Dienstleistungen - 272550-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 098-272550

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Systemy S.A.
Postanschrift: ul. Sienna 39
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-121
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Pędzińska
E-Mail: aleksandra.pedzinska@gkpge.pl
Telefon: +48 887713919
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gkpge.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Dystrybucja S.A.
Postanschrift: ul. Garbarska 21a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 20-340
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Pędzińska
E-Mail: aleksandra.pedzinska@gkpge.pl
Telefon: +48 887713919
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gkpge.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umowy serwisowej dla systemów multiZbyt firmy Sygnity

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/PGE/W/DZ/00203/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych systemów bilingowych wykorzystywanych przez PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. przez okres 36 miesięcy. Lista oddziałów i wykorzystywanych w nich systemów bilingowych objętych umową:

• Dla Oddziału Białystok

• Dla Oddziału Lublin

• Dla Oddziału Łódź

• Dla Oddziału Warszawa

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych systemów bilingowych wykorzystywanych przez PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. przez okres 36 miesięcy. Lista oddziałów i wykorzystywanych w nich systemów bilingowych objętych umową:

• Dla Oddziału Białystok

• Dla Oddziału Lublin

• Dla Oddziału Łódź

• Dla Oddziału Warszawa

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia

Postępowania o udzielenie Zamówienia w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Systemy S.A.

Zamawiającym w postępowaniu jest PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Systemy S.A

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

W przedmiotowej sprawie zastosowanie ma art. 214 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”), zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie może być realizowane tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Spółka Sygnity S.A. jest właścicielem majątkowych praw autorskich i jedynym wykonawcą mogącym świadczyć usługi serwisowe i rozwojowe dla systemów będących przedmiotem wniosku.

Ze względu na wyłączność praw autorskich zamówienie należy udzielić właścicielowi kodów źródłowych systemu. Należy również wskazać, że na rynku nie istnieją rozwiązania równoważne, ani też rozwiązania zastępcze (alternatywne) które odpowiadałyby rzeczywistym potrzebom Zamawiającego, stanowiące przedmiot udzielanego zamówienia.

Posiadanie aktywnej umowy ma na celu zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów Spółki, zapewnienie dostosowania do zmieniających się przepisów prawa oraz minimalizowanie strat wywołanych nieplanowanymi przerwami ciągłości pracy systemów.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: POST/PGE/W/DZ/00203/2021
Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umowy serwisowej dla systemów multiZbyt firmy Sygnity

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/04/2022
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli

lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora przepisów Ustawy, przysługują środki

ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast. Ustawy (Dział IX).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022