272363-2022

20/05/2022    S98

Kroatien-Zagreb: Elektrotechnische Ausstattung

2022/S 098-272363

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Nationale Identifikationsnummer: 13148821633
Postanschrift: Kupska 4
Ort: Zagreb
NUTS-Code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
Kontaktstelle(n): Služba za potporu poslovanju Odjel za nabavu
E-Mail: st-nabava@hops.hr
Telefon: +385 21405800
Fax: +385 21405916
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.hops.hr
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zamjena sekundarne opreme i pomoćnih napajanja u RHE Velebit

Referenznummer der Bekanntmachung: 3003-V-9/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31730000 Elektrotechnische Ausstattung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ovaj predmet nabave sastoji se od djelomične nabave roba, izvođenja radova i pružanja usluga, s time da je glavni predmet nabave roba.

Pod nabavom “Zamjena sekundarne opreme i pomoćnih napajanja u RHE Velebit“, u okviru ove DoN, podrazumijeva se slijedeće:

- Zamjena komandnih ormara polja

- Zamjena ormara (modularnih blokova) razvoda izmjeničnog napona 400/230 V, 50 Hz

- Zamjena ormara sekundarne opreme (upravljanje i nadzor, relejna zaštita

- Zamjena ormara zaštitnih automata naponskih mjernih grana

- Modifikacije krugova upravljanja s upravljačkog pulta elektrane

- Modifikacija ormara razvoda istosmjernog napona 220 V DC i 48 V DC

- Modifikacije ormara mjerenja i zaštite

- Modifikacije ormara staničnog računala HOPS i ormara TK HOPS

- Isporuka opreme te radovi i usluge u TS Konjsko (polje =C3) vezano uz zamjenu uređaja zaštite

- Isporuka i polaganje kabela

- sve ostalo navedeno i u skladu s Troškovnikom i Tehničkim opisom i specifikacijom ove DoN

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 8 696 572.32 HRK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31730000 Elektrotechnische Ausstattung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Hauptort der Ausführung:

-RHE VELEBIT, Muškovci, Simići 40,23450 Obrovac,-TS 400/220/110/10 kV KONJSKO, Konjsko, Put Strizirepa 15,21231 Klis-CRZ (Centar Relejne Zaštite) Split, Kneza Lj. Posavskog 5,21000 Split

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmet nabave ovog postupka je “Zamjena sekundarne opreme i pomoćnih napajanja u RHE Velebit“, a sve u skladu s Troškovnikom, Tehničkim opisom i specifikacijom te cjelokupnom DoN, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.Ovaj predmet nabave sastoji se od djelomične nabave roba, izvođenja radova i pružanja usluga, s time da je glavni predmet nabave roba.Pod nabavom “Zamjena sekundarne opreme i pomoćnih napajanja u RHE Velebit“, u okviru ove DoN, podrazumijeva se slijedeće:- Zamjena komandnih ormara polja- Zamjena ormara (modularnih blokova) razvoda izmjeničnog napona 400/230 V, 50 Hz- Zamjena ormara sekundarne opreme (upravljanje i nadzor, relejna zaštita)- Zamjena ormara zaštitnih automata naponskih mjernih grana- Modifikacije krugova upravljanja s upravljačkog pulta elektrane- Modifikacija ormara razvoda istosmjernog napona 220 V DC i 48 V DC- Modifikacije ormara mjerenja i zaštite- Modifikacije ormara staničnog računala HOPS i ormara TK HOPS- Isporuka opreme te radovi i usluge u TS Konjsko (polje =C3) vezano uz zamjenu uređaja zaštite- Isporuka i polaganje kabela- Isporuka i polaganje kabela za informacijski priključak numeričkih jedinica- Isporuka opreme i materijala za sanaciju relejnih kućica rasklopnog postrojenja 400 kV uz pripadajuće radove- Podešavanje, konfiguriranje i parametriranje numeričkih jedinica USZMR- Konfiguriranje, parametriranje i funkcionalna ispitivanja “SCADA“ sustava- Izrada i isporuka projektne dokumentacije- sve ostalo navedeno i u skladu s Troškovnikom i Tehničkim opisom i specifikacijom ove DoN.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Stručno iskustvo tehničkih stručnjaka / Gewichtung: 9% (9 bodova)
Qualitätskriterium - Name: Jamstveni rok / Gewichtung: 6% (6 bodova)
Preis - Gewichtung: 85% (85 bodova)
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 246-651421
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zamjena sekundarne opreme i pomoćnih napajanja u RHE Velebit

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Končar - Inženjering d.o.o. za proizvodnju i usluge
Nationale Identifikationsnummer: 29898970552
Postanschrift: Fallerovo šetalište 22
Ort: Zagreb
NUTS-Code: HR05 Grad Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: javnanabava@koncar-ket.hr
Telefon: +385 13667502/0993112802
Fax: +385 13667515
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 480 000.00 HRK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 696 572.32 HRK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Naručitelj je podložan kontinuiranom nadzoru od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije glede ispunjavanja uvjeta temeljem kojih je Naručitelj certificiran kao neovisni operator prijenosa sukladno odredbama članaka 105. i 106. ZoTEE.

U provedbi postupaka javne nabave relevantna je odredba članka 99. stavak 7. ZoTEE koja propisuje da Naručitelj kao neovisni operator prijenosa ne smije dijeliti sustave ili opremu informacijske tehnologije, ni s jednim dijelom vertikalno integriranog subjekta ni koristiti iste savjetnike ni vanjske ugovaratelje za sustave ili opremu informacijske tehnologije te sustave sigurnog pristupa.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet-Adresse: www.dkom.hr
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog Okvirnog sporazuma/Ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022