Dienstleistungen - 290215-2020

22/06/2020    S119

Ungarn-Budapest: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2020/S 119-290215

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_98599620
Postanschrift: Andrássy út 100.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1062
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Bajnóczi Laura
E-Mail: bajnoczi@ifka.hu
Telefon: +36 13122213
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ifka.hu
Adresse des Beschafferprofils: https://ifka.hu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Nonprofit gazdasági társaság
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Iparfejlesztés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

KRÉTA rendszermodul kialakítása, szolgáltatások

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000525022020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

KRÉTA felnőttképzési intézmény, képzési program és képzés nyilvántartási rendszermodul kialakítása, bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Felnőttképzés irányítási modell működésének kialakítása program keretében

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 475 000 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1062 Budapest, Andrássy út 100.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés keretében az Ajánlatkérő által biztosított infrastruktúrán futó Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerhez (továbbiakban KRÉTA) kapcsolódó KRÉTA felnőttképzési intézmény és képzés-nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszermodul megfelelő felparaméterezését, tesztelését és telepítését szükséges megvalósítani.

A KRÉTA felnőttképzési intézmény és képzés-nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszermodul bevezetésének átfogó célja a kereslet-vezérelt felnőttképzési modell kialakításához kapcsolódó, a modellhez szorosan illeszkedő, adatkezelő és nyilvántartási rendszer kialakítása, más informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz való kapcsolatok kialakítása.

A rendszermodul paraméterezésének és bevezetésének további céljai az alábbiak:

— A felnőttképzési tevékenység bejelentési és engedélyezési folyamatainak támogatása,

— A felnőttképzési tevékenységet folytató felnőttképzők adataival kapcsolatos adatváltozások bejelentési folyamatainak támogatása,

— A Fktv. szerint bejelentett és engedélyezett felnőttképzési tevékenységet folytató felnőttképzők nyilvántartása,

— Adatszolgáltatási folyamatok támogatása a nyilvántartott felnőttképzők által meghirdetett és indított képzésekről és a jogszabályi felhatalmazások figyelembe vételével a képzések résztvevőiről,

— A jelenleg külön kezelt felnőttképzési- és a felnőttképzési- statisztikai adatszolgáltatás (OSAP 1665) egy rendszerben, konszolidált adatmodell alapján valósuljon meg,

— A felnőttképzők és a képzések nyilvántartásához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségek támogatása,

— A képzés elvégzésének igazolásához tanúsítványok kiállításának biztosítása,

— A képzésekhez kapcsolódó résztvevői elégedettségmérés elektronikus elvégzése lehetőségének biztosítása és az összesített elégedettségmérési adatok rögzítésének, tárolásának biztosítása,

— Az intézményi- és a képzési nyilvántartásokban tárolt adatok alapján adatszolgáltatás biztosítása az alábbi külső szereplők felé

– Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program

– Diákhitel Központ

– Pályakövetési rendszer

– Munkaerőpiaci előrejelző rendszer

– Szakmai vizsganyilvántartó rendszer

— Az intézményi nyilvántartással kapcsolatos beadványok kezelését és a képzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatást a résztvevők teljesen elektronikusan el tudják végezni.

Rendszerbevezetési követelmények

— Nyertes Ajánlattevő feladata a bevezetendő rendszermodulhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés, a kulcsfelhasználói oktatások megszervezése és lebonyolítása,

— Nyertes Ajánlattevőnek oktatásban szükséges részesítenie Ajánlatkérő alkalmazottait. Ajánlatkérőnél felmerült igény esetén Nyertes Ajánlattevőnek helyszíni oktatásokat is szükséges biztosítania az Ajánlatkérő által meghatározott kulcsfelhasználók számára (tervezetten legfeljebb 80 fő részére és legfeljebb 4 oktatási nap terjedelemben),

— Az oktatások mellett és a rendszer bevezetési támogatási időszak alatt a felhasználók rendszerhasználatának szakértői támogatását a Nyertes Ajánlattevőnek elsődlegesen elektronikus levélben, telefonon, videokonferencián keresztül szükséges biztosítania.

Tesztelési követelmények:

— Nyertes Ajánlattevő feladata azoknak az ellenőrzési szempontoknak és eljárásoknak a kidolgozása és rögzítése egy tesztelési tervben, amelyek alapján a rendszermodult Ajánlattevő tesztelni fogja,

— Nyertes Ajánlattevő feladata a kialakított tesztterv alapján a rendszermodul által nyújtott szolgáltatások működésének, és az egyes rendszerelemek megfelelő összekapcsolásának, valamint külső kapcsolatainak, interfészeinek jegyzőkönyvvel igazolt fejlesztői tesztelése,

— Ha a teszt során felmerül a funkcionális specifikáció, a rendszertervek vagy a kézikönyvek változtatásának szükségessége (pl.: pontosítás), akkor a Nyertes Ajánlattevő feladata ezen dokumentumok frissítése.

A részletes közbeszerzési műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli, figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására azért kerül sor, mert a kizárólagos jogok védelme miatt a szerződés kizárólag egy gazdasági szereplővel köthető meg. A 2015. évben a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) specifikáció szerinti egységes tanulmányi adminisztrációs rendszer a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer köznevelési intézmények részére történő kiterjesztésével, paraméterezésével (adaptálásával) került megvalósításra. A Neptun KRÉTA (Neptun Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) rendszer működési modellje nagymértékben eltér a hazai és nemzetközi piacon lévő IAR (Intézmény Adminisztrációs Rendszerek) rendszerektől, mert nem elsősorban az intézményi működést helyezi előtérbe, hanem a fenntartói működést támogatja hatékonyan és eredményesen. Így a piacon nincs másik olyan termék, mely ezt a mélységű adatszolgáltatási működési modellt képes lenne megvalósítani, melyhez elemi szintű jogosultsági rendszer párosulna, hogy az adatok hozzáférése minden elvárásnak megfeleljen.

2016.7.31-én az SDA Informatikai Zrt-ből kivált az eKRÉTA Informatikai Zrt., aki a Neptun KRÉTA rendszernek, valamint moduljainak szerzői jogát és a szoftver forráskódját a kiválását követően kizárólagosan birtokolja, vagyoni jogaival kizárólagosan rendelkezik.

A Neptun KRÉTA Rendszer használatára az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. licencszerződést kötött 2019.5.28. napján az eKRÉTA Informatika Zrt-vel. A megkötött licencszerződés 3.1.1. pontja szerint az IFKA-t, mint Felhasználót, örökös használati jog illeti meg a NEPTUN-KRÉTA Rendszert (továbbiakban KRÉTA rendszer) illetően.

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban IFKA) a Felnőttképzési irányítási modell működésének kialakítása tárgyú program részeként a jelen beszerzési eljárás eredményeként megkötni kívánt szerződés keretében egy, a KRÉTA rendszerrel szorosan integrált, a kereslet-vezérelt felnőttképzési modell kialakítását és működtetését támogató adatkezelő és nyilvántartási rendszert kíván kialakítani és bevezetni.

A KRÉTA rendszer részeként, a KRÉTA rendszer más moduljaival integráltan együttműködő KRÉTA felnőttképzési intézmény és képzés-nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszermodul megfelelő paraméterezésével megvalósítható az IFKA elvárásainak megfelelő, a kereslet-vezérelt felnőttképzési modell kialakítását és működtetését támogató adatkezelő és nyilvántartási rendszer.

Az IFKA a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében kívánja a KRÉTA felnőttképzési intézmény és képzés-nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszermodul bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat beszerezni, tekintettel arra, hogy kizárólag az eKRÉTA Zrt. rendelkezik a KRÉTA rendszer, valamint moduljainak kizárólagos szerzői jogával, forráskódjával, és az IFKA által megkötött licencszerződés értelmében a KRÉTA rendszer és moduljai átdolgozására, módosítására, valamint ezek adatbázisa rendszeren kívüli felhasználására az IFKA, valamint az eKRÉTA Informatikai Zrt.-n kívül más szervezet sem jogosult.

A fentiekben ismertetett körülményekből fakadóan az IFKA számára a KRÉTA felnőttképzési intézmény és képzés-nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszermodul bevezetésén kívül nem létezik reális alternatíva a beszerzési igénye kielégítésére. A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg az Ajánlatkérő.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
17/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_98121265
Postanschrift: Budafoki út 59.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1111
Land: Ungarn
E-Mail: kozbeszerzes@ekreta.hu
Telefon: +36 19991700
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 475 000 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 475 000 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Nyertes Ajánlattevő neve: eKRÉTA Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAGYARORSZÁG 1111 Budapest, Budafoki út 59.), adószáma: 25707144-2-43

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2020