Dienstleistungen - 286016-2023

15/05/2023    S93

Finnland-Helsinki: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2023/S 093-286016

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Puolustusministeriö
Nationale Identifikationsnummer: 0146010-5
Postanschrift: Eteläinen Makasiinikatu 8
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: 00130
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Anne Jaakkola
E-Mail: anne.jaakkola@gov.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.defmin.fi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Asiantuntijaresurssien hankinta puolustusministeriön ulkomaalaisomistuksen valvonnan sähköisen asiointijärjestelmän toteuttamiseen, sopimusmuutosilmoitus

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Vuoden 2020 alussa tuli voimaan säädöskokonaisuus valtion kokonaisturvallisuuden parantamiseksi kiinteän omaisuuden siirroissa. Säädösmuutoksen myötä viranomaisilla on mahdollisuus valvoa nykyistä paremmin valtion turvallisuuden kannalta keskeisiä kiinteistönomistuksia, ehkäistä ennakolta kansallisen turvallisuuden näkökulmasta arveluttavaa kiinteistönomistusta sekä tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin kansallisen turvallisuuden näkökulmasta tarpeellisten alueiden lunastamiseksi valtiolle.

Hankinnan kohde on edellä mainittuihin viranomaistehtäviin liittyvä sähköinen asiointijärjestelmäkokonaisuus. Järjestelmä mahdollistaa sähköisen asioinnin niin asiakkaan kuin käsittelijänkin näkökulmasta. Lisäksi tulevaisuudessa tavoitteena on viranomaistiedon vaihtaminen turvallisesti taustaselvitysten osalta järjestelmää hyödyntäen. Järjestelmä on uusi ja vastaavaa järjestelmää ei ole ollut aikaisemmin käytössä, eikä sellaista ole saatavissa valmiina ratkaisuna. Tähän asti viranomaistyötä on tehty perinteisesti manuaalityönä ilman erillistä käsittelyyn soveltuvaa järjestelmää.

Järjestelmän kehittäminen toteutetaan ketterän kehittämisen menetelmällä, jossa suunnittelu- ja kehittämistyötä tehdään yhtä aikaa, järjestelmän toteuttajan ja käyttäjien yhteistyössä. Hankinnan kohteena on tästä syystä erikseen määritellyn tuotteen sijaan kehittämisen ja toteutuksen edellyttämät asiantuntijaresurssit. Toteutustapaa ja resurssien arvioitua tarvetta on selvitetty ennakkoon teknisen vuoropuhelun avulla yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa.

Järjestelmän kehittäminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana ja sopimuskausi kattaa vuodet 2022 – 2024, sisältäen myös ylläpito-, tuki- ja jatkokehittämis-tehtäviä. Sopimus sisältää myös optiomahdollisuuden järjestelmän jatkokehittämiseksi. Työ toteutetaan puolustusministeriön kiinteistö- ja ympäristöyksikön sekä tietohallintoyksikön ohjauksessa.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 07/04/2022
Ende: 31/12/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 067-200290

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: VN/149/2022
Bezeichnung des Auftrags:

Hankintasopimus; Asiantuntijaresurssien hankinta ulkomaalaisomistuksen valvonnan sähköisen asiointijärjestelmän toteuttamiseen

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
07/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Twoday Oy
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Land: Finnland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 825 000.00 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ulkomaalaisomisteisen kiinteistönvalvonnan sähköisen asiointijärjestelmä -hankkeen lisäresurssien hankinta tietojärjestelmän 1. vaiheen loppuun saattamiseksi.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/05/2023
Ende: 31/12/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 412 500.00 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Twoday
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Land: Finnland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Hankintalain 136 § 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Lisäksi kohdan 3 mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. Lisäksi hankintalain 136 § 3 momentissa todetaan, että ”edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. Tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla tämän lain säännösten kiertäminen.”

Nykyinen järjestelmätoimittaja Twoday Oy on tehnyt tarjouksen asiantuntijaresurssien lisähankinnasta ja vaadittavasta työmääräarviosta 1-vaiheen loppuunsaattamiseksi. Työmääräarvio 1-vaiheen loppuunsaattamiseksi on 750 htp, joka on 550,00 euron htp:n keskihinnalla laskettuna yhteensä 412500,00 euroa (alv. 0%) Huomioon ottaen hankinnan kokonaisarvo, sopimus- ja optiokausi yhteensä, 825.000,00 euroa (alv. 0%), hankintasopimuksen muutoksen arvo 412.500,00 euroa (alv. 0%) on 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Ulkomaalaisomistuksen valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä –hanke on osoittautunut moniulotteisemmaksi ja laajemmaksi kokonaisuudeksi, kuin mitä hankkeen kilpailu-vaiheessa työmääräarvioksi määritettiin. Hankintasopimuksella sovittu (v. 2022-2024) työmääräarvio 900 henkilötyöpäivää tulee täyteen huhtikuussa 2023. Tietojärjestelmän rakentaminen on vielä kesken ja sähköinen asiointipalvelu ei ole käyttöönotettavissa keväällä 2023.

Integraatioiden ja rajapintojen rakentaminen on vaatinut tiivistä yhteistyötä sidosryhmäorganisaatioiden kanssa. Integraatioiden rakentaminen on ollut mittava prosessi ja työn eteneminen edellyttänyt laajaa perehtymistä kunkin integraation toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Lisäksi rajapintojen rakentamisessa ja teknisten riippuvuuksien yhteensovittamisessa on mennyt huomattavasti ennalta arvioitua enemmän aikaa ja projektille määritellyssä työmääräarviossa ei olla pysytty. Hanke on ollut myös riippuvainen sidosryhmien aikataulusta ja joutunut mukauttamaan omaa toteutustaan sen mukaisesti.

Toiminnallisia määrittelyjä eli käyttötapauskuvauksia on jouduttu projektin edetessä tarkentamaan, kun palvelupolussa tai toiminnallisuuksissa on huomattu puutteita. Toiminnallisten määrittelyjen lisäykset ja niistä aiheutuneet tekniset ratkaisut ovat osaltaan vaatineet projektitiimiltä lisätyötä.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 825 000.00 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 237 500.00 EUR