Lieferungen - 303505-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Grybów: Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör

2020/S 124-303505

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Miejski w Grybowie
Postanschrift: ul. Rynek 12
Ort: Grybów
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-330
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grzegorz Główczyk
E-Mail: umgrybow@pro.onet.pl
Telefon: +48 184450140
Fax: +48 184450202

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bip.malopolska.pl/umgrybow

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa systemu nagłośnienia (elektroakustyki), systemu akustyki wnętrza oraz systemu oświetlania scenicznego realizowana w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarz...

Referenznummer der Bekanntmachung: BGiOŚ.271.4.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu nagłośnienia (elektroakustyki), systemu akustyki wnętrza oraz systemu oświetlania scenicznego. Opis prac został zawarty w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32200000 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen
51310000 Installation von Rundfunk-, Fernseh-, Audio- und Videogeräten
32342000 Lautsprecher
32342412 Lautsprecherboxen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Ul. Kościuszki, 33-330 Grybów, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji,

2) dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń,

3) montaż, uruchomienie i regulacja urządzeń,

4) dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład instalacji,

5) wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu prac słaboprądowych - Wykonawca jest obowiązany do dostosowania wszelkich podwieszeń i konstrukcji wsporczych w taki sposób, aby były one trwałe i pewne,

6) wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów przy przejściach przez różne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporności ogniowej,

7) wykonanie przebić w stropach dla prowadzenia instalacji wraz i ich obróbką i uszczelnieniem,

8) dokonanie niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenie wyników tych pomiarów do odbiorów instalacji

9) przedłożenie kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

Prace będą częściowo wykonywane w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie realizowane w ramach projektu pt. „Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 078-183661
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa systemu nagłośnienia (elektroakustyki), systemu akustyki wnętrza oraz systemu oświetlania scenicznego realizowana w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarz...

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020