Dienstleistungen - 275359-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Dänemark-Kopenhagen: Wartung von Aufzugsanlagen

2019/S 112-275359

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Metro Service A/S - 2300 - Maintenance
21263834
København
Dänemark
Kontaktstelle(n): John Bernth
E-Mail: ber@metroservice.dk
NUTS-Code: DK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/91356762.aspx

Adresse des Beschafferprofils: http://metroservice.dk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Forsyningsvirksomhed
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Person transport

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

EU-Udbud på Lovpligtigt vedligehold og servicering af alle elevatorer og rulletrapper

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50750000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Metroen ejes af Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 2300 København S ("Metroselskabet"). Metroselskabet udbød i 2016 en kontrakt om drift og vedligeholdelse af M1 og M2 i perioden fra 1.1.2019 til 31.12.2022 med mulighed for forlængelse. Metro Service vandt dette udbud og skal således varetage drift og vedligeholdelse af M1 og M2 i nævnte periode.

M1 og M2 har 22 stationer, hvoraf 13 af dem er placeret over jorden. Disse betjenes af 28 elevatorer og 60 rulletrapper. Metroen kører døgnet rundet alle ugens dage, og der rejser dagligt 180 000 passagerer med metroen. I 2017 rejste samlet set over 63 000 000 passagerer med metroen. (prognose for passager se bilag). For yderligere information om M1 og M2 henvises til www.m.dk

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med forhandling.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 12 460 639.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50740000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet omfatter indgåelse af kontrakter om service og vedligehold samt diverse relaterede opgaver af M1 + M2 med opstart 1.1.2019 og udløb 31.12. 2021 med option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 31 måneder yderligere.

Udbuddet omfatter indgåelse af kontrakt omhandlende:

— Lovpligtigt vedligehold og servicering af alle elevatorer og rulletrapper,

— Service i forbindelse med driftsstop, nødstop eller hærværk 24/7/365,

— Løbende service, vedligehold og reparationsarbejde,

— Indvendig polering og rengøring af alle elevatortårne og elevatorstole. For yderligere oplysninger om kontraktens genstand henvises til de tekniske specifikationer, der er vedlagt som bilag 1 til udbudsmaterialet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Teknisk kapacitet / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Erfaring med tilsvarende udstyr og opgaver samt rapportering / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud med forhandling, hvor ordregiver betinger sig at godtage det først indkomne tilbud.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 175-396933
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

EU-Udbud på Lovpligtigt vedligehold og servicering af alle elevatorer og rulletrapper

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
OTIS Elevator A/S
Ellekær 9 A
Herlev
2730
Dänemark
Telefon: +45 44888999
E-Mail: otis@otis.dk
Fax: +45 44888990
NUTS-Code: DK01
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 12 460 639.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 35291000
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet-Adresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000
E-Mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019