Dienstleistungen - 275682-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Immobiliendienste

2019/S 112-275682

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
E-Mail: zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl
NUTS-Code: PL91

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania OT w Gorzowie Wlkp. i Filii Zielonej

Referenznummer der Bekanntmachung: GOR.WOP.260.4.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
70000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim i Filii Zielona Góra.

Zamówienie zostało podzielone na 6 części obejmujące wykonanie usługi wyceny nieruchomości położonych w granicach poszczególnych powiatów:

Zadanie częściowe I - powiat strzelecko-drezdenecki, gorzowski wraz z miastem Gorzów Wlkp. na prawach powiatu,

Zadanie częściowe II - powiat sulęciński, słubicki,

Zadanie częściowe III - powiat międzyrzecki, świebodziński,

Zadanie częściowe IV - powiat zielonogórski wraz z miastem Zielona Góra na prawach powiatu, krośnieński,

Zadanie częściowe V - powiat żarski, żagański,

Zadanie częściowe VI - powiat nowosolski, wschowski.

Szczegółowy opis zamówienia został opisany w rozdziale 3 oraz w załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 252 106.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe I - powiat strzelecko-drezdenecki, gorzowski wraz z miastem Gorzów Wlkp. na prawach powiatu

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431
Hauptort der Ausführung:

Gorzów Wielkopolski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim i Filii Zielona Góra.

Szczegółowy opis zamówienia został opisany w rozdziale 3 oraz w załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN brutto (PLN).

Sposób wniesienia wadium jak również jego forma określone są szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe II - powiat sulęciński, słubicki

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim i Filii Zielona Góra.

Szczegółowy opis zamówienia został opisany w rozdziale 3 oraz w załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN brutto (PLN).

Sposób wniesienia wadium jak również jego forma określone są szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe III - powiat międzyrzecki, świebodziński

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim i Filii Zielona Góra.

Szczegółowy opis zamówienia został opisany w rozdziale 3 oraz w załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN brutto (PLN).

Sposób wniesienia wadium jak również jego forma określone są szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe IV - powiat zielonogórski wraz z miastem Zielona Góra na prawach powiatu, krośnieński,

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim i Filii Zielona Góra.

Szczegółowy opis zamówienia został opisany w rozdziale 3 oraz w załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN brutto (PLN).

Sposób wniesienia wadium jak również jego forma określone są szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe V - powiat żarski, żagański

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim i Filii Zielona Góra.

Szczegółowy opis zamówienia został opisany w rozdziale 3 oraz w załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN brutto (PLN).

Sposób wniesienia wadium jak również jego forma określone są szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe VI - powiat nowosolski, wschowski

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim i Filii Zielona Góra.

Szczegółowy opis zamówienia został opisany w rozdziale 3 oraz w załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN brutto (PLN).

Sposób wniesienia wadium jak również jego forma określone są szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 023-050665
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe I - powiat strzelecko-drezdenecki, gorzowski wraz z miastem Gorzów Wlkp. na prawach powiatu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa "DORTECH IM & KM"
ul. Ogrodowa 2/1a
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polen
NUTS-Code: PL431
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 48 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 57 093.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe II - powiat sulęciński, słubicki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa "DORTECH IM & KM"
ul. Ogrodowa 2/1a
Gorzów Wlkp.
66-400
Polen
NUTS-Code: PL431
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 48 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 59 593.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe III - powiat międzyrzecki, świebodziński

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Biuro Usług Geodezyjnych i Wyceny Nieruchomości "NIWEL" Aleksandra Matysiak
ul. Stanisława Lema 33
Brzezie
66-100
Polen
NUTS-Code: PL432
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 48 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 57 750.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe IV - powiat zielonogórski wraz z miastem Zielona Góra na prawach powiatu, krośnieński,

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Biuro Konsultingowo-Rachunkowe „DARACH” Andrzej Dudziak
ul. 8 Maja 14
Nowa Sól
67-100
Polen
NUTS-Code: PL432
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
USŁUGI GEODEZYJNE I WYCENA NIERUCHOMOŚCI "TEO" Piotr Pieluszczak
ul. Boh. Westerplatte 33/11
Zielona Góra
65-078
Polen
NUTS-Code: PL432
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 48 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 77 670.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe V - powiat żarski, żagański

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe VI - powiat nowosolski, wschowski

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Biuro Konsultingowo-Rachunkowe „DARACH” Andrzej Dudziak
ul. 8 Maja 14
Nowa Sól
67-100
Polen
NUTS-Code: PL432
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości "TEO" Piotr Pieluszczak
ul. Boh. Westerplatte 33/11
Zielona Góra
65-078
Polen
NUTS-Code: PL432
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 48 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 77 350.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019