Lieferungen - 272387-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Banská Bystrica: Kraftfahrzeuge für den Gütertransport

2022/S 098-272387

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 066-175615)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Slovenská pošta, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 36631124
Postanschrift: Partizánska cesta
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 97599
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Lýdia Šebová
E-Mail: sebova.lydia@slposta.sk
Telefon: +421 48433549
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.posta.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9015

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obnova vozidlového parku v kategórii N1 pre rok 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: 005/VS/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34130000 Kraftfahrzeuge für den Gütertransport - MB01
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je nákup nákladných motorových vozidiel v kategórii N1 vrátane pravidelných servisných prehliadok predpísaných výrobcom vozidla, súčasťou ktorých je dodávka všetkých potrebných náplní a náhradných dielov predpísaných výrobcom vozidla spolu s poskytnutím súvisiacej práce, po dobu 72 mesiacov odo dňa dodania tovaru alebo do dosiahnutia počtu km v závislosti od typu vozidiel danej časti zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 066-175615

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV. POSTUP
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV. POSTUP
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: