Lieferungen - 303773-2020

30/06/2020    S124

Polen-Łódź: Beatmungsgeräte für medizinische Zwecke

2020/S 124-303773

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 085-200821)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Postanschrift: ul. Pabianicka 62
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 93-513
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
E-Mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Telefon: +48 426895910
Fax: +48 426895409

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa aparatów do CRRT – 10 szt., asystora kaszlu – 1 szt. oraz aparatów do pomiaru parametrów krytycznych – 2 szt. dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

Referenznummer der Bekanntmachung: EZ.28.41.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33157400 Beatmungsgeräte für medizinische Zwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi:

— pakiet nr 1 – aparat do CRRT – 10 szt.,

— pakiet nr 2 – asystor kaszlu – 1 szt.,

— pakiet nr 3 – aparat do pomiaru parametrów krytycznych – 2 szt.

Zamówienie obejmuje 3 pakiety. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.

Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 085-200821

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 28/08/2020

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 12/09/2020

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 15/07/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 15/07/2020
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: