Dienstleistungen - 276024-2019

13/06/2019    S112    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

2019/S 112-276024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Grupa Górnicza S.A.
634-283-47-28
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Dalida-Matura, Zespół zakupów Rejon nr 1
Tel.: +48 323172973
E-mail: j.dalida-matura@pgg.pl
Faks: +48 327572027
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Remont elektrycznych, elektryczno-pneumatycznych i pneumatycznych wentylatorów lutniowych i ich podzespołów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Numer referencyjny: 601700338
II.1.2)Główny kod CPV
50530000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

„Remont elektrycznych, elektryczno-pneumatycznych i pneumatycznych wentylatorów lutniowych i ich podzespołów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Ilość zadań 12.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 8 241 539.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont elektrycznych, elektryczno-pneumatycznych oraz pneumatycznych wentylatorów lutniowych produkcji STALKOWENT

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. wszystkie oddziały

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont elektrycznych, elektryczno-pneumatycznych oraz pneumatycznych wentylatorów lutniowych produkcji STALKOWENT

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji ELMECH

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. wszystkie oddziały

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji ELMECH

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji SIGMA

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. wszystkie oddziały

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji SIGMA

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji GRAMA

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. wszystkie oddziały

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji GRAMA

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji WIROMAG

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. wszystkie oddziały

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji WIROMAG

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji KORFMANN

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. wszystkie oddziały

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji KORFMANN

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont elektryczno-pneumatycznych oraz pneumatycznych wentylatorów lutniowych produkcji OSTAZ

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. wszystkie oddziały

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont elektryczno-pneumatycznych oraz pneumatycznych wentylatorów lutniowych produkcji OSTAZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji CONFRAX

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. wszystkie oddziały

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji CONFRAX

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji MARAT

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. wszystkie oddziały

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji MARAT

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji LEGATO

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. wszystkie oddziały

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji LEGATO

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji EKO-WIN

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. wszystkie oddziały

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji EKO-WIN

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji METAL SERWIS

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. wszystkie oddziały

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji METAL SERWIS

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 194-440147
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Remont elektrycznych, elektryczno-pneumatycznych oraz pneumatycznych wentylatorów lutniowych produkcji STALKOWENT

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: PHU "EKO-WIN" R.Krzykowski; FARON S.C. PPHIUR Zb.Faroń, J.Faroń
Wola Kałkowa 29
Bedlno
99-311
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
"STAL-BUD" sp. z o.o.
Sulisławice 5
Świdnica
58-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Remontowy Urządzeń Elektromechanicznych „ZRUE”
Mysłowice
41-400
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: MAS sp. z o.o., Ekobudstal sp. z o.o.
Mikołów
43-190
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
„MARKO” Sp. z o.o.
Sulisławice 10B
Świdnica
58-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BAMAR POL
Gliwice
44-164
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Stalkowent Sp. z o.o., Elmech-Kazeten Sp. z o.o.
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 068 121.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 068 121.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji ELMECH

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: PHU "EKO-WIN" R.Krzykowski, FARON s.c. PPHIUR Zb.Faroń, J.Faroń
Wola Kałkowa 29
Bedlno
99-311
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
„STAL-BUD” Sp. z o.o.,
Sulisławice 5
Świdnica
58-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Remontowy Urządzeń Elektromechanicznych „ZRUE”
Mysłowice
41-400
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
„MARKO” Sp. z o.o.
Sulisławice 10 B
Świdnica
58-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BAMAR POL
Gliwice
44-164
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Stalkowent Sp. z o.o., Elmech-Kazeten Sp. z o.o.
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 454 487.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 454 487.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji SIGMA

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
SIGMA S.A.
Barak 6
Jastków k/Lublina
21-002
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
„STAL-BUD” Sp. z o.o.
Sulisławice 5
Świdnica
58-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
„MARKO” Sp. z o.o.
Sulisławice 10 B
Świdnica
58-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BAMAR POL
Gliwice
44-164
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Stalkowent Sp. z o.o., Elmech-Kazeten Sp. z o.o.
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 147 012.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 147 012.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji GRAMA

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
konsorcjum firm: PHU "EKO-WIN" R.Krzykowski, FARON S.C. PPHIUR Zbigniew Faroń, Jacek Faroń
Wola Kałkowa 29
Bedlno
99-311
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
„STAL-BUD” Sp. z o.o.
Sulisławice 5
Świdnica
58-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Remontowy Urządzeń Elektromechanicznych „ZRUE”
Mysłowice
41-400
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: MAS Sp. z o.o., Ekobudstal sp. z o.o.
Mikołów
43-190
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BAMAR POL
Gliwice
44-164
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Stalkowent Sp. z o.o., Elmech-Kazeten Sp. z o.o.
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 94 133.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 94 133.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji WIROMAG

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-WIN” Ryszard Krzykowski, FARON S.C. PPHIUR Zbigniew Faroń, Jacek Faroń,
Wola Kałkowa 29
Bedlno
99-311
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
STAL-BUD” Sp. z o.o.
Sulisławice 5
Świdnica
58-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Remontowy Urządzeń Elektromechanicznych „ZRUE”
Mysłowice
41-400
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BAMAR POL
Gliwice
44-164
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Stalkowent Sp. z o.o., Elmech-Kazeten Sp. z o.o.
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 105 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 105 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji KORFMANN

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BAMAR POL
Gliwice
44-164
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
CFT Polska
Tychy
43-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Stalkowent Sp. z o.o., Elmech-Kazeten Sp. z o.o.
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 635 363.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 635 363.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Remont elektryczno-pneumatycznych oraz pneumatycznych wentylatorów lutniowych produkcji OSTAZ

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Stalkowent Sp. z o.o., Elmech-Kazeten Sp. z o.o.
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 231 723.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 231 723.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji CONFRAX

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-WIN” Ryszard Krzykowski, FARON S.C. PPHIUR Zbigniew Faroń, Jacek Faroń
Wola Kałkowa 29
Bedlno;
99-311
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
„STAL-BUD” Sp. z o.o.
Sulisławice 5
Świdnica
58-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BAMAR POL
Gliwice
44-164
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Stalkowent Sp. z o.o., Elmech-Kazeten Sp. z o.o.
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 271 100.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 271 100.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: 9
Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji MARAT

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
MARAT Sp. z o.o.
Rybnik
44-203
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BAMAR POL
Gliwice
44-164
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Stalkowent Sp. z o.o., Elmech-Kazeten Sp. z o.o.
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 200 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 200 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10
Część nr: 10
Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji LEGATO

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-WIN” Ryszard Krzykowski, FARON S.C. PPHIUR Zbigniew Faroń, Jacek Faroń
Wola Kałkowa 29
Bedlno
99-311
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
„STAL-BUD” Sp. z o.o.
Sulisławice 5
Świdnica
58-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Remontowy Urządzeń Elektromechanicznych „ZRUE”
Mysłowice
41-400
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: MAS Sp. z o.o., Ekobudstal sp. z o.o.
Mikołów
43-190
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BAMAR POL
Gliwice
44-164
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Stalkowent Sp. z o.o., Elmech-Kazeten Sp. z o.o.
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11
Część nr: 11
Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji EKO-WIN

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-WIN” Ryszard Krzykowski, FARON S.C. PPHIUR Zbigniew Faroń, Jacek Faroń
Wola Kałkowa 29
Bedlno
99-311
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
„STAL-BUD” Sp. z o.o.
Sulisławice 5
Świdnica
58-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Remontowy Urządzeń Elektromechanicznych „ZRUE”
Mysłowice
41-400
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
„MARKO” Sp. z o.o.
Sulisławice 10 B
Świdnica
58-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BAMAR POL
Gliwice
44-164
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Stalkowent Sp. z o.o., Elmech-Kazeten Sp. z o.o.
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 12
Część nr: 12
Nazwa:

Remont elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji METAL SERWIS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Stalkowent Sp. z o.o., Elmech-Kazeten Sp. z o.o.
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający będzie stosował obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 upzp, z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 upzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp, Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 20W3 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z powodów określonych powyżej, wykonawcy składają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2019