Lieferungen - 303560-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Schweden-Stockholm: Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung

2020/S 124-303560

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polismyndigheten
Ort: Stockholm
NUTS-Code: SE110 Stockholms län
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Fredrik Strand
E-Mail: it-upphandling@polisen.se

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://polisen.se/

Adresse des Beschafferprofils: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeList.aspx

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrustning för gränskontroll

Referenznummer der Bekanntmachung: A038.826/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35000000 Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Upphandlingen avser nedanstående utrustning med tillhörande service för gränskontroll:

— Utrustning för fast installation vid/i passkur

— Utrustning för mobil användning

— Self service-kiosker

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35125110 Biometrische Sensoren
30233310 Fingerabdruckleser
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Det finns ett behov av att bestämmelser för gränskontroll ska tillämpas på ett enhetligt sätt av alla tredjelandsmedborgare vid EU:s yttre gränser av myndigheter som är behöriga att utöva gränskontroller. För detta har EES-förordningen tagits fram. Denna trädde officiellt i kraft den 29 december 2017 som ett led i unionens gränsförvaltningsstrategi där också vikten av detta in- och utresesystem beskrivs. På nationell nivå innebär detta att Polismyndigheten ska ta fram en helt ny verksamhetsprocess för gränskontroll. Detta för att kunna fastställa rätten till vistelse inom territoriet.

Syftet med upphandlingen är att bidra till en förbättrad förvaltning av de yttre gränserna, förhindra irreguljär invandring och underlätta hanteringen av migrationsströmmar. Målet är även att systemet i tillämpliga fall ska bidra till identifiering av personer som inte uppfyller villkoren för längden på den tillåtna vistelsen på medlemstanternas territorium. Dessutom är syftet att systemet ska bidra till att terroristbrott och andra grova brott förebyggs, förhindras, upptäcks och utreds.

För att säkerställa att ovan behov och mål tillfredställs avser Polismyndigheten att upphandla:

— Utrustning för fast installation vid/i passkur

— Utrustning för mobil användning

— Self service-kiosker

Upphandlingen avser endast sådan utrustning som används vid gränskontroller. Utrustning för mobil användning kan även komma att användas för att utfärda sjömansviseringar, om utrustningen möjliggör det. Utrustning för fast installation kan även komma att användas för installation i bil, om utrustningen möjliggör det, som ett komplement till utrustning för mobil användning.

Kontraktsföremålet beskrivs utförligt av övrig upphandlingsdokumentation.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt: A504.422/2018, EES 2019-2021, AP4

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Upphandlingsunderlaget är tillgängligt via https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeList.aspx. Det är viktigt att anbudsgivarna läser upphandlingsunderlaget i sin helhet.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 015-030117
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Utrustning för gränskontroll

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Schweden
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 dagar

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Schweden
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020