Lieferungen - 274840-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Częstochowa: Ausrüstung für Herzstimulation

2019/S 112-274840

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
DEZ.26.030.2019
ul. Bialska 104/118
Częstochowa
42-200
Polen
Kontaktstelle(n): Bożena Klimas
Telefon: +48 343673674
E-Mail: bozena.klimas@szpitalparkitka.com.pl
Fax: +48 343673674
NUTS-Code: PL224

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpitalparkitka.com.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.szpitalparkitka.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologii i krioablacji

Referenznummer der Bekanntmachung: DEZ.26.030.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33182200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologii i krioablacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na części opisane szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną Część lub na cały przedmiot zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 667 100.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stymulatory do terapii resynchronizującej CRT-P elektrody lewokomorowe nie 4-polowe

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
Hauptort der Ausführung:

Loco magazyn apteki zamawiającego ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 30
Kostenkriterium - Name: Czas uzupełnienia depozytu / Gewichtung: 10
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stymulatory do terapii resynchronizującej CRT-P z 4-polową elektrodą lewokomorową

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
Hauptort der Ausführung:

Loco magazyn apteki zamawiającego ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 30
Kostenkriterium - Name: Czas uzupełnienia depozytu / Gewichtung: 10
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRT-D elektrody lewokomorowe nie 4-polowe

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
Hauptort der Ausführung:

Loco magazyn apteki zamawiającego ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 30
Kostenkriterium - Name: Czas uzupełnienia depozytu / Gewichtung: 10
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRT-D – z 4 polową elektrodą lewokomorową

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
Hauptort der Ausführung:

Loco magazyn apteki zamawiającego ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 30
Kostenkriterium - Name: Czas uzupełnienia depozytu / Gewichtung: 10
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mandryn prosty do elektrod endokawitarnych

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
Hauptort der Ausführung:

Loco magazyn apteki zamawiającego ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas realizcji zamówienia / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Śrubokręty/ klucz dynanometryczny

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
Hauptort der Ausführung:

Loco magazyn apteki zamawiającego ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas realizcji zamówienia / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzęt do zabiegów krioablacji migotania przedsionków wraz z użyczeniem kriokonsoli

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
Hauptort der Ausführung:

Loco magazyn apteki zamawiającego ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas realizcji zamówienia / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elektrody diagnostyczne 10 polowe o zmiennej krzywiźnie/sterowalne, do zatoki wieńcowej, wraz z kablami łączącymi, kompatybilne z systemem elektrofizjologicznym Lab System PRO v2.4a BARD

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
Hauptort der Ausführung:

Loco magazyn apteki zamawiającego ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas uzupełnienia depozytu / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elektrody lewokomorowe do stymulatora do terapii resynchronizującej CRT-P

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
Hauptort der Ausführung:

Loco magazyn apteki zamawiającego ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas uzupełnienia depozytu / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zestaw do nakłucia transeptalnego

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
Hauptort der Ausführung:

Loco magazyn apteki zamawiającego ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas uzupełnienia depozytu / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 062-143535
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Stymulatory do terapii resynchronizującej CRT-P elektrody lewokomorowe nie 4-polowe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Biotronik Polska Sp. z o.o.
ul. Murawa 12-18
Poznań
61-655
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 81 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 88 560.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Stymulatory do terapii resynchronizującej CRT-P z 4-polową elektrodą lewokomorową

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Biotronik Polska Sp. z o.o.
ul. Murawa 12-18
Poznań
61-655
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 83 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 88 560.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRT-D elektrody lewokomorowe nie 4-polowe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Biotronik Polska Sp. z o.o.
ul. Murawa 12-18
Poznań
61-655
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 467 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 532 440.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRT-D – z 4 polową elektrodą lewokomorową

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Biotronik Polska Sp. z o.o.
ul. Murawa 12-18
Poznań
61-655
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 491 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 532 440.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Mandryn prosty do elektrod endokawitarnych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Śrubokręty/ klucz dynanometryczny

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Sprzęt do zabiegów krioablacji migotania przedsionków wraz z użyczeniem kriokonsoli

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 446 350.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 482 260.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Elektrody diagnostyczne 10 polowe o zmiennej krzywiźnie/sterowalne, do zatoki wieńcowej, wraz z kablami łączącymi, kompatybilne z systemem elektrofizjologicznym Lab System PRO v2.4a BARD

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Agencja Naukowo-Techniczna Symico Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 54a/2
Wrocław
53-333
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 40 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 24 775.20 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Elektrody lewokomorowe do stymulatora do terapii resynchronizującej CRT-P

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Zestaw do nakłucia transeptalnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Agencja naukowo-Techniczna Symico Spółka z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 54a/2
Wrocław
53-3333
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 31 250.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 24 030.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2018 r. poz. 1092);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/06/2019