Lieferungen - 282861-2022

Submission deadline has been amended by:  335276-2022
27/05/2022    S102

Suomi-Kuopio: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät

2022/S 102-282861

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Istekki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2292633-0
Postiosoite: PL 4000
Postitoimipaikka: Kuopio
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 70601
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@istekki.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.istekki.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/istekki?id=401702&tpk=974b2bdc-b93a-41cb-b7b5-410dfd8d009d
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/istekki?id=401702&tpk=974b2bdc-b93a-41cb-b7b5-410dfd8d009d
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Julkisomisteinen osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

On-premise Takaisinsoittojärjestelmä

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Istekki Oy:n palvelutuotannossa käytettävä takaisinsoittojärjestelmä on-premises asennuksena Istekin osoittamaan palvelinsijaintiin.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tässä tarjouspyynnössä ja seuraavissa liitteissä:

• Hankinnan kohteen vaatimusmäärittely (Liite 1 Vaatimusmäärittely, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä),

• Hankintasopimusluonnos (Liite 3)

• Hankintasopimusluonnoksen liitteet (Liitteet 3.x)

Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Hankintasopimusta tulee käyttämään ainoastaan Istekki Oy ja syntyvän sopimuksen osapuolina ovat ainoastaan Istekki Oy ja valittu Toimittaja. Selvyyden vuoksi todetaan, että Istekin asiakkaat eivät ole tämän kilpailutuksen tai sen perusteella tehtävän hankintasopimuksen sopijapuolia, osapuolia eivätkä muutoinkaan tule liittymään hankintaan.

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Istekki Oy:n palvelutuotannossa käytettävä on-premise takaisinsoittojärjestelmä asennettuna Istekin osoittamaan palvelinsijaintiin toistaiseksi olevalle sopimuskaudelle.

Tämän kilpailutuksen perusteella solmittavan sopimuksen nojalla Istekki voi tarjota takaisinsoittojärjestelmää palveluna omille asiakkailleen.

Takaisinsoittojärjestelmä on käytössä usealla Istekin asiakkaalla ja organisaatiolla. Suurin osa Istekin asiakaskunnasta toimii sosiaali- ja terveydenhuollon julkisissa organisaatioissa. Tämän vuoksi takaisinsoittojärjestelmältä odotetaan soveltuvuutta nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 05/09/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/07/2022
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/07/2022
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Istekki Hankintapalvelut

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/05/2022