Dienstleistungen - 272423-2022

Submission deadline has been amended by:  342527-2022
20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer

2022/S 098-272423

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-940
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Martynowicz
E-Mail: zakupy.katowice@poczta-polska.pl
Telefon: +48 322532366
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.poczta-polska.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Postdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przewóz pracowników PP do/z WER Zabrze, RD Katowice

Referenznummer der Bekanntmachung: CZ.26.247.2022.DTPŁ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi regularnych przewozów pracowniczych tj. podstawienie autobusów/busów w określonym zgodnie z postanowieniami Umowy miejscu oraz wykonywanie przewozów na warunkach przewidzianych Umową, pojazdami Wykonawcy we wszystkie dni tygodnia zgodnie z rozkładem jazdy autobusów i busów stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przewóz pracowników PP na trasie: Sosnowiec - Będzin - WER Zabrze - Sosnowiec- Będzin

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Przewóz pracowników PP na trasie: Sosnowiec - Będzin - WER Zabrze - Sosnowiec- Będzin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szacunkowa ilość kilometrów na okres trwania umowy wynosi 47.068. Przewidywana ilość osób do przewozu – 20.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przewóz pracowników PP na trasie: Bytom - WER Zabrze - Bytom

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Przewóz pracowników PP na trasie: Bytom - WER Zabrze - Bytom

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szacunkowa ilość kilometrów na okres trwania umowy wynosi 24.212. Przewidywana ilość osób do przewozu – 25.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przewóz pracowników PP na trasie: Rybnik - WER Zabrze - Rybnik

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Przewóz pracowników PP na trasie: Rybnik - WER Zabrze - Rybnik

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szacunkowa ilość kilometrów na okres trwania umowy wynosi 51.660. Przewidywana ilość osób do przewozu – 20.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przewóz pracowników PP na trasie: Jaworzno- Sosnowiec- Mysłowice- Katowice-Chorzów- Świętochłowice- Zabrze- WER Zabrze - Zabrze- Świętochłowice- Chorzów- Katowice- Mysłowice- Sosnowiec- Jaworzno AUTOB

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Przewóz pracowników PP na trasie: Jaworzno- Sosnowiec- Mysłowice- Katowice-Chorzów- Świętochłowice- Zabrze- WER Zabrze - Zabrze- Świętochłowice- Chorzów- Katowice- Mysłowice- Sosnowiec- Jaworzno AUTOB

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szacunkowa ilość kilometrów na okres trwania umowy wynosi 66.522. Przewidywana ilość osób do przewozu – 50.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przewóz pracowników PP na trasie: Katowice - Chorzów- WER Zabrze - Chorzów- Katowice

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Przewóz pracowników PP na trasie: Katowice - Chorzów- WER Zabrze - Chorzów- Katowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szacunkowa ilość kilometrów na okres trwania umowy wynosi 16.965. Przewidywana ilość osób do przewozu – 20.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP.

3. Z postępowania wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

4. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 100.000,00 dla części nr 2, części nr 3 i części nr 4 oraz 50.000,00 dla części nr 1 i części nr 5 z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (dla każdego zadania):

1) w zakresie braku podstaw wykluczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

2) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualną licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wykonywania przewozów w transporcie drogowym, wydanej przez właściwy organ, w formie decyzji administracyjnej, na podstawie obowiązujących przepisów, (tzn. posiadać aktualną licencję na krajowy transport osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 180 ze zm.).

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

— zadanie nr 1 – 2.000,00 PLN,

— zadanie nr 2 – 2.500,00 PLN,

— zadanie nr 3 – 3.500,00 PLN,

— zadanie nr 4 – 5.500,00 PLN,

— zadanie nr 5 – 1.500,00 PLN,

przed upływem terminu składania ofert

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla danej części, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 3 do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 11:15

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w rozdz. IX ust. 3 pkt 1) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 4 pkt 1) SWZ.

2. Dokument, o którym mowa w rozdz. IX ust. 4 SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 4 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie rozdz. IX ust. 6 SWZ stosuje się.

4. Postępowanie jest prowadzone w procedurze o której mowa w art. 139 ust. 1 PZP. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, w celu wykazania spełnienia wymaganych kryteriów kwalifikacji, wypełnia ogólne oświadczenie w sekcji alfa (α).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: jw
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX PZPna zasadach i w terminach jak dla postępowań o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 SWZ są odwołanie i skarga do sądu.

4. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

5. Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia Prezesa Izby, którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022