Services - 290502-2021

10/06/2021    S111

Roumanie-Timișoara: Services de gardiennage

2021/S 111-290502

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Numéro national d'identification: 16054368
Adresse postale: Prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, Str. Coriolan Băran nr. 18
Ville: Timișoara
Code NUTS: RO424 Timiş
Code postal: 300238
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Enache Cristina
Courriel: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Téléphone: +40 256246631
Fax: +40 256246601
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.drdptm.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul D.R.D.P. Timișoara: lot 1 – DRDP Timișoara Central și SDN Timișoara; lot 2 – SDN Arad, ACI Nădlac I și ACI Nădlac II; lot 3 – SDN Caransebeș; lot 4 – SDN Deva; lot 5 – SDN Orșova”

Numéro de référence: 16054368/2018/S1+S2/117
II.1.2)Code CPV principal
79713000 Services de gardiennage
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul D.R.D.P. Timișoara: lot 1 – DRDP Timișoara Central și SDN Timișoara; lot 2 – SDN Arad, ACI Nădlac I și ACI Nădlac II; lot 3 – SDN Caransebeș; lot 4 – SDN Deva; lot 5 – SDN Orșova”.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatură cu documentatia de atribuire este în a 15-a zi înainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este în a 10-a zi înainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 9 453 091.20 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 3 – SDN Caransebeș”

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79713000 Services de gardiennage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO4 Macroregiunea Patru
Lieu principal d'exécution:

SDN Caransebeș.

II.2.4)Description des prestations:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 3 – SDN Caransebeș”, conform cerinţelor solicitate prin caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie minimum doua contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum și cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în „Lista de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an I – lot [...]” și „Lista de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an II – lot [...]”, la caietul de sarcini.

Pentru anul I și anul II cantitatea minimă pentru contractul subsecvent este de 52 560 ore, iar cantitatea maximă pentru contractul subsecvent este de 70 080 ore, conform „Listei de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an I – lot 3 – SDN Caransebeș” și „Listei de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an II – lot 3 – SDN Caransebeș”, la caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Personalul cheie este persoana desemnata ca manager de securitate, conform Hotărârii nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor – art. 25 alin. (2) lit. d), aceasta avand experienta profesionala in implementarea unor activitati de paza in cadrul contractelor incheiate. Ofertantul in cadrul propunerii tehnice va face dovada numarului de contracte in activitatea de paza de catre persoana desemnată ca manager de securitate, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere. Aceasta declaratie va fi insotita de documente edificatoare (contracte de munca sau alte documente care fac dovada experientei ca manager de securitate in cadrul contractelor de prestari servicii de paza). / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani in valoare de minimum: 1 100 000 RON.

Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat in ultimii trei ani, servicii similare in valoare cumulata de minimum: 1 100 000 RON fără TVA.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 5 – SDN Orșova”

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79713000 Services de gardiennage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO4 Macroregiunea Patru
Lieu principal d'exécution:

SDN Orșova.

II.2.4)Description des prestations:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 5 – SDN Orșova”, conform cerinţelor solicitate prin caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie minimum doua contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum și cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în „Lista de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an I – lot [...]” și „Lista de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an II – lot [...]”, la caietul de sarcini.

Pentru anul I și anul II cantitatea minimă pentru contractul subsecvent este de 70 080 ore, iar cantitatea maximă pentru contractul subsecvent este de 87 600 ore, conform „Listei de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an I – lot 5 – SDN Orșova” și „Listei de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an II – lot 5 – SDN Orșova”, la caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Personalul cheie este persoana desemnata ca manager de securitate, conform Hotărârii nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor – art. 25 alin. (2) lit. d), aceasta avand experienta profesionala in implementarea unor activitati de paza in cadrul contractelor incheiate. Ofertantul in cadrul propunerii tehnice va face dovada numarului de contracte in activitatea de paza de catre persoana desemnată ca manager de securitate, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere. Aceasta declaratie va fi insotita de documente edificatoare (contracte de munca sau alte documente care fac dovada experientei ca manager de securitate in cadrul contractelor de prestari servicii de paza). / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani in valoare de minimum: 1 400 000 RON.

Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat in ultimii trei ani, servicii similare in valoare cumulata de minimum: 1 400 000 RON fără TVA.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 4 – SDN Deva”

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79713000 Services de gardiennage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO4 Macroregiunea Patru
Lieu principal d'exécution:

SDN Deva.

II.2.4)Description des prestations:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 4 – SDN Deva”, conform cerinţelor solicitate prin caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie minimum doua contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor cadru, precum și cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în „Lista de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an I – lot [...]” și „Lista de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an II – lot [...]”, la caietul de sarcini.

Pentru anul I și anul II cantitatea minimă pentru contractul subsecvent este de 52 560 ore, iar cantitatea maximă pentru contractul subsecvent este de 70 080 ore, conform „Listei de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an I – lot 4 – SDN Deva” și „Listei de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an II – lot 4 – SDN Deva”, la caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Personalul cheie este persoana desemnata ca manager de securitate, conform Hotărârii nr. 301/2012 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor – art. 25 alin. (2) lit. d), aceasta avand experienta profesionala in implementarea unor activitati de paza in cadrul contractelor incheiate. Ofertantul in cadrul propunerii tehnice va face dovada numarului de contracte in activitatea de paza de catre persoana desemnată ca manager de securitate, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere. Aceasta declaratie va fi insotita de documente edificatoare (contracte de munca sau alte documente care fac dovada experientei ca manager de securitate in cadrul contractelor de prestari servicii de paza). / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani in valoare de minimum: 1 100 000 RON.

Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat in ultimii trei ani, servicii similare in valoare cumulata de minimum: 1 100 000 RON fără TVA.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 2 – SDN Arad, ACI Nădlac I și ACI Nădlac II”

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79713000 Services de gardiennage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO4 Macroregiunea Patru
Lieu principal d'exécution:

SDN Arad, ACI Nadlac I și ACI Nadlac II.

II.2.4)Description des prestations:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 2 – SDN Arad, ACI Nadlac I și ACI Nadlac II”, conform cerinţelor solicitate prin caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie minimum doua contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum și cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în „Lista de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an I – lot [...]” și „Lista de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an II – lot [...]”, la caietul de sarcini.

Pentru anul I și anul II cantitatea minimă pentru contractul subsecvent este de 78 840 ore, iar cantitatea maximă pentru contractul subsecvent este de 87 600 ore, conform „Listei de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an I – lot 2 – SDN Arad, ACI Nadlac I și ACI Nadlac II” și „Listei de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an II – lot 2 – SDN Arad, ACI Nadlac I și ACI Nadlac II”, la caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Personalul cheie este persoana desemnata ca manager de securitate, conform Hotărârii nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor – art. 25 alin. (2) lit. d), aceasta avand experienta profesionala in implementarea unor activitati de paza in cadrul contractelor incheiate. Ofertantul in cadrul propunerii tehnice va face dovada numarului de contracte in activitatea de paza de catre persoana desemnată ca manager de securitate, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere. Aceasta declaratie va fi insotita de documente edificatoare (contracte de munca sau alte documente care fac dovada experientei ca manager de securitate in cadrul contractelor de prestari servicii de paza). / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani in valoare de minimum: 1 400 000 RON.

Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat in ultimii trei ani, servicii similare in valoare cumulata de minimum: 1 400 000 RON fără TVA.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 1 – DRDP Timișoara Central și SDN Timișoara”

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79713000 Services de gardiennage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO4 Macroregiunea Patru
Lieu principal d'exécution:

DRDP Timișoara Central și SDN Timișoara.

II.2.4)Description des prestations:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 1 – DRDP Timișoara Central și SDN Timișoara”, conform cerinţelor solicitate prin caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie minimum doua contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum și cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în „Lista de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an I – lot [...]” și „Lista de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an II – lot [...]”, la caietul de sarcini.

Pentru anul I și anul II cantitatea minimă pentru contractul subsecvent este de 96 360 ore, iar cantitatea maximă pentru contractul subsecvent este de 113 880 ore, conform „Listei de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an I – lot 1 – DRDP Timișoara Central și SDN Timișoara” și „Listei de cantități paza patrimoniu DRDP Timisoara Central si subunităti – an II – lot 1 – DRDP Timișoara Central și SDN Timișoara”, la caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Personalul cheie este persoana desemnata ca manager de securitate, conform Hotărârii nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor – art. 25 alin. (2) lit. d), aceasta avand experienta profesionala in implementarea unor activitati de paza in cadrul contractelor incheiate. Ofertantul in cadrul propunerii tehnice va face dovada numarului de contracte in activitatea de paza de catre persoana desemnată ca manager de securitate, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere. Aceasta declaratie va fi insotita de documente edificatoare (contracte de munca sau alte documente care fac dovada experientei ca manager de securitate in cadrul contractelor de prestari servicii de paza). / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani in valoare de minimum: 1 900 000 RON.

Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat in ultimii trei ani, servicii similare in valoare cumulata de minimum: 1 900 000 RON fără TVA.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 183-414325
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 550/87
Lot nº: 3
Intitulé:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 3 – SDN Caransebeș”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 12
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 12
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TMG Guard S.R.L.
Numéro national d'identification: 35469698
Adresse postale: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 71
Ville: Târgu Jiu
Code NUTS: RO412 Gorj
Code postal: 210244
Pays: Roumanie
Courriel: tgguardoffice@yahoo.com
Téléphone: +40 752029201
Fax: +40 253238227
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 367 302.40 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 865 529.60 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 550/85
Lot nº: 1
Intitulé:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 1 – DRDP Timișoara Central și SDN Timișoara”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 10
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. Europrotect Security S.R.L.
Numéro national d'identification: RO29536580
Adresse postale: Str. Viilor nr. 3
Ville: Alexandria
Code NUTS: RO317 Teleorman
Code postal: 140079
Pays: Roumanie
Courriel: adimiu80@yahoo.com
Téléphone: +40 767257806
Fax: +40 347407589
Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 846 866.40 RON
Valeur totale du marché/du lot: 3 234 192.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 550/88
Lot nº: 4
Intitulé:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 4 – SDN Deva”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 13
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TMG Guard S.R.L.
Numéro national d'identification: 35469698
Adresse postale: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 71
Ville: Târgu Jiu
Code NUTS: RO412 Gorj
Code postal: 210244
Pays: Roumanie
Courriel: tgguardoffice@yahoo.com
Téléphone: +40 752029201
Fax: +40 253238227
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 367 302.40 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 865 529.60 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 550/86
Lot nº: 2
Intitulé:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 2 – SDN Arad, ACI Nadlac I și ACI Nădlac II”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 11
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 11
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. Europrotect Security S.R.L.
Numéro national d'identification: RO29536580
Adresse postale: Str. Viilor nr. 3
Ville: Alexandria
Code NUTS: RO317 Teleorman
Code postal: 140079
Pays: Roumanie
Courriel: adimiu80@yahoo.com
Téléphone: +40 767257806
Fax: +40 347407589
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 959 128.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 487 840.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 550/143
Lot nº: 1
Intitulé:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 1 – DRDP Timișoara Central și SDN Timișoara”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/05/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 10
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. Europrotect Security S.R.L.
Numéro national d'identification: RO29536580
Adresse postale: Str. Viilor nr. 3
Ville: Alexandria
Code NUTS: RO317 Teleorman
Code postal: 140079
Pays: Roumanie
Courriel: adimiu80@yahoo.com
Téléphone: +40 767257806
Fax: +40 347407589
Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 484 523.52 RON
Valeur totale du marché/du lot: 484 523.52 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 550/144
Lot nº: 2
Intitulé:

Acord-cadru pe doi ani „Servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timișoara: lot 2 – SDN Arad, ACI Nădlac I și ACI Nădlac II”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/05/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 11
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 11
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. Europrotect Security S.R.L.
Numéro national d'identification: RO29536580
Adresse postale: Str. Viilor nr. 3
Ville: Alexandria
Code NUTS: RO317 Teleorman
Code postal: 140079
Pays: Roumanie
Courriel: adimiu80@yahoo.com
Téléphone: +40 767257806
Fax: +40 347407589
Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 372 710.40 RON
Valeur totale du marché/du lot: 372 710.40 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: București
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departamentul juridic din cadrul DRDP Timișoara
Adresse postale: Str. Coriolan Băran nr. 18
Ville: Timișoara
Code postal: 300238
Pays: Roumanie
Téléphone: +40 256246617
Fax: +40 256246632
Adresse internet: www.drdptm.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/06/2021