Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 293430-2019

25/06/2019    S120

Sverige-Nässjö: Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler

2019/S 120-293430

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nässjö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0548
Postadress: Rådhusgatan 28
Ort: Nässjö
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 571 80
Land: Sverige
E-post: joakim.lindberg@nassjo.se
Telefon: +46 380-518062
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.nassjo.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nässjö kommun
Ort: Nässjö
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 571 80
Land: Sverige
E-post: upphandling@nassjo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://nassjo.se
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:

Upphandlingen omfattar även Nässjö Affärsverk och Linden Fastighet AB.

I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/Nassjo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45881
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/Nassjo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45881
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kontorsmaterial

Referensnummer: 2019-49
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30100000 Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Nässjö kommun är i behov av leverantör som kan tillhandahålla kontorsmaterial.

Observera att frågor om upphandlingen inte besvaras mellan v. 28 - 31.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30100000 Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler
30192121 Kulspetspennor
30192125 Markeringspennor
30192130 Blyertspennor
30192100 Radergummin
30192131 Blyertspennor med stift som vrids eller trycks fram
22816100 Anteckningsblock
44425300 Gummiband
30193000 Pärmar, mappar o. d.
30195900 Whiteboardtavlor och magnettavlor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Nässjö kommun är i behov av leverantör som kan tillhandahålla kontorsmaterial.

Observera att frågor om upphandlingen inte besvaras mellan v. 28 - 31.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/02/2020
Slut: 28/02/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/09/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/03/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/09/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadress: Box 2201
Ort: Jönköping
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/06/2019